Odbyło się ІІІ coroczne Forum Międzynarodowe "Polski Biznes Dzień" - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Odbyło się ІІІ coroczne Forum Międzynarodowe „Polski Biznes Dzień”

O uaktywnieniu polsko-ukraińskich kontaktów gospodarczych świadczą wyniki corocznego Forum Międzynarodowego „Polski Biznes Dzień”, które odbyło się w dniu 26 listopada 2015 roku w Kijowie.

Wydarzenie zgromadziło 325 uczestników, w szczególności przedstawicieli biznesu, zainteresowanych wejściem na rynek UE.

Forum odbyło się pod patronatem Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Ukrainie, przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy.

1

Forum zostało zorganizowane przez:

  • Międzynarodowe Centrum Prawne EUCON;
  • Międzynarodowy Związek Audytorski;
  • Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Współorganizatorami forum byli:

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, jako współorganizator tego przedsięwzięcia, udzielił najbardziej znaczącego wsparcia w organizacji forum.

Otwierając forum Jarosław Romańczuk,  Partner Kierujący Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON, Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby gospodarczej zaznaczył, że przeprowadzenie trzeciego już z kolei forum jest potwierdzeniem jego aktualności. Doświadczenie wielu ukraińskich inwestorów, przedsiębiorców, podmiotów zagranicznej działalności gospodarczej świadczy o tym, że Polska proponuje jeden z najbardziej korzystnych (wśród krajów UE) formatów dla firm, rozwijających projekty biznesowe i stwarzających miejsca pracy. Dzięki korzystnym warunkom do inwestowania,  strategicznemu położeniu, bliskości kulturowej i historycznej dzisiaj Polska jest postrzegana przez wielu firm ukraińskich jako najbardziej przystępna jurysdykcja do prowadzenia biznesu i wejścia na rynek Unii Europejskiej. I właśnie coroczne tradycyjne forum „Polski Biznes Dzień” stało się taką aktywną platformą komunikacyjną między przedstawicielami władzy i elity biznesowej obu krajów, pozwalającą znaleźć nowe możliwości i nowych partnerów do realizacji projektów biznesowych.

Z kolei, Bartosz Musiałowicz, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, jako współorganizator przedsięwzięcia, otwierając forum powitał jego uczestnikom i pożyczył im owocnej pracy. On także powiedział że mimo spadku wymiany handlowej pomiędzy krajami można mieć pozytywne oczekiwania  co do rozwoju współpracy gospodarczej i zaznaczył, że po okresie regresu i kryzysu zawsze następuje wzrost aktywności gospodarczej i zwiększenie obrotu towarowego pomiędzy naszymi krajami.

Ołeksandr Szłapak, były Minister Skarbu, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (ze strony ukraińskiej) w swoim przemówieniu  podkreślił znaczenie prowadzenia stałego dialogu  między władzą i biznesem obydwu krajów. W szczególności on zaznaczył, że intensyfikacja prac zmierzonych na zbliżenie i harmonizację przepisów prawa naszych krajów umożliwią dla inwestorów prowadzenie działalności  w jednakowym polu prawnym.

Zastępca Ministra Rozwoju Gospodarczego  i Handlu Ukrainy Natalia Mykolska zwróciła uwagę na  błędy ukraińskiej polityki w dziedzinie eksportu, popełniane w ciągu ostatnich lat, w tym również na fakt, że dziś znaczną część w strukturze eksportu stanowią towary surowcowe, co spowodowało zależność od światowych cen i popytu na te towary. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego zdając sobie sprawę z tego jak ważne są wsparcie i promocja ukraińskiego eksportu, odnowiło pracę Rady Eksporterów, działającej przy Ministerstwie.

Jednocześnie zastępca ministra podkreśliła że z dniem 1 stycznia nabiera mocy prawnej Porozumienie o strefie wolnego handlu, które stworzy równe zasady gry zarówno dla ukraińskiego, jak i dla polskiego biznesu. Firmy zagraniczne uzyskają dostęp do udziału w przetargach na zakupy państwowe, co umożliwi kształtowanie środowiska konkurencyjnego i pozwoli państwu istotnie zaoszczędzić, zmniejszając koszty.

GEX_6081

W pracach Forum wziął udział Pełnomocnik Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego, pierwszy zastępca Ministra Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Kwieciński. To pierwsza wizyta przedstawiciela nowego Rządu Polski na Ukrainę.

Jerzy Kwieciński podkreślił, że Ukraina jest bardzo ważnym ekonomicznym partnerem Polski. Jednak potencjał wzrostu kontaktów handlowych między państwami na razie nie jest należycie wykorzystywany. Obecnie Ukraina w zakresie wymiany handlowej z Polską zajmuje 17 pozycję. W tym kontekście integracja europejska jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego Ukrainy. Polska wybrała tę drogę 25 lat temu i dziś gotowa jest podzielić się doświadczeniem. W szczególności, jednym z aspektów efektywnego zapewnienia wzrostu gospodarczego jest decentralizacja i rozwój handlu na poziomie regionalnym. Jerzy Kwieciński zaznaczył, że Polska jest gotowa okazać pomoc i wsparcie ukraińskim inwestorom, którzy zdecydowali się na założenie własnej działalności gospodarczej w tym kraju.

GEX_6357

 Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Henryk Lіtwіn poinformował, że w połowie grudnia br. odbędzie się wizyta na Ukrainę Prezydenta Polski Andrzeja Dudy, której celem będzie aktywizacja współpracy z Ukrainą. Pan Ambasador przeprowadził także paralelę między sytuacją zaistniałą w związku ze zmianą wektorów handlu zagranicznego w Polsce lat 90 a dzisiejszą sytuacją w Ukrainie.

GEX_6526

 W swoim wystąpieniu eks-minister gospodarki RP, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (z polskiej strony)  Jacek Piechota także skomentował dzisiejszą sytuację Ukrainy w kwestiach handlu zagranicznego. On również podzielił się doświadczeniem Polski w zakresie wykorzystania instrumentów finansowych dla wsparcia małego, średniego biznesu oraz dofinansowania projektów inwestycyjnych kosztem środków czerpanych z funduszów europejskich.

Oleg Dubisz, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (dalej – PUIG), Przewodniczący Rady Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce podkreślił, że w celu wejścia na rynek polski biznesowi ukraińskiemu warto poznać krajowe instrumenty gospodarcze, specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej, a także mentalność Polaków.

„Działalność gospodarczą w sąsiednim państwie należy prowadzić z przestrzeganiem norm i przepisów prawa aby uniknąć straty czasu i ponoszenia zbędnych kosztów związanych z wyeliminowaniem skutków błędów, popełnionych przy wejściu na rynek Polski”  – zaakcentował Oleg Dubisz.

O możliwościach udziału przedsiębiorstw ukraińskich w realizacji programu rozbudowy infrastruktury transportowej w Polsce  opowiedział Prezes Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, były zastępca Ministra transportu Rzeczypospolitej Polskiej,  Bogusław Kowalski.

W Polsce także funkcjonują programy partnerstwa publiczno-prywatnego, o możliwościach dołączenia do których uczestnicy forum dowiedzieli się z wystąpienia przedstawiciela Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Beaty Matejczuk.

W jaki sposób realizowany jest w Polsce rządowy program finansowego wsparcia eksportu poinformował przedstawiciel Departamentu Finansowania Handlu Zagranicznego Banku Gospodarstwa Krajowego Karol Rozenberg.

GEX_7054

W ramach forum także została przedstawiona atrakcyjność inwestycyjna Polski przez pryzmat różnych regionów.

Igor Jacenko, kierownik warszawskiego biura EUCON, przedstawiając referentów-przedstawicieli Lublina, Łodzi, Kielc, Gdańska, gminy Pionki, a także województwa Świętokrzyskiego w kolejnej sesji „Polska przez pryzmat atrakcyjności biznesowej rozwiniętych miast” podkreślił, że samorządy lokalne Polski są szeroko otwarte do współpracy z inwestorami i udzielają pełnego wsparcia wszystkim chętnym do zapoczątkowania własnego biznesu.

Biuro EUCON w Warszawie regularnie organizuje regionalne mini biznes-misje dla inwestorów.  Program misji obejmuje nawiązywanie kontaktów z kierownikami miast i strukturalnych pododdziałów resortów, do zakresu obowiązków których wchodzi praca z inwestorami.

Piotr Ciarkowski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie podkreślił, jak ważną sprawą jest zapoznanie ukraińskiego biznesu z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych i programami finansowania i współfinansowania projektów biznesowych w różnych regionach Polski. Informacja ta może w znacznym stopniu wpłynąć na decyzję, co do wyboru miejsca rozmieszczenia obiektów produkcyjnych i podjęcia taktycznych kroków przy wejściu na rynki UE poprzez Polskę.

Odrębnym wątkiem dyskusji były sprawy, związane z warunkami prowadzenia interesów w specjalnych strefach ekonomicznych. Wśród spikerów był zastępca dyrektora Biura Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Jarosław Szponarski, który skupił uwagę uczestników Forum na praktycznych aspektach realizacji projektów inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych.

W ramach forum odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o współpracy w zakresie  modernizacji ukraińskich lokomotyw pomiędzy polską spółką NEWAG SĄ a ukraińskim przedsiębiorstwem SKINEST UKRAINE.

2

Podsumowując pracę forum Ireneusz Derek, Wiceprezes PUIG, Wiceprezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce podkreślił, że oprócz wyboru miejsca dla prowadzenia działalności i określenia formy prawnej, przedsiębiorcy, zamierzający wejść na rynek polski, powinni szczegółowo zapoznać się z systemem podatkowym kraju, polityką migracyjną, np. w kwestiach uzyskania wizy biznesowej lub zezwolenia na pobyt czasowy. Także on zaznaczył, że operacje związane z zakupem lub wynajmem nieruchomości, wymagają obowiązkowych konsultacji z ekspertami i prawnikami.

O zasadniczych stadiach zakładania firmy w Polsce opowiedział doradca ds. międzynarodowego prawa korporacyjnego Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON w  Warszawie Andrij Romańczuk. W szczególności, on przedstawił uczestnikom forum, jak wygląda procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ ta forma prowadzenia działalności gospodarczej jest najbardziej rozpowszechniona.

GEX_8043

O niektórych kwestiach migracyjnych, w tym również o procedurze otrzymania wiz roboczych i biznesowych dla założycieli i kierowników przedsiębiorstw, o problemach i etapach uzyskania karty stałego lub czasowego pobytu w Polsce poinformowała Starszy Partner Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON Tetiana Samsina.

Podsumowując obrady forum Jarosław Romańczuk podziękował uczestnikom, zaproponował przedstawić swoje uwagi i propozycje celem udoskonalenia formatu kolejnych forów, jak również przypomniał, że nie należy przenosić reguły zarządzania biznesem stosowane na Ukrainie na jurysdykcję Polski.

Wszystkie zdjęcia z forum są dostępne pod linkiem

Strona forum w Facebook.

Reportaże o forum na ukraińskich kanałach telewizyjnych są dostępne pod linkami:

Pierwszy Rzeczowy Kanał Telewizyjny 

Telewizyjny Kanał Nowin „24”

                                                                              

Kontakt z nami

Wyślij prośbę