I Forum Międzynarodowe "Polski Biznes Dzień": czy zostanie Polska "oknem do Europy" dla ukraińskiego biznesu? - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

I Forum Międzynarodowe „Polski Biznes Dzień”: czy zostanie Polska „oknem do Europy” dla ukraińskiego biznesu?

W Kijowie odbyło się I Forum Międzynarodowe „Polski Biznes Dzień”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Międzynarodowe Centrum Prawne EUCON, Międzynarodowy Związek Audytorski, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie i przy wsparciu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

Według słów przewodniczącego komitetu organizacyjnego forum, partnera kierującego Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON Pana Jarosława Romańczuka, kluczowym zadaniem przedsięwzięcia było wspomaganie wejścia ukraińskiego biznesu na rynek europejski. Właśnie dlatego do uczestnictwa w przedsięwzięciu zostali zaproszeni przedstawiciele organów władzy wykonawczej Polski i Ukrainy, przedstawiciele wspólnoty biznesowej oraz czołowi prawnicy. Podczas pracy forum uczestnicy przedyskutowali kwestie dotyczące doświadczenia polskich reform, wdrożenia skutecznej polityki inwestycyjnej i zbudowania systemu podatkowego, finansowania segmentu korporacyjnego, ekspansji kapitału ukraińskiego i praktyczne pytania dotyczące działania na rynku Polski.

Pełniący obowiązki Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Pan Walerij Piatnickij podkreślił, że pomiędzy krajami musi istnieć głęboka kooperacja w zakresie stosunków handlowo-gospodarczych, co będzie sprzyjało kształtowaniu nowego środowiska biznesowego w Ukrainie. Pan Andrzej Dycha, Zastępca Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, podkreślił, że przyszłe wybory w jego kraju nie będą miały negatywnego wpływu na stosunki między państwami, Polska w dalszym ciągu będzie wspierała dążenia eurointegracyjne Ukrainy w Brukseli. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie Pan Henryk Litwin poradził traktować Umowę stowarzyszeniową pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą jako korzystną inwestycję, ale pod warunkiem, że państwo niezwłocznie przeprowadzi niezbędne reformy gospodarcze.

Pan Jacek Piechota, Przewodniczący Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej podkreślił, że Polska potrafiła zostać liderem w zakresie przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Centralnej Europie, przekształciwszy się w centrum outsourcingu produkcji. Przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki Polski Pani Sylwia Łycz zaakcentowała, że specjalnym instrumentem polityki rządowej mającym na celu przyciągnięcie inwestycji było utworzenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE), których na razie istnieje 14. Wychodząc z doświadczenia skutecznego funkcjonowania SSE, duże znaczenie dla inwestorów, według jej słów, mają rozwinięta infrastruktura gospodarcza i jakościowy kapitał ludzki. Z kolei, Pan Marcin Kuściński, Dyrektor Departamentu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodał, że na przykładzie tej SSE w kraju jest realizowany najwyższy poziom pomocy państwowej i skuteczny system wsparcia inwestora. Oprócz tego, ważną zaletą jest także to, że inwestor uzyskuje dostęp do rynków zagranicznych.

Pan Аrkadiusz Zablowski, Dyrektor Departamentu Banku Gospodarstwa Krajowego, powiedział, że w ramach wsparcia finansowego biznesu, bank udziela gwarancji bankom komercyjnym, udziela w dużej ilości kredytów komercyjnych, a także realizuje program wsparcia eksportu na korzystnych warunkach finansowania.

Opowiadając o zasadach opodatkowania działalności gospodarczej, Pan Paweł Tomczykowski, partner Spółki „Ozog i Wspolnicy”, podkreślił, że Polska musiała dostosować krajowe prawo podatkowe do prawa UE. Między innymi, na razie źródłem prawa są orzeczenia Europejskiego Sądu w Luksemburgu, deklaracje podatkowe są sporządzane i składane w formie elektronicznej, podczas gdy faktury są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaznaczył on. Natomiast Pani Łarysa Wróblewska, partner Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON, podkreśliła, że Polska nie jest jurysdykcją o niskich stawkach podatku, a zmniejszenie obciążeń podatkowych na segment korporacyjny odbywało się stopniowo. Tak, stawka podatku od dochodu przedsiębiorstw obniżała się w ciągu 10 lat i obecnie wynosi 19%.

Pan Swiatosław Seniuta, partner Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON, podzielił się doświadczeniem i opowiedział uczestnikom forum o właściwościach ukraińskiej ekspansji na polski rynek na przykładzie kompanii, która zajmuje się handlem elektronicznym i mobilnym.

Pan Andrij Romańczuk, doradca ds. międzynarodowego prawa korporacyjnego kompanii EUCON, w swoim przemówieniu określił kluczowe aspekty założenia, nabycia i likwidacji spółki w Rzeczpospolitej Polskiej.

Podsumowując pracę forum Pan Jarosław Romańczuk zaznaczył, że podobne przedsięwzięcie, poświęcone możliwościom pracy w Ukrainie, zaplanowano przeprowadzić w Polsce wiosną roku 2015. „Właśnie regularność takich forów zapewni możliwość nawiązania korzystnych kontaktów, pozwoli szybko znaleźć partnerów i zrealizować konkretne projekty inwestycyjne w obu krajach”, – powiedział Pan Romańczuk.

W celu zapoznania się z materiałami zdjęciowymi prosimy kliknąć na link

Kontakt z nami

Wyślij prośbę