Prezentacja systemu elektronicznych zamówień publicznych "ProZorro" i biura GPA in UA - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Prezentacja systemu elektronicznych zamówień publicznych „ProZorro” i biura GPA in UA

W dniu 9 czerwca 2016 roku przy współudziale Zastępcy Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Maksyma Nefiodova odbyła się prezentacja systemu elektronicznych zamówień publicznych ProZorro i biura GPA in UA dla kierownictwa firm z udziałem kapitału polskiego.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Dział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON i GPA in UA.

Współorganizatorzy: Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie i Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce.

GEX_0669

Zastępca Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Maksym Nefiodov i przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Yurii Buhai zaprezentowali system elektronicznych zamówień publicznych ProZorro, który wdrażany jest jako reforma systemowa procedury przetargów, przeprowadzanych w ramach zamówień publicznych w Ukrainie. Zgodnie z przepisami prawa, poczynając od dnia 1 kwietnia 2016 roku z systemu w trybie obowiązkowym powinny korzystać organy centralne władzy wykonawczej, a z dniem 1 sierpnia 2016 roku ten wymóg już będzie dotyczyć także innych dysponentów środków budżetowych i monopolistów. Ww. system przewiduje przeprowadzenie licytacji elektronicznej, w toku której dokonywana jet automatyczna ocena ofert przetargowych. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego oczekuje, że dzięki przejrzystości i dostępności systemu dla wszystkich uczestników licytacji, a także mechanizmowi zaskarżenia decyzji o wyborze dostawcy, ProZorro stworzy warunki do zapobiegania korupcji, zmniejszenia poziomu wydatków budżetu państwa, podwyższenia efektywności procedur dzięki wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów i in.

GEX_0599

Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON Yaroslav Romanchuk podkreślił, że dzięki przystąpieniu do Porozumienia WTO w sprawie zamówień publicznych biznes krajowy także otrzymał nowy mechanizm – możliwość zaskarżenia do WTO decyzji, związanych z zamówieniami publicznymi.

GEX_0876

UA Oleksii Mykhailichenko opowiedział o tym, jakie możliwości otrzymuje biznes ukraiński dzięki przystąpieniu w dniu 18 maja 2016 roku do Porozumienia WTO w sprawie zamówień publicznych. On zatrzymał się na aspektach, które należy uwzględniać przy sporządzaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacjach zagranicznych, a także opowiedział o tym w jaki sposób projekt GPA in UA gotowy jest wspierać firmy ukraińskie w wejściu na międzynarodowy rynek zamówień publicznych, który w ramach krajów WTO jest szacowany na kwotę 1,7 bln. Lecz należy uwzględniać, że dokumenty powinny być sporządzony w języku kraju, który zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym, i z uwzględnieniem przepisów prawa kraju, w którym realizowane będzie zamówienie publiczne. W związku z wyżej powiedzianym rozpowszechniona jest praktyka angażowania firm prawniczych jako doradców zewnętrznych w proces udziału w przetargach.

GEX_0522

Prezentacja ProZorro-reforma

Prezentacja ProZorro-dla dostawców

Prezentacja GPA in UA

Reportaż gazety „Praktyka prawna”

Kontakt z nami

Wyślij prośbę