FOTORELACJA I POST-RELEASE forum «Kształtowanie cen transferowych i międzynarodowe planowanie podatkowe – 2018» - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

FOTORELACJA I POST-RELEASE forum «Kształtowanie cen transferowych i międzynarodowe planowanie podatkowe – 2018»

Już po raz czwarty Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON wraz z partnerami – Międzynarodowym Związkiem Audytorskim i Szkołą Kształtowania Cen Transferowych, przeprowadziło Forum Międzynarodowe  „Kształtowanie cen transferowych i międzynarodowe planowanie podatkowe – 2018”. Forum odbyło się w dniu 23 maja 2018 roku w Kijowie.

W ramach przedsięwzięcia uczestnicy nie tylko omówili ostatnie nowelizacje przepisów prawa w zakresie kształtowania cen transferowych, lecz także spróbowali odpowiedzieć na pytania, interesujące podatników i rozpatrzyli praktyczne cases dot. sprawozdawczości w zakresie kształtowania cen transferowych.

Forum zgromadziło około 150 uczestników, wśród których byli właściciele i kierownicy przedsiębiorstw, dyrektorzy finansowi i główni księgowi firm, działających w różnych branżach, a także prawnicy, specjalizujące się w praktyce podatkowej.

Obrady forum otworzyli organizatorzy przedsięwzięcia Yaroslav Romanchuk, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Forum, adwokat, Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON, i Larysa Vrublevska, Partner, Kierownik Praktyki Kształtowania Cen Transferowych Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON.

GEX_3950

W słowie powitalnym Larysa Vrublevska życzyła uczestnikom forum aby nigdy nie mieli problemów w zakresie kształtowania cen transferowych. Z kolei Yaroslav Romanchuk powiedział, że w tym roku do programu forum został dodany nowy temat – międzynarodowe planowanie podatkowe.

GEX_3950

Forum rozpoczęło się od pierwszego panelu dyskusyjnego, poświęconego międzynarodowym trendom podatkowym i ich oddziaływaniu na system podatkowy Ukrainy i w szczególności na kształtowanie cen transferowych .  Wśród prelegentów panelu dyskusyjnego byli Ivan Miklosh – Przewodniczący Strategicznej Grupy Doradców Premiera Ukrainy, Natalia Ruban – Dyrektor Departamentu Audytu PSF Ukrainy; Ruslan Lazarenko – Doradca ds. Finansów Publicznych Niemieckiego Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej; Hrihol Katamadze – Prewodniczący Stowarzyszenia Podatników Ukrainy;Oleksandra Yanovska – Sekretarz Pierwszy  Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Ukrainie; Ireneusz Derek – Prezes Zarządu Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce.

GEX_4281

Otwierając dyskusję panelową Yaroslav Romanchuk podkreślił, że dziś o prawie krajowym nie można mówić  oddzielnie od tendencji światowych.

Ivan Miklosh, Przewodniczący Strategicznej Grupy Doradców Premiera Ukrainy, opowiedział o procesie reformowania systemu podatkowego w Słowacji. „Ukraina posiada bardzo dobre możliwości szybkiego wzrostu gospodarczego, ale tylko inwestycje umożliwią postęp i wzrost gospodarczy” – powiedział on. Wymaga to uzgodnionego stanowiska parlamentu i rządu, którego, niestety, w Ukrainie brak. Co więcej, poważny problem w tym zakresie stanowią alternatywne projekty ustaw, wniesione przez  deputowanych ludowych – prowadzi to do nie przyjęcia żadnego z wniesionych projektów przez parlament.

GEX_4079

Natalia Ruban, Dyrektor Departamentu Audytu Państwowej Służby Fiskalnej  Ukrainy, opowiedziała o najważniejszych zadaniach PSF. W szczególności, to automatyzacja wszystkich procesów, która pozwoli wyeliminować czynnik ludzki i zminimalizować kontakt.

Oleksandra Yanovska, Pierwszy Sekretarz Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Ukrainie, i Ruslan Lazarenko, doradca ds. finansów publicznych Niemieckiego Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej, opowiedzieli o wsparciu instytucji międzynarodowych  w realizacji reformy systemu podatkowego.

Z kolei Hryhol Katamadze, Prezes Zrzeszenia Podatników Ukrainy, poinformował, że zaledwie 34% projektów ustaw opracowanych przez rząd, są przyjmowane przez parlament. „Reformy należy przeprowadzać codziennie, ponieważ tendencje światowe  nie stoją w miejscu. Nie stoi w miejscu i Ukraina „, – pokreślił on. W szczególności, pomimo braku uzgodnionego stanowiska w sferze ustawodawstwa, za postęp Pan Katamadze uważa dużą otwartość PSF Ukrainy.

GEX_4356

Ireneusz Derek,Prezes Zarządu Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce, opowiedział o problemach, z którymi nadal boryka się biznes w Ukrainie. W przeciwieństwie do Gruzji, gdzie cały obieg dokumentów odbywa się w formie elektronicznej, w Ukrainie przedsiębiorcy nadal zmuszeni są kontaktować z pracownikami urzędu skarbowego. Związane to jest z brakiem woli politycznej do zmian w tym zakresie i  reformowania systemu podatkowego na ogół.

„Na co ma być gotowy ukraiński biznes?” – to pytanie zostało poruszone na  drugiej sesji forum, moderatorem której był Yurii Cyhanok, kierownik Kierunku księgowości LIGA: PRAWO.

GEX_4453

Przegląd ogólny poprzedniej kampanii sprawozdawczej i kontroli w latach 2017-2018 zaprezentowała Natalia Ruban, dyrektor Departamentu Audytu PSF Ukrainy. Ona podkreśliła, że to jest już piąta kampania sprawozdawcza, podczas której sprawozdania złożyły około 2,5 tys. przedsiębiorstw na łączną kwotę 2,2 biliona hrn. W wyniku kontroli zostało stwierdzono 664 naruszenia w zakresie sprawozdań w prawie transakcji kontrolowanych. Łączna kwota  sankcji karnych wyniosła175 mln hrn. W części dokumentacji dot. kształtowania cen transferowych zostało stwierdzono15 naruszeń.  Łączna kwota  sankcji karnych wyniosła 4,6 mln hrn.

Pani Ruban także podkreśliła, że wg. stanu na dzień 23.05.2018 roku rozpoczęto 64 kontroli transakcji kontrolowanych i 34 kontroli już zostały zakończone, zostały naliczone dodatkowe kwoty podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 400 mln hrn., wysokość kar wynosła 68 mln hrn.,  straty zostały zmniejszone o 3,8 mld hrn. , została naliczona dodatkowa kwota VAT w wysokości 5,8 mln hrn.,  kwota zwrotu podatku VAT została zmniejszona o 4,1 mln hrn.

Tetiana Ostrikova,  deputowany ludowy Ukrainy, opowiedziała o ostatnich inicjatywach ustawodawczych i przyczynach zwłoki w ich przyjęciu. Ona przypomniała, że w ubiegłym tygodniu został przyjęty w pierwszym czytaniu projekt ustawy o regulacji obrotu dewizowego. Jednak dokument zawiera jedno bardzo ważne zastrzeżenie, które ma wpływ na jego wejście w życie. Chodzi o to, że liberalne przepisy prawa dewizowego wchodzą w życie jednocześnie z wejściem w życie zmian do Kodeksu Podatkowego Ukrainy, czyli z implementacją planu BEPS, a także z wprowadzeniem bardziej surowych wymagań dla nierezydentów  posiadających stałe przedstawicielstwa .  Deputowany ludowy również zapoznała uczestników z już opracowanymi projektami ustaw dot. zagranicznych spółek kontrolowanych i podatku  od wyprowadzonego kapitału.

GEX_4568

O przyjętych w roku bieżącym zmianach w zakresie cen transferowych. opowiedział Yevhen Kozlov, doradca ministra finansów Ukrainy.  Prelegent podkreślił, że została wprowadzona kontrola operacji pomiędzy nierezydentem i jego przedstawicielstwem stałym,  dla celów obliczania kryterium cenowego w wysokości10 mln hrn. uwzględniana jest ilość operacji gospodarczych, realizowanych na zasadzie „wyciągniętej ręki”. Zostały także określone nowe kryteria dotyczące podmiotów powiązanych. Ponadto, speaker zaprezentował zaktualizowane kryteria tworzenia listy jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania i opowiedział o wprowadzonym obowiązku przechowywania dokumentacji i informacji, niezbędnych do  kontroli cen transferowych, w ciągu 2555 dni.

 Larysa Vrublevska, partner, Kierownik Praktyki Kształtowania Cen Transferowych Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON zwróciła uwagę gości na  problemy praktycznego stosowania przepisów i przepisy kontrowersyjne. Ona opowiedziała o operacjach gospodarczych pomiędzy nierezydentami i ich przedstawicielstwem stałym w Ukrainie, o tym w jakim przypadku finansowanie działalności przedstawicielstwa może być uznane za operację kontrolowaną. W związku z tym stałe przedstawicielstwa w Ukrainie muszą być gotowe do potwierdzenia takich operacji jako usług świadczonych przez nierezydentów.

GEX_4661

Następna część przemówienia Pani Vrublevskiej dotyczyła różnych okresów dokonywania korekty wyniku finansowego przed opodatkowaniem dla operacji gospodarczych kontrolowanych i niekontrolowanych. Niestety, obecnie PSF obecnie zajmuje stanowisko, zgodnie z którym korekta o 30% powinna być dokonywana co kwartał. Ale takie stanowisko nie jest korzystne dla podatników. „W tym przypadku najlepszym wyjściem będzie uzasadnienie tego, że takie operacje są zgodne z zasadą „wyciągniętej ręki” , zgodnie z procedurą określoną w artykule 39 KP Ukrainy”, – powiedziła Pani Larysa.

Aktualne zagadnienia dotyczące prowadzenia eksportowo-importowej działalności gospodarczej  w Ukrainie zostały omówione na trzeciej sesji na forum. Sesję moderował Rusłan Czarny – redaktor naczelny Agencji informacyjnej „Klub finansowy „.

O mapie drogowej liberalizacji  regulacji dewizowych  w Ukrainie i jej wpływ na eksportowo-importową działalność gospodarczą i procesy inwestowania opowiedział Yevhen Stepaniuk, Kierownik Urzędu reformowania sektora finansowego Departamentu strategii i reformowania NBU. On podkreślił, że szybka liberalizacja może wpływać na stan rynku walutowego, w tym także niekorzystnie. W związku z tym odpowiednie kroki w tym kierunku będą stopniowe i ostrożne. Oprócz tego, on powiedział, że NBU nie ma wyznaczonych terminów do usuwania ograniczeń na rynku. „Lwia część operacji z udziałem środków inwestycyjnych i kredytów w Ukrainie realizowana jest poprzez zagraniczne struktury pośrednicze „, – powiedział on. Także prelegent wymienił zobowiązania w ramach minimalnego standardu implementacji planu BEPS.

GEX_4802

Anna Khablo, Główny Inspektor Państwowy  Kontroli wartości celnej Departamentu zarządzania opłatami celnymi PSF Ukrainy, poruszyła kwestię kształtowania cen transferowych i wartości celnej, a także opowiedziała o tym czy istnieje między nimi związek. Ona powiedziała że sam fakt złożenia dokumentacji dot. cen transferowych nie może stanowić podstawy do deklarowanej wartości celnej. Importerzy zobowiązani  są deklarować wartość importowanych towarów zgodnie z metodą ustalania wartości celnej z zachowaniem zasady ostrożności , dodała Pani Anna Khablo.

Yaroslav Romanchuk, adwokat, Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON, opowiedział o planie BEPS w kontekście wprowadzenia przejrzystego planowania podatkowego. Bardziej szczegółowo prelegent opowiedział o krokach planu, które Ukraina powinna implementować. Jego zdaniem jednym z wyników realizacji planu będzie zniknięcie jurysdykcji offshorowych. Także Yaroslav Romanchuk przypomniał  o „końcu ery tajemnicy bankowej” i ujawnianiu informacji o beneficjentach, oraz podkreślił że Ukraina jest jednym z pierwszych krajów, który zaczął ujawniać takie informacje, ale pozostaje wiele pytań co do wiarygodności informacji .

GEX_3952

Kwestie dot. kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych zostały omówione w ramach czwartej sesji.

Jednym z prelegentów sesji był Mykola Mishyn, Kierownik Działu kontroli cen transferowych Departamentu audytu podatkowego i celnego PSF Ukrainy, który opowiedział o sporach podatkowych,  powstających w związku z wynikami kontroli operacji kontrolowanych. Prelegent przedstawił podstawowe kategorie sporów, związanych z wynikami kontroli operacji kontrolowanych, a także opowiedział o sporach dotyczących naruszenia przez podatnika wymagań w zakresie  pierwszeństwa stosowania metody. „Zdarzały się przypadki, w których organ kontrolujący stosował metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej lub metodę „koszt plus”, podczas gdy podatnicy stosowali metodę zysku netto”, – zaznaczył Mykola Mishyn.

_MG_0354

Yurii Hladun, specjalista ds. podatkowych i celnych, Niemiecko-Ukraińskiej  Izby Handlowo- Przemysłowej, zapoznał słuchaczy z procesem wymiany informacji pomiędzy organami podatkowymi państw w kontekście cen transferowych.

Co powinien wiedzieć podatnik o kontrolach operacji kontrolowanych  i jakie ryzyka mogą powstawać podczas realizacji  operacji z niepowiązanymi formalnie spółkami? Na to pytanie odpowiedział Volodymyr Bevza, adwokat, starszy prawnik, Zastępca Kierownika praktyki podatkowej Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON

_MG_0376

Ostatnia sesja przedsięwzięcia została poświęcona praktycznym cases, które przedstawili eksperci EUCON Larysa Vrublevska, Zhanna Biloblovska i Yurii Chebotar. W szczególności, uczestnikom zostały udzielone porady co do  przeprowadzenia analizy ekonomicznej operacji, złożenia sprawozdania uściślającego w zakresie operacji kontrolowanych i aktualizacji dokumentacji.

_MG_0434

Fotorelacja z forum

ROGRAM

Banner_Transfer_1440x1078_logo

Kontakt z nami

Wyślij prośbę