Оглядовий аналіз індивідуальних податкових консультацій (19 – 23 квітня) - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Оглядовий аналіз індивідуальних податкових консультацій (19 – 23 квітня)

У довідці за ф.№ 34-ОПП для фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, перед ПІБ обов’язково вказується вид професійної діяльності.

У разі виникнення змін у даних платника податків або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, платник податків зобов’язаний подати контролюючому органу за основним місцем обліку, в якому він обліковується, уточнені документи протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів (ІПК від 19.04.2021 р. № 1573/ІПК/99-00-12-01-01-06). 

У разі, якщо згідно з ліцензійним договором умови використання програмної продукції (комп’ютерної програми та/або її компонентів) обмежені функціональним призначенням такої програмної продукції і її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем») та/або умови передачі права на розповсюдження примірників програмної продукції не передбачають надання права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем, то отримання платежу як винагороди за надання права на використання такої програмної продукції не буде вважатися роялті, а такий платіж є оплатою вартості поставленої програмної продукції (комп’ютерної програми та/або її компонентів), у тому числі її копій, операція з постачання якої звільняється від оподаткування ПДВ відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (ІПК від 19.04.2021 р. № 1578/ІПК/99-00-21-03-02-06). 

Якщо інформаційна Інтернет-платформа та онлайн-сервіс за своєю фактичною сутністю є програмною продукцією (результатом комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів) та Товариству надається доступ, скориставшись яким Товариство отримує право на використання такої програмної продукції, то надання нерезидентом такого доступу Товариству розглядається як операція з постачання програмної продукції, яка не оподатковується ПДВ. (ІПК від 19.04.2021 р. № 1579/ІПК/99-00-21-03-02-06). 

Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів, а у випадках, передбачених Кодексом, – за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості) (п.п. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 Кодексу).

Враховуючи зазначене, платник податків зобов’язаний стати на облік за місцезнаходженням (розташуванням) підрозділів у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку та перераховувати податок на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби. (ІПК від 19.04.2021 р. № 1585/ІПК/99-00-04-03-03-05). 

У разі, якщо іноземний громадянин не проживає на території України, надає послуги за межами України на підставі договору цивільно-правового характеру, укладеного за межами України відповідно до законодавства іншої держави, то сума винагороди, виплачена фізичній особі –  іноземцю  не є базою нарахування єдиного внеску. (ІПК від 19.04.2021 р. № 1586/ІПК/99-00-04-03-03-06). 

Фізичні особи – підприємці, які мають основне місце роботи, з 01.01.2021 звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. (ІПК від 19.04.2021 р. № 1587/ІПК/99-00-04-03-03-06). 

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним,  не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (пп. 166.4.3 ПКУ). (ІПК від 19.04.2021 р. № 1588/ІПК/99-00-04-03-03-09). 

Режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений п. 197.15 ПКУ, застосовується виключно до операцій з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти. Режим звільнення застосовується до операцій, а не до суб’єктів господарювання. (ІПК від 19.04.2021 р. № 1593/ІПК/99-00-21-03-02-05). 

Якщо харчування (по типу «Шведська лінія») не є складовою частиною послуг із тимчасового розміщування (проживання), то постачання Товариством такого харчування клієнту розглядається як окрема операція, яка оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

З метою підтвердження правомірності включення вартості харчування (по типу «Шведська лінія»), що надаються Товариством, до вартості послуг із тимчасового розміщування (проживання), ДПС рекомендує звернутися до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та/або Державного агентства розвитку туризму України.

Застосування ставки податку у розмірі 7 відсотків, передбачається підпунктом «в» п. 193.1 ПКУ незалежно від того якій категорії споживачів надаються такі послуги (фізичні особи, юридичні особи, посередники). (ІПК від 19.04.2021 р. № 1595/ІПК/99-00-21-03-02-06). 

У разі зупинення реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування платник податку – постачальник може зменшити податкові зобов’язання на суму ПДВ, зазначену у ньому, після завершення процедури такого зупинення:

  • у разі своєчасної реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування – у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено;
  • у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН – у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН (ІПК від 19.04.2021 р. № 1599/ІПК/99-00-21-03-02-06). 

Норми п. 199.1 ПКУ застосовуються, якщо придбані та/або виготовлені товари/ послуги, необоротні активи використовуються саме одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях (ІПК від 19.04.2021 р. № 1600/ІПК/99-00-21-02-02-06). 

У разі реєстрації в ЄРПН податкової накладної, у якій допущено помилку при заповненні ІПН покупця, платник податку відповідно до  п.192.1 ПКУ з метою виправлення такої помилки може скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем товарів/послуг, на якого була складена така податкова накладна (чий ІПН покупця зазначено у такій податковій накладній).

Обсяги постачання товарів/послуг та сума податку на додану вартість, вказані в податковій накладній із невірним ІПН покупця (тобто не підтвердженій первинними документами) і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в податковій звітності з ПДВ. При цьому суми ПДВ, зазначені у такій податковій накладній та розрахунку коригування до неї, при їх реєстрації в ЄРПН враховуються у відповідних обсягах в СЕА ПДВ при обчисленні реєстраційної суми. (ІПК від 19.04.2021 р. № 1602/ІПК/99-00-21-03-02-06). 

Якщо кошти, що надходять платнику податку як відшкодування збитків за пошкоджене майно, є відшкодуванням шкоди, завданої такому платнику, то такі кошти відповідно до п. 188.1 ПКУ не включаються до бази оподаткування ПДВ.

Разом з тим, якщо під час придбання або виготовлення майна платник податку сформував податковий кредит, а в подальшому таке майно було знищене, втрачене або внаслідок пошкодження його якість змінилася настільки, що воно не може бути використане в господарській діяльності, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПКУ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну. (ІПК від 19.04.2021 р. № 1603/ІПК/99-00-21-03-02-06).  

Ставка ПДВ у розмірі 14 відсотків до операцій з постачання більшості видів сільськогосподарської продукції застосовується в цілому до усієї продукції, включеної до відповідної групи кодів УКТ ЗЕД, за винятком, окремо зазначеним у підпункті «г» п. 193.1 ПКУ.

Застосування ставки ПДВ у розмірі 14 відсотків до операцій з постачання послуг нормами ПКУ не передбачено. (ІПК від 19.04.2021 р. № 1605/ІПК/04-36-18-03-15). 

Платник податків,  котрий перебуває на спрощеній системі  оподаткування – платник єдиного податку третьої групи не може здійснити зарахування зустрічних вимог з фізичною особою (резидентом) засновником платника податків шляхом заліку зустрічних вимог. У разі проведення платником податків юридично зустрічних вимог з фізичною особою (резидентом) засновником в розумінні п.291.6 ПКУ, вважатиметься розрахунком здійсненим у негрошовій формі. (ІПК від 20.04.2021 р. № 1609/ІПК/19-00-18-02-18). 

Фізичні особи – підприємці платники єдиного податку другої групи не можуть надавати послуги фізичним особам – нерезидентам. (ІПК від 20.04.2021 р. № 1620/ІПК/20-40-24-04-10). 

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої–третьої груп на підставі первинних документів ведуть облік доходів (не платники ПДВ) в довільній формі в паперовому вигляді чи в електронному вигляді шляхом помісячного відображення доходів та витрат. При цьому нормами діючого законодавства не передбачено ідентифікування фізичних осіб, яким надаються послуги, але ведення обліку доходів здійснюється на підставі первинних документів (платіжних доручень, договорів, тощо). (ІПК від 20.04.2021 р. № 1622/ІПК/99-00-04-03-03-06). 

Якщо в ланцюгу господарських операцій резидент Республіки Естонія, який здійснював придбання  продукції у виробника  – резидента Федеративної Республіки Німеччина, організаційно-правова форма якого включена до Переліку №480, не виконує у такій сукупності операцій істотних функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) …, не використовує у такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймає на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) алюмінієвих дисків, то така операція вважається контрольованою операцією між Підприємством та резидентом Федеративної Республіки Німеччина. (ІПК від 20.04.2021 р. № 1629/ІПК/99-00-21-02-03-06). 

Податкові зобов’язання з ПДВ, визначені у податкових накладних, складених з нарахуванням ПДВ за операціями з постачання товарів, включених до Переліку № 224, в періоді дії режиму звільнення від оподаткування ПДВ, підлягають коригуванню після повернення покупцям сплаченої ними суми ПДВ, або зарахування її в рахунок оплати майбутніх поставок. (ІПК від 20.04.2021 р. № 1638/ІПК/26-15-04-02-16). 

Операція Театру з постачання послуг із показу (проведення) культурно-мистецьких заходів оподатковується ПДВ за ставкою податку у розмірі 7 відсотків, незалежно від того, чи власником майнових прав (авторських прав) на такі культурно-мистецькі заходи є Театр, чи інша юридична або фізична особа.

Якщо товари/послуги, необоротні активи, були придбані Театром з ПДВ за ставкою у розмірі 20 відсотків, призначені або починають використовуватися в операціях, що підлягають оподаткуванню за ставкою ПДВ у розмірі 7 відсотків, то обов’язку щодо нарахування сум податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 або п. 199.1 ПКУ у Театру не виникає. (ІПК від 20.04.2021 р. № 1645/ІПК/99-00-21-03-02-06). 

При здійсненні поліпшень орендованого майна (як відокремлюваних, так і невідокремлюваних) підстав для нарахування орендарем податкових зобов’язань з ПДВ до передачі таких поліпшень орендодавцю не виникає. При передачі орендарем орендодавцю поліпшень об’єкта оренди на дату, визначену відповідно до п. 187.1 ПКУ, орендар повинен визначити податкові зобов’язання скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних. База оподаткування ПДВ за такою операцією визначається згідно
з п. 188.1 ПКУ виходячи з договірної вартості постачання поліпшень, яка не повинна бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни). (ІПК від 20.04.2021 р. № 1647/ІПК/99-00-21-03-02-06). 

Датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при здійсненні платником операцій з вивезення товарів за межі митної території України у випадках, коли дата оформлення митної декларації та дата фактичного вивезення товарів за межі митної території України не співпадають та припадають на різні податкові періоди, є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформленої відповідно до вимог МКУ та Постанови № 450. (ІПК від 21.04.2021 р. № 1662/ІПК/99-00-21-03-02-06). 

Датою проведення контрольованої операції є дата переходу прав власності на товар або дата складення акта або іншого документа, який підтверджує виконання робіт або надання послуг. (ІПК від 21.04.2021 р. № 1665/ІПК/99-00-21-02-03-06). 

Платник єдиного податку, у разі надання послуг (виконання робіт) за договорами комісії, включає до складу доходу суму отриманої винагороди в день її надходження на розрахунковий рахунок суб’єкта господарювання.

Якщо при здійсненні розрахунків за товари (роботи, послуги) використовується платіжний термінал, то доходом юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи є сума, що надійшла на рахунок у банку (включно із комісією, утриманої банком).

Самостійне утримання Товариством (комісіонером) належної йому комісійної винагороди з отриманих від покупців коштів не підпадає під поняття негрошової форми розрахунків або бартерної (товарообмінної) операції. (ІПК від 22.04.2021 р. № 1669/ІПК/99-00-18-04-03-06). 

Kontakt z nami

Wyślij prośbę