Wystartowało VIII Międzynarodowe Forum Podatkowe od „Praktyki Prawniczej”, którego tradycyjnym partnerem generalnym przez osiem lat organizowania jest Grupa Prawnicza EUCON. - Юридична група Eucon

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Wystartowało VIII Międzynarodowe Forum Podatkowe od „Praktyki Prawniczej”, którego tradycyjnym partnerem generalnym przez osiem lat organizowania jest Grupa Prawnicza EUCON.

Jako inicjator utworzenia forum, prawo do słowa powitalnego zostało przyznane adwokatowi, partnerowi zarządzającemu EUCON – Panu  Yaroslav Romanchuk, który podkreślił stabilną aktualność tematów podatkowych oraz jako moderator otwartej dyskusji na temat krajobrazu podatkowego Ukrainy i świata, przedstawił kolegów i określił temat rozmowy: międzynarodowe trendy w mapie drogowej reformy podatkowej na Ukrainie, międzynarodowa wymiana informacji podatkowych, utworzenie BBG (Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego), perspektywy amnestii podatkowej, podatek od wycofanego kapitału, itp. W szczególności, podczas dyskusji podkreślono skuteczność pracy instytucji rzecznika biznesu w praktycznych przypadkach udzielania pomocy  biznesowi i nawiązywania komunikacji z organami podatkowymi, szczególne znaczenie realizacji amnestii podatkowej i jej konsekwencji, ujemną dynamikę w reformowaniu i tworzeniu nowych organów podatkowych.

Ekskluzywną częścią Forum Podatkowego był otwarty wywiad szefa Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy Pana Oleksii Liubchenko na temat „Transformacja polityki podatkowej Ukrainy”, przewodniczącym którego był Pan Yaroslav Romanchuk.

Podczas wywiadu omówiono kwestie zaufania do organów Państwowej Służby Podatkowej i konieczność utworzenia warstwy kompetentnych specjalistów, efektywność pracy z rejestrem indywidualnych konsultacji podatkowych, stworzenie formatu udzielania szybkich odpowiedzi na zapytania podatników. Pan Oleksii Liubchenko ekskluzywnie ogłosił utworzenie mapy podatkowo-analitycznej, jeden z bloków której zostanie poświęcony IDP (Indywidualnemu doradztwu podatkowemu).

Pan Liubchenko również skomentował cechy i wyniki pracy Biura dużych podatników, które, jego zdaniem, stało organem VIP-obsługi. W szczególności szef Państwowej Służby Podatkowej podzielił się wynikami pracy 5 międzyregionalnych departamentów w pracy z dużymi podatnikami (Centralny – w Kijowie, Wschodni – w Dnieprze, Zachodni – we Lwowie, Południowy – w Odessie, Północny – w Charkowie), dzięki którym zidentyfikowano i przeanalizowano cechy dystrybucji największych podatników według branż.

Jeśli chodzi o aktualne statystyki Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, Pan Oleksii Liubchenko zauważył, że zgodnie z wynikami ostatniej deklaracji podatku dochodowego, dwa razy więcej kosztów zostało zadeklarowane niż w poprzednim okresie. Jeśli chodzi o przedstawicieli różnych kategorii biznesu, to szef Państwowej Służby Podatkowej ogłosił dane wskazujące na wzrost liczby prywatnych przedsiębiorców w 2020 roku o 26 000, przeniesienie głównego obciążenia związanego z wypełnianiem budżetu państwa do średnich przedsiębiorstw, a także o tym, że w ciągu ostatniego roku liczba miliarderów zmniejszyła się trzykrotnie, podczas gdy liczba milionerów wręcz przeciwnie wzrosła. Jednym z czynników, które doprowadziły do takich wyników, było uruchomienie obowiązkowej deklaracji dochodów uzyskanych za granicą, która, z drugiej strony, jak podkreślił Yaroslav Romanchuk, zaostrzyła problem podwójnego opodatkowania.

Szef Państwowej Służby Podatkowej ogłosił również kierunek priorytetowy dla skutecznego administrowania podatkami i opłatami od osób fizycznych – zapewnienie wysokiej jakości i wygodnych usług dla VIP-obywateli, które obejmują bogatych ludzi o dochodach ponad 100 mln UAH, a także osób publicznych i znanych.

Ponadto uczestnicy wywiadu omówili anulowanie planów dla pracowników podatkowych, działanie systemu zintegrowanej oceny pracy jednostek terytorialnych Państwowej Służby Podatkowej i ważny temat oddziaływania ustawodawstwa w tej dziedzinie transferowego kształtowania cen, w procesie którego występują trudności spowodowane nieuregulowanym systemem międzynarodowej wymiany informacji podatkowych. Odnotowano jednak sukces w ramach uruchomienia prac CRS oraz specyfikę pracy analitycznej w okresie kwarantanny i moratorium na inspekcje.

W sprawie ustanowienia komunikacji między biznesem a podatnikami, Pan Yaroslav Romanchuk zaznaczył: „Równe zasady gry dla wszystkich, stabilne ustawodawstwo i zdolność do ochrony swoich praw w sądzie – prosta recepta na stworzenie sprzyjającego klimatu.”  Uczestnicy wywiadu podnieśli ważny problem deficytu wykwalifikowanych i zainteresowanych pracą pracowników, zgadzając się, że niezbędnymi warunkami  szkolenia młodych specjalistów jest zmiana filozofii pracy i połączenie wysiłków Państwowej Służby Podatkowej i biznesu. „ Audytor, specjalista podatkowy dziś –  osoba cnotliwa, która zna technologię”,– powiedział Pan Oleksii Liubchenko.

Audytor, partner, kierownik praktyki Kształtowania Cen Transferowych EUCON Pani Larysa Vrublevska została moderatorką dyskusji eksperckiej na temat  „Kształtowanie Cen Transferowych”. Podczas dyskusji jako prelegenci uczestniczyli w szczególności sędzia Kasacyjnego Sądu Administracyjnego w składzie Sądu Najwyższego Pan Ihor Olender i kierownik Departamentu Kształtowania Cen Transferowych  Departamentu Audytu Podatkowego Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy Pani Kateryna Ryzhenkova.

W ramach dyskusji na temat najnowszej praktyki sądowej w dziedzinie Kształtowania Cen Transferowych Pani Larysa Vrublevska zauważyła, że długo oczekiwane spory rzeczywiście pojawiły się, w wyniku czego w listopadzie 2020 r. Sąd Najwyższy na Ukrainie podsumował praktykę w dziedzinie o kształtowania cen transferowych.

Prelegenci omówili również główne zmiany w Kształtowaniu Cen Transferowych na lata 2020 i 2021, w szczególności przyjęcie i funkcjonowanie ustaw 466 i 1117, podejście organu kontroli do analizy dokumentacji w sprawie Transferowego Kształtowania Cen, kwestie transferowego kształtowania cen poza art. 39 Kodeksu Podatkowego Ukrainy           (ryzyko podatkowe i zarządzanie nim), specyfikę stosowania w 2021 roku kryterium celu gospodarczego oraz dobrej wiary i ostrożności podatnika w stosunkach gospodarczych.

Jeśli chodzi o aspekt stosowania kryterium celu biznesowego, Pani Larysa Vrublevska przypomniała, że od 2021 r. dotyczy on kontrolowanych transakcji podatników, a od 2022 r. będzie dodatkowo stosować się do transakcji z nierezydentami z wykazów (w szczególności do transakcji niekontrolowanych). 466 ustawą zostały wprowadzone zmiany do art. 140 pkt.145/15, który przewidywał rozszerzenie kryterium celu biznesowego na wszystkie transakcje z nierezydentami, i ten punkt został uchylony ustawą 1117 w grudniu, więc w rzeczywistości obowiązywał od 23 maja do 31 grudnia 2020 roku, co daje organowi podatkowemu prawo do zastosowania w tym okresie również korekty obiektu opodatkowania  w przypadku, gdy transakcja z nierezydentami nie miała celu biznesowego.

Kontakt z nami

Wyślij prośbę