Synergia w imię zwycięstwa, odbudowy oraz przyszłości: w Warszawie odbyło się XVI Międzynarodowe Forum "Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu" - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Synergia w imię zwycięstwa, odbudowy oraz przyszłości: w Warszawie odbyło się XVI Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu”

XVI Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu” z sukcesem odbyło się 27 października 2022 roku w stolicy Polski – Warszawie! Już po raz szesnasty, tym razem w SGH wydarzenie zgromadziło urzędników państwowych, przedstawicieli sektora publicznego, przedsiębiorców, najlepszych ekspertów z dziedziny finansów, bankowości, prawa, rolnictwa, infrastruktury i innych dziedzin, aby mimo wszelkich trudności spowodowanych wojną na Ukrainie, wspierać ukraiński i polski biznes na Ukrainie w kontekście agresji militarnej w celu poprawy współpracy handlowej i gospodarczej oraz nawiązania kontaktów biznesowych w formacie Ukraina-Polska.

FOTORELACJA Z FORUM

W ciągu 9 godzin trwania forum:

  • Odbyły się 4 panele dyskusyjne;
  • 34 prelegenta
  • 170+ uczestników wzięło udział offline, a 80+ – online;
  • Podpisano Memorandum o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) a Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce.

Wydarzenie rozpoczęło się od powitalnego wystąpienia organizatorów forum reprezentowanych przez Przewodniczącego Zarządu Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Partnera Zarządzającego EUCON Law Group Yaroslava Romanchuka oraz Przewodniczącego Rady Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Dyrektora Plastics-Ukraina Ireneusza Dereka, którzy zwrócili uwagę na szczególne znaczenie wsparcia frontu gospodarczego dla funkcjonowania innych frontów w czasie wojny na Ukrainie, potrzebę otwartego dialogu na poziomie rządowym, biznesowym, dyplomatycznym, publicznym z krajami sąsiednimi. Moderatorzy dwóch pierwszych paneli dyskusyjnych wydarzenia podkreślali również, że pod względem wymiany handlowej obecnie i w latach ubiegłych, stosunki handlowe i gospodarcze między Polską a Ukrainą nadal się umacniają i pozytywnie rozwijają pomimo złożoności sytuacji.

Pierwszy panel dyskusyjny „Wyzwania i perspektywy współpracy handlowej i gospodarczej w kontekście agresji militarnej Rosji na Ukrainę” rozpoczął się od wystąpienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii RP Tomasza Salomona, który dokonał analizy obrotów handlowych pomiędzy Polską a Ukrainą w ostatnich latach oraz wyraził swój pogląd na temat perspektyw rozwoju stosunków handlowych i gospodarczych.

Pan Tomasz zwrócił uwagę na wzrost liczby ukraińskich towarów w polskich sklepach i wspieranie przez Polskę ukraińskich towarów w wejściu na rynki UE. Prelegent przedstawił formy wsparcia biznesu ze strony KUKE, poruszył kwestię ubezpieczeń inwestycyjnych i działań prewencyjnych zapobiegających ryzyku inwestycyjnemu, a także zwrócił uwagę na znaczenie wspierania integracji ukraińskiego biznesu z rynkiem europejskim.

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Wasyl Zvarycz ze swojej strony podkreślił, że front gospodarczy jest bardzo ważny i faktycznie Ukraina ma już zwycięstwa gospodarcze. W tym kontekście niezwykle ważne jest partnerstwo gospodarcze, współpraca wysiłków oraz współpraca ministerstw Ukrainy i Polski w zakresie strategicznego partnerstwa i przyszłej odbudowy Ukrainy. „Granica powinna nas łączyć, a nie dzielić” – powiedział Pan ambasador, dodając, że zarówno strona polska, jak i ukraińska zdają sobie sprawę z problemów związanych z logistyką na granicy w związku z wojną, ale obie są zainteresowane jak najszybszym rozwiązaniem tych problemów i pracują nad tym już teraz.

Sekretarka Narodowej Rady Inwestycji przy Prezydencie Ukrainy, deputowana Halyna Yanchenko mówiła o pozytywnym wzroście polskich inwestycji na Ukrainie w okresie przedwojennym, przenoszeniu ukraińskiego biznesu do Polski, perspektywie udziału Polski w odbudowie nie tylko infrastruktury, ale i gospodarki Ukrainy. Pani Halyna wyraziła przekonanie, że ten projekt odbudowy stanie się na dużą skalę i rodzajem nowego „planu Marshalla” dla Ukrainy. Prelegent poruszył również kwestię tworzenia podstaw i warunków wstępnych dla przyszłych inwestycji.  W tym kontekście ważne jest zaplanowanie sposobów i środków przyszłej odbudowy oraz omówienie propozycji, zagadnień ubezpieczenia inwestycji w związku z istniejącymi zagrożeniami. Halyna Yanchenko zapewniła, że trwają aktywne prace nad ramami legislacyjnymi dla partnerstwa między Ukrainą a Polską, a odbudowa jest niemożliwa bez inwestycji zarówno na poziomie publicznym, państwowym, jak i prywatnym. Ważny jest również aspekt inwestycji w sferze medycznej, w szczególności finansowanie programów rehabilitacyjnych i protetycznych.

Zdzisław Sokal, Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), przedstawił działania PAIH mające na celu wspieranie i pomoc ukraińskiemu biznesowi, w szczególności funkcjonowanie bezpłatnej przestrzeni coworkingowej dla Ukraińców oraz programy finansowania dla ukraińskich firm relokowanych.

Prelegent zauważył, że niezwykle ważne jest wspieranie biznesu, w szczególności relokowanego, w celu poprawy sytuacji gospodarczej. Współpraca ukraińskiego i polskiego biznesu oraz przenoszenie ukraińskiego biznesu do Polski, zdaniem pana Zdzisława, sprzyja przyspieszeniu integracji europejskiej Ukrainy. Zdzisław Sokal podkreślił, że istnieje potrzeba stworzenia polsko-ukraińskiego hub’u inwestycyjnego w Polsce, aby stworzyć solidne podstawy do przyszłej odbudowy.

 

Następnie głos zabrał Piotr Wachowiak, Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, Rektor Szkoły Głównej Handlowej. Zaznaczył, że Polska powinna stać się głównym partnerem i wsparciem, liderem w pomocy w procesie integracji europejskiej Ukrainy, pomóc w promocji kraju. Konieczna jest współpraca na wszystkich poziomach: na poziomie państwa, biznesu, wojska, organizacji itp. – tylko w synergii wysiłków możliwy jest pozytywny rezultat, dlatego konieczne jest określenie mocnych i słabych stron współpracy i ich analiza. Prelegent słusznie zauważył, że konieczne jest opracowanie strategii i dywersyfikacja ryzyka dla biznesu i inwestycji, a także rozwój, w szczególności infrastruktury kolejowej.

Formaty i metody współpracy między organizacjami, konieczność zastosowania nowoczesnych koncepcji odbudowy fundamentalnie nowej Ukrainy i wykorzystanie szansy na przełom w rozwoju, odbudowa państwa na nowych zasadach, kwestia opodatkowania relokowanego biznesu i czasowo przesiedlonych Ukraińców w Polsce w kontekście omijania istniejących i możliwych barier, nowy projekt współpracy z Lewiatana w celu budowania dialogu z pracodawcami z udziałem partnerów ukraińskich – te i inne tezy rozwijał podczas swojego wystąpienia Koordynator projektu Konfederacji Lewiatan Andrzej Rutka

 

Piotr Ciarkowski, Prezes Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, w swoim wystąpieniu skupił się na kwestiach wsparcia ze strony polskich organizacji, istniejących problemach na granicy polsko-ukraińskiej i sposobach ich rozwiązania, potrzebie współpracy na rzecz szybkiego zwycięstwa Ukrainy, długofalowej współpracy polskich i ukraińskich organizacji na rzecz wzmocnienia ukraińsko-polskich relacji biznesowych.

Panel dyskusyjny zakończył się podpisaniem Memorandum o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) a Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce. W imieniu PAIH Memorandum podpisali Zdzisław Sokal, Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Karol Kubica, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie, a w imieniu ZUBP Yaroslav Romanchuk. Memorandum określiło warunki i sposoby współpracy pomiędzy organizacjami mające na celu wzmocnienie relacji biznesowych pomiędzy Polską a Ukrainą, wsparcie biznesu, promocję rozwoju środowiska biznesowego itp.

Również dyplomy „Ambasadorów Biznesu” za wieloletnie wspieranie i promowanie polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych otrzymali kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w Polsce Ihor Baranetskyi oraz Karol Kubica.

Drugi panel dyskusyjny „Powojenna odbudowa Ukrainy: możliwości i perspektywy dla polskich firm w realizacji projektów infrastrukturalnych i budowlanych” moderowany przez Yaroslava Romanchuka i Ireneusza Dereka rozpoczął się od prezentacji danych statystycznych dotyczących aktualnych skutków zniszczenia infrastruktury Ukrainy oraz zniszczeń spowodowanych wojną Rosji z Ukrainą.

Marek Rutka, Poseł Sejmu RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Odbudowy Ukrainy, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że Polska ma duże doświadczenie w transformacji władzy państwowej, dlatego jest gotowa pomóc Radzie Najwyższej Ukrainy w dostosowaniu ustawodawstwa Ukrainy do standardów unijnych, dzieląc się własnymi doświadczeniami. Ukraina wkrótce stanie się członkiem UE, dlatego rola Polski powinna być ukierunkowana na rolę konsultanta w celu udzielenia jak najbardziej efektywnej pomocy w procesie integracji, co jest szczególnie ważne w kontekście przyszłej odbudowy Ukrainy według standardów europejskich.

Deputowana, przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. rozwiązywania problematycznych kwestii w zakresie urbanistyki przy Prezydencie Ukrainy Olena Shulyak, zwróciła uwagę na kilka procesów, które zachodzą równolegle. Pierwszym procesem jest szybka odbudowa infrastruktury mimo ciągłego ostrzału i działań wojennych, która odbywa się na koszt funduszy rezerwowych i partnerów międzynarodowych.  Drugi proces to określenie standardów, według których będzie realizowana odbudowa po wojnie: standardy bezpieczeństwa (tworzenie schronów przeciwbombowych, umocnień itp.); należy uwzględnić standardy efektywności energetycznej, z zastrzeżeniem wdrożenia doświadczeń partnerów międzynarodowych, wprowadzenia zmian w standardach materiałów budowlanych, wprowadzenia nowoczesnych standardów międzynarodowych. Trzeci proces to reforma urbanistyczna: digitalizacja wszystkich procesów, , w tym wprowadzenie automatycznego rejestru i uzyskiwanie pozwoleń na budowę.

Przewodniczący Komisji Rady Najwyższej Ukrainy ds. Organizacji Władzy Państwowej, Samorządu Lokalnego, Rozwoju Regionalnego i Urbanistyki Andrii Klochko zauważył z kolei, że zgodnie z planem odbudowy Ukrainy musi on zostać zrealizowany w ciągu 10 lat. Należy zrealizować ponad 850 projektów, na które należy przeznaczyć 75 mld dolarów, a roczny wzrost PKB powinien wzrosnąć o 7%. Prelegent przedstawił również treść najnowszych zmian legislacyjnych, które zostały wprowadzone w obszarze budownictwa.

Karol Kubica, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), podkreślił, że PAIH od wielu lat pomaga polskim inwestorom wejść na rynek ukraiński, organizując różne spotkania robocze dla polskich firm działających na Ukrainie. „To właśnie synergia publicznych polskich instytucji działających na Ukrainie daje biznesowi narzędzia do wejścia na rynek ukraiński” – powiedział pan Karol. Obecnie PAIH pomaga ukraińskim firmom, które tymczasowo przeniosły się do Polski, w szczególności w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności w tym kraju, a także organizuje wiele kursów specjalistycznych dla ukraińskich przedsiębiorców w różnych miastach Polski.

Głos zabrał Konrad Wyrwas, dyrektor ds. strategii rozwoju i PR PZPB, który powiedział, że odbudowa Ukrainy będzie prowadzona zgodnie z zasadą europejską. PZPB ma 20-letnie doświadczenie, w szczególności w zakresie kontroli architektoniczno- budowlanych i technicznych, i jest gotowy pomóc Ukrainie w jej odbudowie, ale do tego konieczne jest rozwiązanie pewnych praktycznych problemów i zagadnień.

Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu UNIBEP, skupił się na zmianach w ustawodawstwie Ukrainy, które są znaczącym krokiem i ułatwią funkcjonowanie firmom budowlanym, które planują wejść na rynek ukraiński. Prelegent zauważył również, że przed nami jeszcze wiele pracy, w szczególności w zakresie przekształcania prawa zgodnie ze standardami europejskimi. Jego zdaniem najważniejsze potrzeby na Ukrainie to budownictwo mieszkaniowe i infrastruktura, ale podczas odbudowy trzeba też wziąć pod uwagę nowe technologie, w szczególności budownictwo modułowe – producenci domów modułowych są gotowi zaoferować swoje usługi, przyczyniając się do odbudowy.

Mark Kestelboym, dyrektor generalny Well-Being ConTech (Budowlana Firma Budova), słusznie podkreślił, że ludność Ukrainy potrzebuje nie tylko odbudowy mieszkań, ale także powrotu komfortu życia do poziomu, jaki ludność miała przed wojną. Firma Well-Being ConTech jest właścicielem pełnego cyklu produkcyjnego prefabrykowanego budownictwa modułowego w Ukrainie, które działa na tańszej technologii i wymaga mniej zasobów pracy, więc ten rodzaj mieszkań powinien być priorytetem podczas odbudowy kraju. Jeśli w ciągu roku uda się pozyskać inwestorów, to za pomocą takich modułów będzie można przebudować do 100 zespołów mieszkaniowych o wysokości do 6 pięter.

Mykhaio Sapon, główny architekt miasta Irpin, zaprezentował film, który zobrazował skalę zniszczeń okolic Irpinia w wyniku okupacji rosyjskiej. Pan Mychajło ogłosił listę działań, które władze samorządowe już podjęły, aby zniwelować skutki zniszczeń oraz nakreślił plany na przyszłość. Prelegent mówił więc o koncepcji realizacji kompleksowego, nowoczesnego programu urbanistycznego miasta, opartego na przedwojennej koncepcji, z udziałem architektów z całej Ukrainy i innych krajów świata na zasadzie wolontariatu. Do realizacji tego planu, który potencjalnie może stać się precedensem dla innych miast Ukrainy, niezwykle potrzebne są inwestycje partnerów międzynarodowych, dlatego wsparcie innych krajów jest bardzo ważne.

 

 

Jako ostatni w tej dyskusji głos zabrał Dominik Poręcki, adwokat Dąbrowska Poręcki Ignatjew, Dominik Poręcki. Prelegent mówił o konieczności systemowego podejścia do odbudowy, tworzenia wyspecjalizowanych agencji, reformy legislacyjnej, polityki antymonopolowej, procesu deoligarchizacji, walki z korupcją i reformy sądownictwa jako gwarancji przyjazdu inwestorów na Ukrainę. Równie ważne jest uregulowanie kwestii migracyjnych dotyczących pobytu Ukraińców w Polsce i Polaków na Ukrainie, a także zastosowanie kompleksowego i zakrojonego na szeroką skalę podejścia do odbudowy Ukrain.

 

Trzeci panel dyskusyjny „Czy Polska i Ukraina mają szansę zażegnać światowy kryzys żywnościowy poprzez bliższą współpracę w dziedzinie rolnictwa i żywności?” moderowany przez Bartosza Majewskiego, dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH w Warszawie, był żywy i niezwykle produktywny.

Jako pierwszy głos zabrał Mykola Solskyi, Minister polityki rolnej i żywności Ukrainy, który skupił się na kwestiach wzrostu cen żywności i produktów spożywczych, nieopłacalności działalności rolników, substytucji importowej ukraińskich upraw, które z powodu wojny nie mogą być w pełni eksportowane, gorszej jakości tegorocznych zbiorów, kosztownej logistyce, wpływie wojny na różne sektory, zmianach w łańcuchach logistycznych itp. Pan Minister wyraził rozczarowującą prognozę dotyczącą przyszłego wzrostu cen. Jego zdaniem poprawa połączeń kolejowych ułatwiających transport towarów i produktów koleją przyczyni się do poprawy sytuacji logistycznej.

 

Prorektor ds. rozwoju SGH prof. Roman Sobiecki podkreślił, że niestety mamy już do czynienia z kryzysem żywnościowym, ale trudno jest ogarnąć jego skalę, a ponadto możliwe są spekulacje dotyczące wzrostu cen. Pan Profesor podkreślił, że konieczna jest globalizacja funkcji rolnictwa, przejście do regulowanego rynku rolnego z sensownymi regulacjami. Kryzys może się nasilić, ale właśnie ze względu na trudne warunki funkcjonowania i sprzedaży produktów rolnych. Prelegent mówił również o instytucji rynku i bezpieczeństwa żywnościowego, zaangażowaniu praktyków z Ukrainy oraz potrzebie dyskusji na ten temat na poziomie regionalnym.

Zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP Krzysztof Ciecióra podkreślił z kolei, że Polska jest jedynym krajem w UE, który udziela rolnikom państwowego wsparcia finansowego na zakup nawozów. Pan Krzysztof nakreślił również szereg palących problemów, w szczególności: jak dostarczać produkty do miejsca przeznaczenia, ustabilizować sytuację żywnościową mimo wszelkich trudności i agresji militarnej, odbudować korytarze logistyczne w UE. Prelegent zauważył, że UE jest odpowiedzialna za to, by poziom produkcji żywności nie spadał i nie dochodziło do głodu.

Ambasador do spraw specjalnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. P. O. Ministra Polityki Agrarnej i Żywnościowej Ukrainy (2018‐2019) Olha Trofimtseva słusznie zauważyła, że kryzys żywnościowy, finansowy, energetyczny to problemy, które wraz z wojną tylko się pogłębiły. Bezpieczeństwo żywnościowe, znaczny wzrost cen, które będą tylko rosły, to jedne z najbardziej aktualnych problemów. Walka z kryzysem, jak zapewniła pani Olha, polega na małych krokach, które dają duże rezultaty: kroki integracji europejskiej, przywrócenie Ukrainy jako części UE, uproszczenie barier transgranicznych, zaostrzenie przepisów, liberalizacja rynków, dostosowanie wspólnej polityki rolnej w Europie.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski mówił o konieczności zwiększenia możliwości transportu zboża, rozmieszczenia magazynów żywności w pobliżu granic, problemach w przyszłości, w szczególności potencjalnej klęsce głodu, konieczności stworzenia platform dialogu między przedstawicielami Ukrainy i Polski na szczeblach rządowym, samorządowym i biznesowym na temat żywności i przemysłu spożywczego w celu uniknięcia kryzysu.

Zdaniem Małgorzaty Gośniewskiej-Koli, Zastępcy dyrektora generalnego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, współpraca między Ukrainą a Polską powinna odpowiadać wzajemnym potrzebom, powinna być etyczna, pomoc i wsparcie dla Ukrainy jest konieczne nie tylko w sektorze rolniczym, ale także w zakresie pomocy humanitarnej.

Ceny dóbr nawozowych uzależnione od cen gazu, ogromny wzrost cen nawozów, regulacja cen gazu, wsparcie państwa, produkcja własna jako metoda regulacji cen – to główne zagadnienia, które były rozważane podczas wystąpienia Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., Prezesa Zarządu Grupy Azoty ZAK Filipa Grzegorczyka.

Podczas swojego wystąpienia Daria Didkovska, Prezes spółki rolniczej APK-RESOURCE, skupiła się na aspektach planowania importu zbóż przez Ukrainę, problemach ze zbiorem kukurydzy i słonecznika, komplikacjach procesu pracy z powodu ciągłego łuszczenia i przerw w dostawie prądu. „Teraz kto posiada logistykę – posiada rynek, bo koszty logistyki stanowią lwią część kosztów całkowitych” – nakreśliła rzeczywistość pani Daria.

Dyrektor Generalny Agrimet Sp. z o.o. Mariola Czuryszkiewicz wyraziła opinię, że kryzys żywnościowy zbliża się wielkimi krokami, gdyż potrzebne są narzędzia produkcyjne. Prelegent poruszył problematyczne kwestie utraty maszyn rolniczych, zniszczeń w wyniku ostrzału, zniszczenia pól, braku zboża do siewu, nawozów jako istotne dla Ukrainy. Pani Mariola zapewniła, że Polska ma ogromne doświadczenie w odbudowie, dlatego konieczne jest stworzenie synergii ukraińskich i polskich wysiłków, aby zapobiec kryzysowi.

Końcowym akordem XVI Międzynarodowego Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu” była jedna z kluczowych dyskusji panelowych „Dostęp do finansowania i instrumentów finansowych w Polsce i UE podczas przenoszenia ukraińskiego biznesu na Zachód”. Czy w przyszłości jest szansa na reinwestowanie doświadczeń i środków w gospodarkę ukraińską?”.

Jego moderator – adwokat, partner EUCON Grupy Prawniczej Andrii Romanchuk, skierował rozmowę na dyskusję o finansach i instrumentach finansowych wspierających biznes i przedsiębiorstwa w Polsce, zauważył potrzeby ukraińskiego biznesu relokowanego w takim wsparciu, podał statystyki międzynarodowych transferów na Ukrainę (Polska jest na jednym z pierwszych miejsc) i nakreślił perspektywy finansowania w przyszłości.

Pierwsza zastępca gubernatora Narodowego Banku Ukrainy Kateryna Rozhkova, , nakreśliła wektory bieżącej działalności NBU, mówiła o instrumentach finansowych, systemie finansowym, rezerwach na czas wojny, gotowości i stanie frontu finansowego, działaniach prewencyjnych NBU w celu stabilizacji i wsparcia systemu bankowego i rynku walutowego, stanie systemu bankowego i akcji kredytowej w świetle wydarzeń, przyjętej w lipcu decyzji o podniesieniu stopy dyskontowej, pomocy finansowej partnerów międzynarodowych w celu utrzymania wielkości rezerw międzynarodowych, a także przedstawiła prognozy dotyczące przyszłej inflacji i plany dotyczące przywrócenia Ukrainy.

Dyrektor Departamentu Sprzedaży KUKE S.A. Elżbieta Kacprzykowska w sposób najbardziej wyczerpujący przedstawiła działalność KUKE, mówiła o specyfice relokacji ukraińskich przedsiębiorstw do Polski i możliwościach wsparcia tego procesu ze strony KUKE, a także o wsparciu eksportu i ubezpieczeniach w ramach działalności KUKE.

Ekspert Wydziału Sprzedaży Trade Finance Departamentu Operacji Bankowych BGK Feliks Koberski, mówił o BGK i jego działalności, wsparciu rozwoju handlu Polski i eksportu Polski ze strony BGK, rodzajach wsparcia dla polskich przedsiębiorstw, podkreślając, że jest ono szczególnie interesujące dla nowego biznesu w Polsce, np. dla tak samo relokowanego biznesu ukraińskiego, rozwodził się nad kwestią współpracy z bankami ukraińskimi, kryteriami firm, które mogą ubiegać się w BGK o wsparcie.

Ekspert ds. finansowania eksportu PEKAO S.A. Dmytro Kushnerov skupił się na omówieniu finansowania eksportu przez banki komercyjne, procesu otwarcia rachunku bankowego dla firmy rezydenta i nierezydenta, możliwości uzyskania kredytu dla firmy relokowanej z Ukrainy.

Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Systemów Płatniczych, Wiceprezes Stowarzyszenia Ukraińskich Banków(SUB) Galyna Kheilo, zakończyła dyskusję i wydarzenie wystąpieniem na temat systemu finansowania ukraińskiego biznesu na Ukrainie, statystyki portfela kredytowego banków przed i po wojnie, zmian w systemach i programach kredytowych, pracy systemów płatniczych obecnie, rodzajów systemów płatniczych, obciążenia pracą systemów płatniczych dzisiaj.

Forum zakończyło się wystąpieniem pożegnalnym z podziękowaniami dla wszystkich prelegentów, uczestników i partnerów wydarzenia. Organizatorzy podkreślili, że takie dialogi i dyskusje są kluczem do synergii wysiłków zmierzających do przyszłego zwycięstwa Ukrainy w wojnie na wszystkich frontach oraz stworzenia solidnych podstaw do współpracy i partnerstwa między państwem a biznesem dla szybkiej odbudowy kraju.

Szczególną wdzięczność wyrażają:

Razem do zwycięstwa i do nowych spotkań!

 

Kontakt z nami

Wyślij prośbę