Оглядовий аналіз індивідуальних податкових консультацій (09-12 березня) - EUCON 律师事务所从

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

刊物

Оглядовий аналіз індивідуальних податкових консультацій (09-12 березня)

У разі якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, перетворення, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на усіх осіб окремо, які зливаються (пп. 291.4.3 ПКУ) (ІПК від 09.03.2021 р. № 857/ІПК/99-00-18-04-03-06). 

Особу, яка володіє нерухомим майном, що розташоване на земельній ділянці, права на яку для такої особи не оформлені, не можна вважати платником земельного податку в розумінні ст. 269 ПКУ  до моменту виникнення відповідних прав такої особи на цю земельну ділянку відповідно до запису, сформованого у Державному земельному кадастрі у порядку, визначеному законом. До такого моменту зазначена особа відповідно до вимог ПКУ не повинна сплачувати земельний податок (ІПК від 09.03.2021 р. № 858/ІПК/20-40-04-02-14). 

Фізична особа – підприємець, що одночасно зареєстрована особою, яка провадить незалежну професійну діяльність і має основне місце роботи з 01.01.2021 звільняється від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таку особу у розмірі не менше мінімального страхового внеску (ІПК від 09.03.2021 р. № 863/ІПК/99-00-04-03-03-06). 

У разі наявності у ВПП на території іншої адміністративно-територіальної одиниці відокремленого підрозділу в якому працюють наймані особи, то такий платник зобов’язаний стати за неосновним місцем обліку у відповідному ГУ ДПС та сплачувати до місцевого бюджету податки за місцем такого підрозділу на казначейські рахунки відкриті для платників, які обліковуються в ГУ ДПС.

Юридична особа перераховує військовий збір як за себе, так і за неуповноважені відокремлені (структурні) підрозділи до бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації) на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби. При цьому уповноважені відокремлені підрозділи перераховують військовий збір за своїм місцезнаходженням (реєстрації) на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби (ІПК від 09.03.2021 р. № 864/ІПК/99-00-04-03-03-06). 

У разі отримання доходу у вигляді вартості подарованого майна фізичною особою – резидентом від резидента – члена сім’ї першого та другого ступеня споріднення, такий дохід оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб та звільняється від оподаткування військовим збором.

Водночас, у разі отримання доходу за договором дарування від фізичної особи – резидента, який не належить до члена сім’ї першого та другого ступеня споріднення, такий дохід оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка  (ІПК від 09.03.2021 р. № 865/ІПК/99-00-04-03-03-09). 

Враховуючи вимоги п. 431 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ для нових основних засобів (групи 4 та 5), що були придбані після 01.01.2020 року у постачальника-автосалону та не були в експлуатації і не обліковувались в бухгалтерському обліку у складі основних засобів, ТОВ може застосовувати прискорену амортизацію у податковому обліку два роки (24 місяці).

Якщо основні засоби (групи 4 та 5) були придбані ТОВ після 01.01.2020 у резидента (постачальника), який вже використовував ці основні засоби на території України, ТОВ не може застосовувати прискорену амортизацію у податковому обліку терміном два роки (24 місяці) для таких основних засобів (ІПК від 11.03.2021 р. № 883/ІПК/99-00-21-02-02-06). 

Платник, який у 2015-2020 роках щоквартально подавав податкові декларації з податку на прибуток та визначав об’єкт оподаткування податку на прибуток з урахуванням податкових різниць, а його дохід за 2020 рік не перевищив 40 млн.грн., має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8  ПКУ та пп. 140.5.16  ПКУ), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ, у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за 2020 рік.

При цьому у 2021 році такий платник має застосовувати річний податковий (звітний) період (ІПК від 11.03.2021 р. № 885/ІПК/99-00-21-02-02-06). 

На відміну від «компанії», «товариство» (англійською мовою «partnership» – товариство, партнерство) не має правосуб’єктності (не є юридичною особою) і з точки зору оподаткування розглядається як «прозоре», тобто не підлягає оподаткуванню згідно з національним законодавством відповідної країни. Прибуток «товариства» розподіляється між учасниками-партнерами та, відповідно, підлягає оподаткуванню на рівні цих учасників пропорційно їх часткам у «товаристві». Внаслідок цього таке «товариство» у контексті міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування не може вважатися податковим резидентом відповідної договірної держави – учасниці договору і користуватися перевагами в оподаткуванні, передбаченими цим договором (ІПК від 11.03.2021 р. № 886/ІПК/99-00-21-02-02-06). 

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати та сума винагороди за цивільно-правовими договорами.

У разі, якщо найманий працівник (за основним місцем роботи)  знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати повний календарний місяць, то роботодавець в даному місяці єдиний внесок не нараховує, оскільки відсутня база нарахування єдиного внеску (ІПК від 11.03.2021 р. № 891/ІПК/02-32-24-02-12). 

Фізична  особа – підприємець, яка має основне місце роботи на підприємстві,  та перебуває у відпустці  по  догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримує допомогу, не звільняється   від сплати  єдиного внеску за себе як фізична особа – підприємець на підставі  частини  6 ст.4 Закону №2464. (ІПК від 11.03.2021 р. № 894/ІПК/08-01-04-02-14). 

Якщо платник податку має власні та/або орендовані приміщення (будівлі) в різних регіонах (районах), в яких працюють та отримують заробітну плату наймані працівники, то платник податку зобов’язаний стати на облік як платник окремих видів податків та перераховувати ПДФО із доходів у вигляді заробітної плати до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких приміщень (неосновне місце обліку) на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби (ІПК від 11.03.2021 р. № 905/ІПК/99-00-04-03-03-06). 

Оскільки податковим органам з метою перевірки правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати єдиного внеску надається доступ до персоніфікованих відомостей про заробітну плату застрахованих осіб на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, то фізичній особі – підприємцю не потрібно повідомляти податкові органи про факт сплати за неї єдиного внеску роботодавцем (ІПК від 12.03.2021 р. № 923/ІПК/26-15-24-19-12). 

联系我们

發送請求