Olha Sushyk została prelegentką podczas Polsko-Ukraińskiej konferencji, która odbyła się 23 lutego w Warszawie - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Olha Sushyk została prelegentką podczas Polsko-Ukraińskiej konferencji, która odbyła się 23 lutego w Warszawie

Olha Sushyk, doktor nauk prawnych, starszy prawnik, zastępca kierownika działu prawa budowlanego, energetycznego i ochrony środowiska w EUCON, wystąpiła podczas Polsko-Ukraińskiej konferencji zorganizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego i Projekt UE w Ukrainie „Prawo-Justice”, która odbyła się 23 lutego w Warszawie.

Konferencja odbyła się w formacie hybrydowym – jednocześnie w Akademii Leona Koźmińskiego i online, a celem wydarzenia było omówienie pilnych kwestii w kontekście dynamicznego rozwoju stosunków prawnych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi z Polski i Ukrainy w sprawach handlowych, cywilnych, rodzinnych i pracowniczych, a także w zakresie międzynarodowego postępowania cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.

Olha Sushyk w swoim wystąpieniu podjęła temat odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym podczas konfliktów zbrojnych oraz treści art. 35 polsko-ukraińskiej umowy o pomocy wzajemnej z 1993 r.  W szczególności Olha zwróciła uwagę na fakt, że straty środowiska naturalnego Ukrainy w wyniku wojny szacowane są obecnie na ponad 46 mld euro oraz przeanalizowała akty prawne regulujące kwestię odszkodowań za szkody w środowisku. Prelegentka podała przykłady praktycznych przypadków, w których państwom udało się postawić przed sądem oskarżonych o przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu.

Olha Sushyk podkreśliła, że ONZ powołało specjalny organ do wypłaty odszkodowań za szkody środowiskowe i inne – Komisję Odszkodowań ONZ (UNCC), której udało się uregulować roszczenia o wartości 52,4 mld dolarów. Ekspertka doprecyzowała kompetencje organu oraz kategorie wymóg do osób uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie.

Ważną częścią wystąpienia było omówienie działań, jakie powinna podjąć Ukraina na poziomie międzynarodowym w celu dalszej kompensacji szkód wyrządzonych przez Federację Rosyjską: zdaniem ekspertki, konieczne jest wezwanie ONZ i Rady Bezpieczeństwa do przyjęcia odpowiednich rezolucji potępiających zbrojną agresję wobec Ukrainy i utworzenia organu pomocniczego ds. odszkodowań, wezwanie do utworzenia specjalnego funduszu na wypłatę odszkodowań dla Ukrainy, innych państw, osób prawnych i fizycznych dotkniętych agresją. Na zakończenie Olha Sushyk przeanalizowała kroki podjęte przez Ukrainę na poziomie krajowym w celu rozwiązania problemów w tym zakresie.

Prelegentami konferencji również byli: Dr hab. Maciej Zachariasiewicz – wykładowca, profesor prawa cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego; Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan – były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości RP, Członek Korespondent Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu, Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności; dr hab. Krzysztof Paczula – referent w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, redaktor portalu conflictoflaws.net, sekretarz i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego; Dr Marcin Margoński – zastępca notariusza państwowego w Krapkowicach, autor publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, wykładowca z zakresu handlu zagranicznego dla sędziów i notariuszy, ekspert w zakresie prawa zagranicznego w polskim postępowaniu sądowym; Maksym Shcherbyuk – aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, młodszy prawnik w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Kontakt z nami

Wyślij prośbę