Aktualne kwestie cen transferowych i opodatkowania CFC: online webinar Larysy Vrublevskiej - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Aktualne kwestie cen transferowych i opodatkowania CFC: online webinar Larysy Vrublevskiej

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Larysa Vrublevska, audytor, partner w EUCON Legal Group, wystąpiła na online webinarium dla członków Stowarzyszenia Podatników Ukrainy na temat cen transferowych i opodatkowania CFC.

W swoim wystąpieniu pani Vrublevska odniosła się do wyników kampanii sprawozdawczej za 2022 r., zauważając, że 2,3 tys. podmiotów gospodarczych złożyło sprawozdania dotyczące transakcji kontrolowanych, zauważając, że liczba podatników, którzy złożyli sprawozdania o cenach transferowych w 2022 r., pozostała w przybliżeniu na poziomie z okresu przedwojennego.

Zgodnie z wynikami za 2022 r. kwota samodzielnych korekt w transakcjach kontrolowanych wyniosła 6,9 mld UAH, podczas gdy kwota korekt za 2021 r. była o 2 mld UAH niższa (4,9 mld UAH).

Pani Larysa wypowiedziała się szczegółowo na temat sprawozdawczości dotyczącej cen transferowych, wskazując, które sprawozdania muszą być składane, a które mogą być wymagane przez organ podatkowy, a mianowicie sprawozdanie o transakcjach kontrolowanych (składane do 1 października po okresie sprawozdawczym); załącznik o cenach transferowych do deklaracji podatku dochodowego (składany w przypadku dokonania samodzielnych korekt); dokumentacja dot. cen transferowych (składana wyłącznie na żądanie organu kontrolnego); powiadomienie o uczestnictwie w międzynarodowej grupie spółek (składane wyłącznie przez członków międzynarodowej grupy spółek); dokumentacja globalna (master file) sporządzana na żądanie organów podatkowych międzynarodowej grupy spółek; sprawozdanie krajów międzynarodowej grupy spółek (składane przez członków grupy spółek do końca 2024 r.).

Ponadto pani Larysa wymieniła przypadki, w których może być wymagana dokumentacja globalna (master file), w szczególności: brak odprowadzania podatków na terytorium Ukrainy i korzystanie z usług członków międzynarodowej grupy spółek zarejestrowanych w krajach o ulgowych systemach podatkowych w łańcuchu dostaw; wskaźniki rentowności poniżej poziomu rynkowego; grupa posiada spółki działające w jurysdykcjach poza jej głównymi rynkami; gdy własność intelektualna jest oddzielona od powiązanych działań w ramach grupy. Prelegent dodała również, że dokumentacja globalna jest zazwyczaj przygotowywana przez spółki macierzyste.

Larysa Vrublevska szczegółowo omówiła kwestię inwentaryzacji transakcji kontrolowanych, podkreślając, które transakcje nie powinny być brane pod uwagę lub powinny być brane pod uwagę w celu uniknięcia przypadków niezgłoszenia, w tym następujące transakcje: wypłacone dywidendy; cesja wierzytelności / przelew długu; wynagrodzenia; nieodpłatne przekazanie towarów; nieodpłatna pomoc finansowa; powtarzająca się pomoc finansowa itp.

W swoim wystąpieniu Larysa szczegółowo omówiła zmiany w sprawozdawczości dotyczącej cen transferowych w 2024 r., skupiła się na kwestii sporządzania uzasadnienia dochodów/wydatków, opisała przebieg kontroli podatkowej, sprawozdawczości i odpowiedzialności podczas stanu wojennego, a także przedstawiła praktyczne przykłady sporządzania sprawozdań.

Kontakt z nami

Wyślij prośbę