Osoba do kontaktu w Polsce – Kateryna Grygorian, events@euconlaw.com
Osoba do kontaktu w Ukrainie – Olena Vakulik, events@euconlaw.com