II Międzynarodowe Forum "DZIEŃ UKRAIŃSKIEGO BIZNESU" w Polsce - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

II Międzynarodowe Forum „DZIEŃ UKRAIŃSKIEGO BIZNESU” w Polsce

14 maja 2015 roku w Warszawie odbył się pierwszy dzień II-go Międzynarodowego Forum  „DZIEŃ UKRAIŃSKIEGO BIZNESU”, w ramach którego spotkali się przedstawiciele władzy Ukrainy i Polski oraz osoby, które na co dzień zajmują się biznesem omówili  procesy reform na Ukrainie w ramach integracji europejskiej oraz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to druga impreza z cyklu ukraińsko – polskiego forum biznesu, zainicjowanego przez Wiceprzewodniczącego Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, partnera zarządzającego Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON Yaroslava Romanchuka (pierwsze spotkanie z cyklu odbyło się w Kijowie w dniu 6 listopada 2014 roku).

Przyjacielskie relacje między Ukrainą i Polską, między innymi otwartość na współpracę gospodarczą, a także podpisanie Umowy Stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską, zainspirowało do przeprowadzenia corocznych międzynarodowych forów gospodarczych. Pomysł ten był wspierany przez misje dyplomatyczne i instytucje państwowe obu krajów.

Forum odbyło się pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie oraz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki RP, i zgromadziło około 200 uczestników. Zostało zorganizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON i Międzynarodowy Związek Audytorski.

Gotowość rządu ukraińskiego do przeprowadzenia reform, zmierzających w kierunku integracji europejskiej Ukrainy zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, a także do utworzenia sprzyjających warunków dla działalności gospodarczej i poprawy klimatu inwestycyjnego – to kluczowe kwestie, nad którymi zastanawiali się uczestnicy w pierwszym dniu Forum. Po stronie ukraińskiej udział wzięli Zastępca Ministra Finansów Ukrainy Olena Makeieva, Zastępca Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Yuliya Klymenko, Zastępca Prezesa Narodowego Banku Ukrainy Vladyslav Rashkovan, przewodnicząca Państwowej Służby Ukrainy do spraw Regulacji Kseniya Lyapina, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Polsce Andrii Deshchytsia, poseł Rady Najwyższej Ukrainy, sekretarz Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. polityki przemysłowej i przedsiębiorczości Mykhaylo Khmil, przedstawiciele Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy i urzędnicy organów samorządu terytorialnego z Kijowa, Charkowa, Odessy i Dniepropietrowska.

Polską stronę reprezentowali podsekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dycha, podsekretarz stanu Ministerstwa Finansów RP Artur Radziwiłł, były minister obrony narodowej RP Janusz Onyszkiewicz, Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Anna Polak–Kocińska, dyrektor Piotr Maciszek z Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Yaroslav Romanchuk, Wiceprezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej, główny partner Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON, przy otwarciu Forum podkreślił, że społeczność międzynarodowa oczekuje reform strukturalnych ukraińskiego rządu i zdecydowanych kroków w kierunku poprawy regulacji dla środowiska biznesu, walki z korupcją na wszystkich poziomach władzy.

O stanie więc reformy organów i przepisów podatkowych jako strategicznych kierunków działania obecnego ukraińskiego rządu poinformowała uczestników przedstawicielka Ministerstwa Finansów Ukrainy Olena Makeieva. „Jesteśmy zobowiązani do tworzenia prostego, zrozumiałego dla inwestora systemu podatkowego, który wyprowadzi z cienia osoby zajmujące się działalnością gospodarczą i który będzie stymulować napływ nowych inwestorów na Ukrainę” – powiedziała pani Makeieva.

Zastępca Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Yuliya Klymenko omówiła już zrealizowane działania w zakresie ułatwienia warunków tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie. W szczególności, zmiany legislacyjne pozwoliły zmniejszyć liczbę pozwoleń i ilość rodzajów działalności, która wymaga otrzymania koncesji. Nadto, zabezpieczono przeprowadzenie harmonizacji ustawodawstwa z normami Unii Europejskiej, zmniejszono obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw i obniżono zagrożenia wynikające z  korupcji w istniejących procedurach. Oprócz tego, tydzień temu Prezydent Ukrainy – Petro Poroszenko podpisał ustawę, która ma na celu zwiększenie ochrony inwestorów, w szczególności wspólników mniejszościowych.

Podczas Forum poruszono także temat działań na rzecz deregulacji działalności gospodarczej na Ukrainie, które przedstawiła Pani Kseniya Lyapina – przewodnicząca Państwowej Służby do spraw Regulacji Ukrainy. „Zadanie polityki deregulacji to zachować środki na rozwój biznesu, a tym samym przyczynić się do wzrostu gospodarczego na Ukrainie. Zmniejszenie presji na przedsiębiorczość, wyeliminowanie niepotrzebnych barier – to są kwestie, na które stara się zwrócić dziś uwagę państwowa polityka regulacyjna. Plan deregulacji ukierunkowany jest na to, żeby zostawić małym i średnim przedsiębiorcom środki na rozwój, które wcześniej wydawali na wykonanie obowiązujących przepisów. W pierwszym kwartale 2015 roku, dzięki podjętym decyzjom rządu, które miały charakter deregulacyjny, środki, które zostały w rękach przedsiębiorców szacuje się wartość około 6 mld hrywien. W ten sposób państwo wnosi inwestycję w przyszłość”- powiedziała Ksenia Lyapina.

Z kolei Zastępca Prezesa Narodowego Banku Ukrainy, Vladyslav Rashkovan, przedstawił zagadnienia dotyczące specyfiki funkcjonowania systemu bankowego Ukrainy. W szczególności zwrócił uwagę na kwestie regulacji walutowej – przyczyny wprowadzenia ograniczeń w obrocie na rynku walutowym oraz warunki, po których spełnieniu Narodowy Bank Ukrainy jest gotowy znieść ograniczenia. Vladyslav Rashkovan omówił także szczegółowo przebieg reform mających na celu wprowadzenie zmian w systemie bankowym Ukrainy według najlepszych praktyk stosowanych w świecie. „Główną ideą, priorytetem w procesie zmian inicjowanych przez zespół specjalistów centralnego banku ukraińskiego jest jasny, innowacyjny, stabilny i silny system bankowy, który pracuje dla rozwoju całego kraju i dobrobytu wszystkich jego obywateli” – oznajmił Zastępca Prezesa Narodowego Banku Ukrainy.

Przedstawiciele Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy  –   Nelya Privalova – Dyrektor Departamentu Prac Metodologicznych ds. Opodatkowania, Vitaliy Zakolodyazhnyy – Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Celnej i Odpraw, Mykola Mishin – Dyrektor Oddziału Kontroli Cen Transferowych Departamentu Kontroli Podatkowej i Celnej   –   scharakteryzowali funkcjonowanie obecnego systemu podatkowego Ukrainy, w tym zagadnienia dotyczące elektronicznej administracji VAT, usprawnienia procedur celnych, kształtowania cen transferowych.

Natomiast Yevgen  Petrenko, adwokat, kierownik praktyki prawa karnego i postępowania karnego w Międzynarodowym Centrum Prawniczym EUCON przedstawił zasady odpowiedzialności karnej podatników.

O przygotowaniu przepisów prawnych dla rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, parków i klastrów przemysłowych dla potencjalnych inwestorów mówił Mykhaylo Khmil, deputowany i sekretarz Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. polityki przemysłowej i przedsiębiorczości.

W ramach Forum zostało także podpisane Porozumienie między Stowarzyszeniem Parków Przemysłowych Ukrainy i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w sprawie wymiany doświadczeń i współpracy parków przemysłowych i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i na Ukrainie.

W Forum wzięli nadto udział przedstawiciele władz lokalnych Kijowa, Charkowa, Odessy i Dniepropietrowska, którzy przekazali potencjalnym inwestorom informacje o atrakcyjności inwestycyjnej swoich miast – o ich geograficznych, infrastrukturalnych i społeczno-ekonomicznych walorach.

W ostatniej części Forum, dyrektorzy i prezesi  międzynarodowych firm i banków działających na Ukrainie podzielili się swoim praktycznym doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności na rynku ukraińskim oraz wiedzą o jego biurokratycznych mechanizmach.

Dzisiaj, 15 maja, pod czas drugiego dnia Forum odbędzie się prezentacja ukraińskich projektów inwestycyjnych, które mają być realizowane w Polsce. Projekty przedstawiać będą finaliści Międzynarodowego Konkursu Projektów Inwestycyjnych, który został zorganizowany przez Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON, Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą i Międzynarodowy Związek  Audytorski  przy wsparciu medialnych partnerów: portalu internetowego „Cenzor.NET”, tygodnika „Jurydyczna praktyka”, gazety „Biznes”.

Galeria zdjęciowa II Międzynarodowego Forum „DZIEŃ UKRAIŃSKIEGO BIZNESU” w Polsce dostępna jest za pomocą linku

Kontakt z nami

Wyślij prośbę