Fall in law with TP: po raz pierwszy w formacie online odbyło się VI Międzynarodowe Forum «Kształtowanie cen transferowych i międzynarodowe opodatkowanie -2020» - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Fall in law with TP: po raz pierwszy w formacie online odbyło się VI Międzynarodowe Forum «Kształtowanie cen transferowych i międzynarodowe opodatkowanie -2020»

Grupa prawnicza EUCON i Szkoła kształtowania cen transferowych wspólnie z International Fiscal Association Ukraine, przyjmując wyzwania i dostosowując się do nowych warunków, w dniu 30 lipca zorganizowali VI Międzynarodowe Forum „Kształtowanie cen transferowych i międzynarodowe opodatkowanie – 2020”, które po raz pierwszy odbyło się w formacie online. W ciągu sześciu lat owocnej pracy wydarzenie stało się jednym z głównych platform na Ukrainie dla omówienia i analizy branży kształtowania cen transferowych, a także ustnikiem nowych pomysłów i opinii ekspertów w promowaniu rozwoju kształtowania cen transferowych.Przedstawiciele Państwowej Służby Podatkowej, czołowi audytorzy, prawnicy, adwokaci, sędziowie, przedstawiciele Ministerstwa Finansów Ukrainy i biznesu w ciągu ośmiu godzin forum omówili ważne kwestie obecnego stanu procesów wdrażania na Ukrainie poszczególnych przepisów planu BEPS; nowe podejścia państwa w organizacji kontroli w zakresie kształtowania cen transferowych; innowacje 2020 roku i perspektywy innych przewidywanych zmian; konsekwencje ratyfikacji umowy między Ukrainą a USA w sprawie wdrażania FATCA; szczegóły rozpoczęcia procesów wymiany informacji o rachunkach finansowych nierezydentów zgodnie z międzynarodowym standardem CRS w ramach wdrożenia planu BEPS na Ukrainie; stosowanie zasad kształtowania cen transferowych jako narzędzia planowania procesów biznesowych; kryteria jakości przygotowania dokumentacji przez pryzmat kontroli i uwag organów kontrolnych; przypadki najnowszych kontroli w zakresie zgodności z zasadą „wyciągniętej ręki”; najnowsze praktyki sądowe itp.

Forum otworzył powitalnym słowem adwokat, partner zarządzający Grupy Prawniczej EUCON Yaroslav Romanchuk, który zauważył aktywność zmian w ustawodawstwie w sferze podatkowej i określił zakres pytań, które będą omawiane podczas forum.

Ponadto partner zarządzający EUCON został moderatorem pierwszego panelu dyskusyjnego „Globalna deoffshorization i światowe przepisy podatkowe: w jaki sposób wpływają one i będą miały wpływ w przyszłości na system podatkowy Ukrainy i kształtowanie cen transferowych, w szczególności?».

Pierwszy zastępca przewodniczącego Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy Natalia Ruban, przedstawiając działalność Państwowej Służby Podatkowej, zauważyła wektory pracy w obszarach wzmocnienia kontroli operacji międzynarodowych, kontrolowanych operacji zagranicznych, zauważyła błędy popełnione podczas raportowania kształtowania cen transferowych, rozważała kwestię podatku dochodowego, wpływów budżetowych kosztem kształtowania cen transferowych, zmian w Kodeksie Podatkowym itp.

Перша сесія

O międzynarodowych procesach podatkowych, wymianie informacji podatkowych, krokach realizacji planu BEPS, wydarzeniach dla Partnerów z GIZ i in. mówił doradca ds. finansów publicznych Niemieckiego Towarzystwa współpracy międzynarodowej GIZ Ukraine Ruslan Lazarenko.

Prezes Stowarzyszenia podatników Ukrainy Grigol Katamadze, z kolei, zauważył dynamikę pozytywnych zmian w pracy Służby Podatkowej Ukrainy, podkreślając aspekty komunikacji biznesowej i organów podatkowych. Również pan Katamadze podkreślił kwestię utworzenia Służby dochodzeń finansowych jako pilnej potrzeby w kontekście realiów reformy systemu podatkowego.

Перша сесія 2

Naczelnik działu kształtowania cen transferowych wydziału audytu podatkowego Służby Podatkowej Ukrainy Vladimir Vargich podkreślił obecność dobrej dynamiki dokonywania korekt w sprawozdawczości, poprawy wyników finansowych, koncentrując się również na procesie przeprowadzania kontroli przez Służbę Podatkową Ukrainy.

Перша сесія 4

Równikiem VI Międzynarodowego Forum „Kształtowanie cen transferowych – 2020” była druga sesja „Międzynarodowe trendy podatkowe – 2020. Nowe zasady gry dla ukraińskiego biznesu w kontekście międzynarodowym”, której moderatorem była audytor, partner, kierownik praktyki kształtowania cen transferowych Grupy Prawniczej EUCON Larysa Vrublevska.

Naczelnik działu opodatkowania międzynarodowego Wydziału Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów Ukrainy Liudmila Ponomar opowiedziała uczestnikom o środkach zapobiegawczych Ministerstwa Finansów i jego współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, o zmianie przepisów w ramach wdrożenia planu BEPS.

Друга сесія

Naczelnik działu kontroli operacji finansowych Służby Podatkowej Ukrainy Yulia Poternak w ramach tematu „Analiza zmian w Kodeksie Podatkowym Ukrainy w zakresie opodatkowania międzynarodowego” omówiła zmiany przepisów i granicy ich realizacji, dywidendy konstruktywne, cienką kapitalizację itp.

Друга сесія Патернак

Ekspert Rady Narodowego Banku Ukrainy Yevgen Stepaniuk skupił się na kwestii przystąpienia Ukrainy do umów międzynarodowej wymiany informacji podatkowych, organizacji procesu ze strony Ukrainy i innych krajów kontrahentów, ochrony informacji itp.

Друга сесія Степанюк

Szczególnie pouczającym i bogatym danymi statystycznymi było wystąpienie Naczelnika Wydziału Departamentu Dochodzeń Finansowych Państwowej Służby monitoringu finansowego Ukrainy – Maksyma Vasiuka, który rozważał typowe schematy prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem jurysdykcji zagranicznych, kwestie finansowego monitoringu, złożonych dochodzeń wielostopniowej korupcji urzędników itp.

Друга сесія Васюк

Członek Zarządu International Fiscal Association Ukraine Pavel Chodakovskyi podniósł aktualną kwestię koncepcji celu biznesowego, przesłanek jej wprowadzenia, specyfiki interpretacji nowej ustawy i dyskusyjności tej definicji.

Друга сесія Ходаковський

Yaroslav Romanchuk, z kolei, rozpatrzył przystąpienie Ukrainy do BEPS, MLI, FATCA i CRS, noweli legislacyjne dotyczące realizacji pierwotnego monitorowania finansowego, klasyfikacji rajów podatkowych, cel wykorzystania rajów podatkowych w restrukturyzacji i alternatywy dla rajów podatkowych po ich „śmierci”.

Друга сесія Романчук

Uczestnicy trzeciej sesji „Skuteczne strategie minimalizacji ryzyka podatkowego: praktyczne aspekty” skupili się bezpośrednio na analizie kształtowania cen transferowych.

Третя сесія

Naczelnik Wydziału Administracji Podatku Dochodowego, departamentu administracji podatku dochodowego, instytucji i organizacji non-profit oraz uproszczonego systemu administracji podatkowej Służby Podatkowej Ukrainy Iryna Syvolap podczas wystąpienia mówiła o korektach podatkowych, samodzielnych korektach w celu kształtowania cen transferowych, a także o przykładach nieodpowiedniej efektywności podatkowej.

Третя сесія Сиволап

Na temat podstawy prawnej wymiany informacji podatkowych w kontekście kształtowania cen transferowych, rodzajów i procedur wymiany, raportów w przekroju krajów międzynarodowej grupy firm opowiedział doradca ds. podatkowych i celnych niemiecko-ukraińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Yurii Gladun.

Третя сесія Гладун 2

Wystąpienie Larysy Vrublevskiej obejmowało kwestie sprawozdawczości w zakresie kształtowania cen transferowych za rok 2019, główne błędy w przygotowaniu sprawozdawczości, inwentaryzacji kontrolowanych operacji, ryzyka w obliczeniach, dokumentacji, dotyczącej kształtowania cen transferowych i innych.

Третя сесія Врублевська

Audytor, doradca Grupy Prawniczej EUCON Zhanna Biloblovska opowiedziała uczestnikom o cechach uznawania kontrolowanych operacji w zależności od wybranej podstawy dostawy, w szczególności o odpowiedzialności za opóźnione zgłoszenie, przykładach stosowania zasad Incotermo i innych.

Третя сесія Білобловська

Radca, Doradca Podatkowy, zastępca kierownika praktyki kształtowania cen transferowych Grupy Prawniczej EUCON Yurii Chebotar w ramach tematu „Kryteria wyboru porównywalnych podmiotów prawnych” rozpatrzył algorytm analizy kontrolowanej operacji, typowy proces selekcji, najczęściej stosowane kryteria itp.

Третя сесія Чеботарь

Ostatnim akordem wydarzenia była czwarta sesja „Kontrolowanie kształtowania cen transferowych – wyniki kontroli organów podatkowych. Praktyka sądowa”, moderowana przez kierownika Centrum analityki prawnej LIGA: PRAWO, Kandydat Nauk Politycznych Anastasia Shevchenko.

Четверта сесія

Inspektor Rady Rzecznika Przedsiębiorców Yuliana Reviuk opowiedziała uczestnikom o kompetencjach Rzecznika Przedsiębiorców i Rady Rzecznika Przedsiębiorców oraz działalności w zakresie odwoływania się od działań i decyzji organów podatkowych.

Четверта сесія Ревюк

Zastępca Naczelnika Działu Kształtowania Cen Transferowych Departamentu Audytu Podatkowego Służby Podatkowej Ukrainy Viacheslav Kruhliak i Naczelnik Działu Kontrolowania Kształtowania Cen Transferowych i Opodatkowania Międzynarodowego Biura dużych podatników Służby Podatkowej Ukrainy Iryna Dudka omówili praktyczne przypadki spraw sądowych z kształtowaniem cen transferowych, przedstawiając w szczególności ogólne tendencje decyzyjne w takich sprawach.

Adwokat, doradca ds. prawa podatkowego i kształtowania cen transferowych Grupy Prawniczej EUCON Volodymyr Bevza, zamykając forum swoim wystąpieniem, w ramach tematu „Stanowisko podatników w sporach sądowych w zakresie kształtowania cen transferowych. Trendy ostatnich orzecznictw” opowiedział uczestnikom o rodzajach sporów w kształtowaniu cen transferowych, przedawnieniu w kształtowaniu cen transferowych, sporów na temat zasad kształtowania cen transferowych, sporów sądowych dotyczących błędów płatników w kształtowaniu cen transferowych, odwołań sądowych od grzywien, itp.

Четверта сесія Бевза

Uczestnicy Forum zauważyli jego pouczające, synergiczne podejście do rozważenia tematyki kształtowania cen transferowych w przekroju poglądów przedstawicieli biznesu, audytorów, prawników i przedstawicieli organów podatkowych. Odnotowano również wysoki poziom przygotowania do przeprowadzenia wydarzenia w nowym formacie online. Jednak prelegenci, jak i uczestnicy, wyrazili nadzieję na powrót do formatu „komunikacji na żywo” w przyszłym roku w oczekiwaniu na VII Międzynarodowe Forum „Kształtowanie cen transferowych i międzynarodowe opodatkowanie– 2021”!

Четверта сесія 2

Kontakt z nami

Wyślij prośbę