Wiadomości Archives - Strona 20 z 20 - Юридична група Eucon

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Wiadomości

Skończyła się 8-a konferencja Jałtańskiejstrategiieuropejskiej

19/09/2011

8-macorocznakonferencja Jałtańska«Ukraina i świat: wspólne wyzwania, wspólna przyszłość», zorganizowane przez «Jałtańską strategią europejską » (YES), trwała od 15 do 18 września 2011 r. w Pałacu Liwadyjskim w Jałcie. Ponad 200 międzynarodowych i ukraińskich liderów kół politycznych, biznesowych i społecznych z więcejniż 20-tu państw świata przedyskutowali główne wyzwania globalne i ich wpływ na Ukrainę i Europę. [:]

Podpisano Umowę o współpracy pomiędzy Radą Przedsiębiorców i Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą

24/03/2011

W Polsce została podpisana Umowa o współpracy pomiędzyRadą Przedsiębiorców i Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą Dnia 4 lutego roku 2011 Rada Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy i Polsko-UkraińskaIzba Gospodarcza podpisały Umowę o współpracy. Przedstawicielami stron umowy przy jej podpisaniu byli: eksminister gospodarki, Przewodniczący Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej Polski Jacek Piechota i Partner kierujący Międzynarodowego [:]

Jubileuszowy X Szczyt Gospodarczy Polska – Ukraina

17/01/2011

Na zaproszenie Pana Jacka Piechoty – Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Sekretarza Generalnego Klubu Wschodniego Pana Stanislawa Cioska, Pan Jarosław Romanczuk – partner kierujący w Międzynarodowym Centrum Prawnym «Eucon», Prezes Rady Dyrektorów Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów, członek Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy- 3-4 lutego roku 2011 pojedzie do Warszawy na jubileuszowy X Szczyt Gospodarczy Polska [:]

Seminarium naukowo-metodyczne « Kodeks Podatkowy Ukrainy: innowacje w naliczaniu i zarządzaniu podatkami»

28/12/2010

Dnia 27 grudnia 2011 roku Fachowcy MiędzynarodowegoCentrum Prawnego«EUCON» i Międzynarodowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentówprzeprowadzili seminarium naukowo-metodyczne na temat «Kodeks Podatkowy Ukrainy: innowacje w naliczaniu i zarządzaniu podatkami» dla pracowników firmy «Cersanit Inwest» – największego w Ukrainie inwestora polskiego. Celem seminarium było objaśnienie i wytłumaczenie przepisównowegoKodeksu Podatkowego z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa i problematycznych sytuacji, powstającychpodczas kontaktów «Cersanit [:]

Rada Przedsiębiorców przy GabinecieMinistrów zapoczątkuje seminaria szkoleniowe dla biznesu

23/12/2010

Rada Przedsiębiorców przy GabinecieMinistrów zapoczątkuje seminaria szkoleniowe dla biznesu. W najbliższym czasie przez RadęPrzedsiębiorców zostanie przygotowany plan przeprowadzenia seminariów naukowo- praktycznych, określona tematyka i grono uczestników seminarium,reprezentujących władze. Organizacją seminariów będą zajmować się fachowcy Międzynarodowego Centrum Prawnego”EUCON” i „Międzynarodowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów „. J. Romańczuk : «Rada Przedsiębiorców przy GabinecieMinistrów zapoczątkuje seminaria szkoleniowe dla biznesu» [:]

„Stosunki rolne w Ukrainie: Osobliwości regulacji prawnej i podatkowej. Praktyka sądowa”

29/11/2010

Dnia 25.11.2010r. odbyło się seminarium „Stosunki rolne w Ukrainie: Osobliwości regulacji prawnej i podatkowej. Praktyka sądowa”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Administracji Podatkowej Ukrainy, Państwowego Komitetu Ukrainy ds.zasobów rolnych, sędziowie Wyższego Sądu Administracyjnego Ukrainy, fachowcy «Międzynarodowego StowarzyszeniaBiegłych Rewidentów» i Międzynarodowego Centrum Prawnego «EUCON».

Jarosław Romanczuk w składzie Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy

30/10/2010

Zgodnie z Uchwa?? Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 25.10.2010 r. Nr. 2021-r, Dyrektor Generalny – partner kierujący w Międzynarodowym Centrum Prawnym „EUCON”, Przewodniczący Rady Dyrektor?w Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytor?w – Jarosław Romanczuk został do??czony do sk?adu Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy. GABINET MINISTR?W UKRAINY UCHWA?A z dnia 25 pa?dziernika 2010 r. Nr. 2021- r Kij?w [:]

Ukraińsko-Polskie Forum Gospodarcze w Warszawie

21/10/2010

Partner kierujący MCP «EUCON» Pan Jarosław Romanczuk oraz partner MCP «EUCON» Pan Leszek Lachowicz weźmią udział w Ukraińsko-Polski m Forum Gospodarczym , który odbędzie się w dniach 26-28 maja roku 2010 w Warszawie. Organizatorami Forum występują Ambasada Ukrainy w R zeczpospolitej Polsk ej , Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz szereg organizacji poza państwowych. Przedsięwzięcie zostanie [:]

IV Forum «Europa-Ukraina»

21/10/2010

Partner kierujący MCP «EUCON» Pan Jarosław Romanczuk weźmie udział w IV Forum «Europa-Ukraina», który odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia w Domu Ukraińskim (Kijów). Partner kierujący MCP «EUCON» Pan Jarosław Romanczuk weźmie udział w IV Forum «Europa-Ukraina», który odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia w Domu Ukraińskim (Kijów). Wśród uczestników Forum będą przedstawiciele rządów i [:]

Konflikty prawne w opodatkowaniu

07/10/2010

Dnia 23 września 2010 roku w Kijowie odbyło się seminarium «Podatnicy i organy podatkowe: Konflikty prawne i drogi ich rozwiązania», zorganizowane przez MiędzynarodoweCentrum Prawne«EUCON» razem z MiędzynarodowymStowarzyszeniem BiegłychRewidentów i przy współudzialefachowców Państwowej Administracji Podatkowej (PAP) Ukrainy. Na seminarium zostało wyświetlone szerokie spektrum kwestii, dotyczącychrelacji podatników i organów podatkowych: od podstaw kontroli państwowej w zakresie opodatkowania [:]

Podatnicy i organy podatkowe: Konflikty prawne i drogi ich rozwiązania

27/09/2010

Dnia 23 września 2010 roku w Kijowie odbyło się seminarium «Podatnicy i organy podatkowe: Konflikty prawne i drogi ich rozwiązania», zorganizowane przez MiędzynarodoweCentrum Prawne«EUCON» razem z MiędzynarodowymStowarzyszeniem BiegłychRewidentów i przy współudzialefachowców Państwowej Administracji Podatkowej (PAP) Ukrainy. Dnia 23 września 2010 roku w Kijowie odbyło się seminarium «Podatnicy i organy podatkowe: Konflikty prawne i drogi ich [:]

Zostało w yegzekwowa ne odszkodowanie ubezpieczeniowe w wysokości 2 311 255,65 hrn. z godnie z umow ą ubezpieczenia medycznego

26/04/2010

Nasi adwokaci Maria Lipina i Natalia Iwan i cka reprezentowa ły interesy Klujewa S.J. w sprawie z jego powództw a przeciwko « FU PZU Ukrain a » SAO o wyegzekwowanie odszkodowania ubezpieczeniowe go w wysokości 2 311 255,65 hrn. Sąd wyegzekwował na rzecz Klienta Firmy w.w. kwotę . Na razie Szewczenk iwski Sąd Rejonowy miasta [:]

Stosowanie praktyki Euro pejskiego Trybunału Praw Człowieka w Krajowym Sądownictwie Cywilnym

26/04/2010

Uchwał ą Fast owskiego S ądu Międzyrejonowego obwodu Kijowskiego z dnia 15 kwietnia roku 2010 zostały za spokojone roszczenia z pow ódźtwa Bilonożenk i W.O. (interesy którego reprezentuje adwokat Natalia Iwan i cka) przeciwko «Logistyk centr «A» Sp. z o.o. o wyegzekwowanie odszkodowania za utracone korzyści w wysokości 76 040 900 hrn., któr e zaistniał [:]

Dnia 30 kwietnia roku 2010 odbędzie się rozpatrzenie sprawy o o ch ronę praw autorskich do filmu «Pomarańczowe niebo»

26/04/2010

Podolski Sąd Rejonowy miasta Kijowa rozpatruje spraw ę cywiln ą z powództw a J.Mendus i a (interesy którego reprezentują : partner kierują cy, adwokat J.Romanczuk , partner, adwokat L.Lahow i cz, adwokat N.Iwan i cka) przeciwko Ukraińskiej Fundacji Kin a , założonej przez Międzynarodową Fundacj ę Dobroczynną «Ukraina 3000», na czele której stoi Kat er [:]

Adwokat Lipina Maria zakończyła reprezentację interesów Spółki «Cepter Internacional Ukraina»

26/04/2010

Nasz adwokat Lipina Maria zakończyła reprezentację interesów Spółki «Cepter Internacional Ukraina» w sprawie z powództw a osoby fizycznej Lyszczyszyna O.I. przeciwko Spółce «Cepter Interancional Ukraina» o uznanie autorstwa system ów próżniow ych i odszkodowanie strat. Podczas postępowania sądowego została udowodnion a bezpodstaw n ość żąda ń Lyszczyszyna O.I. jak o właściciela patentu na wynalazek «Sposób [:]

«Wadlib»

26/04/2010

Pomyślnie zostało zakończone zlecenie udziele ni a pomocy prawnej ukraińskiej firmie projektowej «Wadlib» p odczas rozpatrzeni a sprawy gospodarczej z powództw a « Alpha Real Estate LTD » Sp. z o.o. przeciwko «Wadlib» Sp. z o.o. o uznanie za nieważn ą Umow y o wykonanie prac projektowych i poszukiwawczych. Według wyników rozpatrzenia sprawy w Wyższym [:]

Kontakt z nami

Wyślij prośbę