Pomyślny start nowej platformy komunikacji prawniczej: relacja z Pierwszego Forum Prawniczego - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Pomyślny start nowej platformy komunikacji prawniczej: relacja z Pierwszego Forum Prawniczego

W dniach 26-27 maja 2022 r. w samym sercu Europy – w Warszawie odbyło się Pierwsze Forum Prawnicze – wielkie wydarzenie w świecie prawniczym! Czas podsumować prace nowej platformy komunikacji dla UE i Partnerstwa Wschodniego, która okazała się ważnym wydarzeniem skupiającym najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie. Nasze wyniki to:

 • 2 dni robocze;
 • 11 sesji;
 • 19 krajów;
 • 80 prelegentów;
 • 150 uczestników.

FOTORELACJA Z FORUM

Ten długo oczekiwany dzień i Pierwsze Forum Prawnicze rozpoczęliśmy Sesją Specjalną „Wyzwania globalizacji i potrzeby rynku prawniczego: jak te czynniki mogą wpłynąć na przyszłość edukacji prawniczej i jakie są szczególne cechy rywalizacji o młode talenty”.

Nasi eksperci rozpoczęli od omówienia pytań o znaczenie wymiany międzynarodowej w kontekście edukacji prawniczej, znajomość kilku języków obcych, znaczenie studiowania praw innych krajów, szkołę prawa polskiego, wykorzystanie technologii w edukacji prawniczej, zmiana paradygmatu motywacji studentów prawa, globalizacja edukacji prawniczej i integracyjna wiedza z prawoznawstwa dla innych specjalności, w tym pokrewnych, konieczność inicjowania zmian przez nauczycieli szkół prawniczych, konieczność przekształcenia komunikacji edukacyjnej, umiejętności, które powinny nabyć student prawa w ramach edukacji prawniczej.

Moderatorem był Piotr Alchimowicz – Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji, Wykładowca Uniwersytecki, Brainfore.

W sesji tej wzięli udział następujący prelegenci:

 • Roman Sobiecki – Prorektor ds. Rozwoju, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • Jarosław Turłukowski – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski;
 • Itzik Amiel – generalny adwokata, założyciel i dyrektor, THE SWITCH™, nagradzany międzynarodowy mówca;
 • Bartłomiej Nowak – prorektor ds. współpracy z otoczeniem, dziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego;
 • Olha Sushyk – wicedyrektor Centrum Studiów Europejskich, Edukacyjnego i Naukowego Instytutu Prawa, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina).

Sesję zakończyła mocna prezentacja Itzika Amiela, która poświęcona była potrzebie zmiany podejścia do transformacji edukacji prawniczej.

Goście specjalni otworzyli Pierwsze Forum Prawne swoimi przemówieniami powitalnymi.

Powitalne przemówienia wygłosili:

 • Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek, Sejm RP;
 • Ruslan Stefanchuk – Przewodniczący, Verkhovna Rada;
 • Oleksii Boniuk – Naczelnik Wydziału Polityki Karnej i Ochrony Inwestycji, Prokuratura Generalna;
 • Wojciech Bagiński – Przewodniczący Komisji Stosunków Międzynarodowych, Naczelna Rada Adwokacka;
 • Holger Zscheyge – Prezes, European Legal Tech Association;
 • Anna Ogrenchuk – Prezes, Ukraińska Izba Adwokacka;
 • Irina Paliashvili – Założycielka Forum Prawnego Europa-Kaukaz-Azja.

Podczas przemówienia powitalnego goście forum mówili o potrzebie pilnych działań na polu prawnym zmierzających do zakończenia wojny na Ukrainie i sprawiedliwego ukarania Rosji za wszystkie zbrodnie wojenne i agresję militarną w międzynarodowym paradygmacie prawnym; znaczenie konstruktywnego dialogu prawników na szczeblu międzynarodowym w sprawie szybkiego opracowania skutecznych mechanizmów i narzędzi pociągnięcia władz rosyjskich do odpowiedzialności za wszystkie popełnione zbrodnie i rozwiązania wojny na Ukrainie przed międzynarodowymi instytucjami sądowymi. Niezwykle ważna jest polityczna, gospodarcza i prawna konsolidacja krajów europejskich i ich perspektyw w kontekście rozwiązywania palących problemów. Prelegenci podkreślili, że bezprecedensowa pomoc Polski dla Ukrainy jest niesamowitym przykładem dobrego sąsiedztwa i świadomości kraju w kontekście ochrony wartości ludzkich. Prelegenci podkreślili kluczową rolę prawników jako obrońców i głosu prawa oraz ich konstruktywnego dialogu w rozwiązywaniu globalnych zmian i problemów. Ponadto prelegenci podkreślali, że cały świat podziwia i motywuje odwaga i siła narodu ukraińskiego.

„Chcę zmienić motto Forum „Międzynarodowa wspólnota prawnicza stoi z Ukrainą” na „Międzynarodowa wspólnota prawnicza wygrywa z Ukrainą” – powiedziała Irina Paliashvili.

Sesja 1 „Transformacja sytuacji handlowej i gospodarczej na rynku europejskim w świetle agresji militarnej Rosji na Ukrainę: konsekwencje blokady gospodarczej, nałożenia sankcji, bariery handlowe, zmiany w dostawach towarów, ograniczenia w transporcie” wyróżniała się aktywną dyskusją i rzeczywistymi wystąpieniami.

Prelegenci dyskutowali o złożoności obecnej sytuacji na Ukrainie, katastrofalnych skutkach wojny oraz odwadze ukraińskiego biznesu, który pomimo wielomilionowych strat wykorzystuje wszystkie dostępne zasoby i możliwości, aby dalej wspierać gospodarkę i finansować ukraińskie wojsko. Ocenili realną złożoność sytuacji na świecie w związku z wojną na Ukrainie, w szczególności w sferze gospodarczej, omawiając zmiany w łańcuchach logistycznych, blokowanie portów ukraińskich, wpływ sankcji nałożonych na Rosję na zmianę krajobrazu gospodarczego oraz ich konsekwencje. Eksperci przeanalizowali doświadczenia Gruzji i Finlandii w kontekście poprzednich konfliktów zbrojnych oraz bezpośredniego sąsiedztwa Rosji. Prelegenci pochwalili również i podkreślili wagę wzmocnienia sankcji wobec Rosji, w szczególności w kontekście znalezienia mechanizmów minimalizacji negatywnych konsekwencji dla krajów nakładających sankcje, a jednocześnie skuteczności tych sankcji. Każdy z prelegentów zgodził się, że obecnie niezbędne jest opracowanie pakietów pomocy i wsparcia dla ukraińskiego biznesu, którego destabilizacja ma tragiczne konsekwencje zarówno dla Ukrainy, jak i światowej gospodarki.

Moderatorem był Yaroslav Romanchuk – Partner Zarządzający, Grupa Prawnicza EUCON.

W sesji tej wzięli udział następujący prelegenci:

 • dr Oleksiy Kot – dyrektor Kijowskiego Regionalnego Centrum Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy;
 • Marcin Nowacki – Wiceprezes, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
 • Svitlana Romanova – Dyrektor ds. Prawnych, METINVEST HOLDING, LLC;
 • Agnieszka Deeg-Tyburska – Dyrektor Prawny, Prokurent, Grupa Polpharma;
 • pr. Anna Touraton – Kierownik Klastra Prawnego NEE, Schenker Sp. z.o.o.;
 • Igor Livchitz – Starszy Radca Prawny, Rödl & Partner;
 • Ewa Kaluzińska – Partner, Radca Prawny VERNE LEGAL;
 • Micheil Gogeshwili – Partner, MKD Law.

Uczestnicy Sesji 2/1 „Przedsiębiorstwa wchodzące na rynki zagraniczne jako sposób dostępu do kapitału inwestycyjnego, środków finansowych i innowacyjnych instrumentów finansowych” dyskutowali na temat wchodzenia na rynki zagraniczne jako sposobu uzyskania dostępu do kapitału inwestycyjnego, jak ukraińskie przedsiębiorstwa przeżywają w nowe warunki, wpływ wojny na Ukrainie na rynek inwestycyjny, przezwyciężanie globalnych problemów gospodarczych wpływających na inwestycje (kryzys po pandemii, wojna), sposoby dywersyfikacji ryzyka, kryteria podejmowania decyzji o wejściu na rynki zagraniczne, aspekty podatkowe. Eksperci skupili się również na wykorzystaniu potencjału Polski do dalszego wejścia na rynki UE oraz korzyściach płynących z ekspansji biznesowej Polski. Ponadto prelegenci zwracali uwagę, że przy wchodzeniu na rynki zagraniczne ważne jest uwzględnienie lokalnych uwarunkowań, a Ukraina ma doskonały potencjał inwestycyjny w okresie powojennym.

Moderatorem była Magdalena Zawadzka – Partner, Business & Innovation Consulting, CRIDO.

W sesji tej wzięli udział następujący prelegenci:

 • Justyna Bauta-Szostak – Międzynarodowe Usługi Podatkowe, Partner, MDDP;
 • Andrii Romanchuk – Partner, Grupa Prawnicza EUCON;
 • Łukasz Szczepaniak – Radca Prawny;
 • Sergii Agratina – Kierownik Działu Prawnego, Oshchadbank JSC, Dyrekcja Generalna w Kijowie i w regionie Kijowskim;
 • Adam Morawski – Partner Zarządzający, Morawski & Partners International Lawyers.

Kolejną sesją równoległą była Sesja 2/2 „BEPS 2.0 (Filar 1 — Filar 2): jak nowe inicjatywy OECD wpłyną na opodatkowanie firm międzynarodowych i czy powstrzymają migrację podatkową?”.

Prelegenci skupili się na analizie krajowych zmian legislacyjnych w związku z wdrożeniem BEPS. W szczególności eksperci dokonali przeglądu przykładów i cech wdrożenia BEPS na Ukrainie i w Polsce, omówili główne cele i założenia wdrożenia, konsekwencje i perspektywy, koniec ery offshore i konkurencji podatkowej oraz jej zalety i wady na świecie . Prelegenci przedstawili swoją wizję perspektyw międzynarodowego prawa podatkowego, aspektów technicznych oraz trudności w procesie wdrażania BEPS. Eksperci ocenili także realne perspektywy wdrożenia BEPS 2.0. i przyszłych cen transferowych, a także rozważenie postaw biznesowych w tych kwestiach, harmonizację międzynarodowych przepisów podatkowych i sankcji w kontekście podatków.

„BEPS to ogromna rewolucja w dziedzinie cen transferowych” – powiedziała Agnieszka Wnuk.

Moderatorem była Agnieszka Wnuk – Partner, Doradca Podatkowy, MDDP.

W sesji tej wzięli udział następujący prelegenci:

 • Dominik Gajewski – Profesor, Kierownik Katedry Prawa Podatkowego Szkoły Głównej Handlowej, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • Jakub Bińkowski – Członek Zarządu i Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji, ZPP;
 • Anton Polianychko – Adwokat, Przewodniczący Rady ds. Badań, Stowarzyszenie Doradców Podatkowych;
 • Larysa Vrublevska – Partner, Grupa Prawnicza EUCON;
 • Filip Majdowski – Radca Ministra Finansów, negocjator BEPS2.0.

Podczas Sesji 3/1 „Kryzysowy krajobraz handlu międzynarodowego i handlu elek w dobie istniejących sankcji, barier, wojen handlowych i jaka jest wartość prawników zewnętrznych dla biznesu?” eksperci przedstawili szereg problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa w związku z kryzysem, w szczególności w kontekście zmieniających się warunków rynkowych w handlu międzynarodowym i e-commerce. Prelegenci podzielili się własnymi doświadczeniami w rozwiązywaniu tych problemów, w tym narzędziami antykryzysowymi, działaniami prewencyjnymi oraz opracowywaniem strategii zarządzania antykryzysowego. Eksperci przeanalizowali również wpływ przyjętych pakietów sankcji, oceniając dotychczasowe doświadczenia w różnych dziedzinach i jurysdykcjach oraz rolę prawnika w rozwiązywaniu problematycznych aspektów.

Moderatorem był Marcin Rutecki – Partner Zarządzający, Business Intelligence Club.

W sesji tej wzięli udział następujący prelegenci:

 • Vladislav Rosca – Partner, Kancelaria „Efrim, Roşca şi Asociaţii”;
 • Dariusz Sojka – Dyrektor i Radca Prawny, American Express CEE & PAYBACK CEE;
 • Natalia Petrik – Zastępca Sekretarza Generalnego, Szef Rozwoju Biznesu, Instytut SCC;
 • Margaryta Vasylieva – Wiodący radca prawny, lifecell;
 • Illia Antonov – radca prawny, PRK Partners;
 • Michał Sas – Compliance Officer, MLRO Eastern Europe.

Podczas Sesji 3/2 „Doświadczenia międzynarodowe oraz skuteczne sposoby zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych i korupcji w sektorze przedsiębiorstw, praktyki w zakresie odzyskiwania i zwracania skradzionych aktywów” nasi eksperci opowiedzieli o skutecznych narzędziach do walki z korupcją, w szczególności poprzez przejrzystość, stosując zintegrowane i racjonalne podejścia. Eksperci dyskutowali również o znaczeniu procedur compliance dla biznesu oraz faktycznego wykrywania przestępstw korupcyjnych w kontekście rozczarowujących statystyk. Według prelegentów system i mentalność trzeba zmienić, aby przezwyciężyć korupcję. Uczestnicy sesji dyskutowali także o doświadczeniach stosowania praktyk antykorupcyjnych w różnych krajach. Należy zauważyć, że odpowiedzialność publiczna w sektorze biznesowym i sferze publicznej jest najważniejsza.

Moderatorem był Oleksandr Movchan – Prezes Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Europie Wschodniej.

W sesji tej wzięli udział następujący prelegenci:

 • Georg Jaster – Partner, TIGGES Rechtsanwälte;
 • Piotr Żyłka – Specjalista ds. Compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, Billione;
 • Marcin Dublaszewski – Pełnomocnik Zarządu ds. Whistleblowingu, Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA), Polska;
 • Robin Barnett – Szef strategii międzynarodowej, brytyjski dyplomata, Business Intelligence Club.

Jedno z najtrudniejszych i najważniejszych pytań stało się przedmiotem dyskusji w ramach Sesji 4 „Mechanizmy reparacji i kontrybucji jako sposób na zrekompensowanie szkód wyrządzonych przez agresję militarną Rosji na Ukrainę. Międzynarodowa odpowiedzialność karna kierownictwa i obywateli Federacji Rosyjskiej za przestępstwa wojenne na Ukrainie”.

Uczestnicy sesji omówili najistotniejsze kwestie sposobów kompensacji strat Rosji, trudności biurokratycznych i prawnych w tym kontekście, sposobów ewidencjonowania strat i potencjalnych możliwości ich odszkodowań oraz możliwości reparacji, w tym z zamrożonych aktywów rosyjskich za granicą. Eksperci nakreślili również możliwe sposoby postawienia przed sądem osób zaangażowanych w popełnianie zbrodni wojennych oraz omówili problematyczne aspekty funkcjonowania instytucji międzynarodowych, które potencjalnie mogą postawić przed sądem. Prelegenci jednogłośnie podkreślili krytyczną potrzebę jak najszybszego wypracowania skutecznego systemu karania.

Moderatorem był Marek Jeżewski – Adwokat, Partner, Szef Działu Rozwiązywania Sporów, Kochański & Partners.

W sesji tej wzięli udział następujący prelegenci:

 • Dmytro Taranchuk – Dyrektor ds. Wsparcia Prawnego, JSC „Farmak”;
 • Olesia Otradnova – Zastępca Szefa Zespołu ds. zamrażania i zajmowania rosyjskich aktywów, Prokurator, Biuro Generalne Ukrainy;
 • Dr Yuliya Atamanova – Partner, Szef Międzynarodowego Arbitrażu, LCF Law Group;
 • Dr Galyna Kuznyetsova – ekspert kryminalistyki, wiceprezydent, Eksperci Unii Ukrainy;
 • Gabriel Olearnik – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Relacji Inwestorskich, Delta Capital Partners.

Drugi dzień rozpoczął się od Sesji 1 „Globalne wyzwania dla rynku prawniczego w nowej rzeczywistości geopolitycznej i gospodarczej. Lokalne charakterystyka zarządzania biznesem prawnym”.

Prelegenci rozpoczęli dzień roboczy forum, aby omówić globalne czynniki, które wpłynęły na transformację rynku prawniczego. W szczególności prelegenci podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat wpływu pandemii Covid-19 na pracę kancelarii prawnych oraz konsekwencji powojennego kryzysu. Eksperci omówili także zmiany w sferze prawnej spowodowane wojną na Ukrainie, wpływ rosyjskich sankcji na pracę prawników w kontekście zmian prawnych i transformacji bazy klientów, rolę prawników w rozwiązywaniu konfliktów oraz wpływ aktualnej sytuacji politycznej na legalne rynki, ekonomiczne konsekwencje zdarzeń.

Moderatorem spotkania była Irina Paliashvili – prezes i starszy radca prawny RULG-Ukrainian Legal Group.

W sesji tej wzięli udział następujący prelegenci:

 • Vardan Stepanyan – Partner Zarządzający, Kancelaria K&P;
 • Jerzy Sawicki – Dyrektor Działu Prawnego, Centralny Port Komunikacyjny Sp. z.o.o.;
 • Oleg Efrim – Partner, Kancelaria Prawna „Efrim, Roşca şi Asociaţii”;
 • Magdalena Żak – Radca Prawny, Dyrektor Prawny, Medical Devices Group – Polska i Kraje Bałtyckie, Johnson & Johnson Poland Sp. z.o.o.;
 • dr Tomasz Cyrol – Członek, Komisja Stosunków Międzynarodowych, Naczelna Rada Adwokacka;
 • Olga Usenko – Wydawnictwo Praktyki Prawnej, Kierownik Międzynarodowych i Krajowych Programów Badawczych (Kijów, Ukraina);
 • Jan Kohout – Partner Zarządzający, Radca Prawny, PRK Partners;
 • Dominika Durchowska – Adwokat, Partner w praktyce Sporów Międzynarodowych, Kochański & Partners.

Nasi najlepsi eksperci w Sesji 2 „Future is now: Legal Tech, Legal Design, YouTube, LinkedIn, ESG jako nowoczesne narzędzia komunikacji z klientem w ramach podejścia win-win” omówili przyszłość rynku prawniczego przez pryzmat innowacyjnych zasobów, nowoczesnych narzędzi i technologii.

Podczas tej sesji prelegenci dyskutowali o sposobach i motywach włączania technologii w sferę prawną, podkreślając konserwatyzm i archaiczność sfery prawnej, która wymaga digitalizacji i unowocześnienia. Tak, eksperci słusznie uznali, że Legal Tech jest idealnym narzędziem do zmniejszenia dystansu między prawnikiem a klientem, uproszczenia wielu procesów pracy i wyjaśnienia klientowi informacji prawnych. Ponadto prelegenci dyskutowali o tym, jak efektywnie i kreatywnie korzystać z dostępnych cyfrowych narzędzi, programów i systemów. Kolejną ważną kwestią w kontekście sesji jest zakres zagadnień i wyzwań, którym muszą sprostać nowe narzędzia oraz trudności, jakie pojawiają się w ich opracowywaniu. Uczestnicy sesji nie mogli pominąć kwestii działalności prawnika i tworzenia marki osobistej w sieciach społecznościowych, a także tego, jak skutecznie i poprawnie wykorzystać reklamę i obecność w sieciach do networkingu, znajdowania klientów, promowania i zdobywania reputacji biznesowej.

Moderatorem był Andrii Romanchuk – Partner, Grupa Prawnicza EUCON.

W sesji tej wzięli udział następujący prelegenci:

 • Przemysław Barchan – Adwokat, Właściciel, Barchan Legal;
 • Anna Atanasow – Kierownik Działu Prawnego, Huuuge Games;
 • Wojciech Bagiński – Przewodniczący Komisji Stosunków Międzynarodowych, Naczelna Rada Adwokacka;
 • Itzik Amiel – radca prawny, założyciel i dyrektor generalny THE SWITCH™, wielokrotnie nagradzany międzynarodowy mówca;
 • Tomasz Kokoszka – Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Signify;
 • Karolina Małagocka – adiunkt, Akademia Leona Koźmińskiego.

Sesja 3 „Funkcje promocji usług prawniczych przez pryzmat marketingu i PR w czasie kryzysu. Wpływ międzynarodowych rankingów i opracowań na wybór dokonywany przez klienta — mit czy rzeczywistość?” była bardzo produktywna i interesująca.

Analiza rynku marketingu legalnego w warunkach kryzysowych, cechy strategii marketingowych w obszarze prawa w różnych krajach europejskich, trafność i skuteczność różnych narzędzi promocji usług prawnych, ograniczenia i trudności, wpływ pandemii Covid-19 i wojny na Ukrainie grupa docelowa i orientacja na klienta, nowe metody promocji, perspektywy i zmiany na rynku – o tych i innych kwestiach rozmawiali prelegenci podczas sesji.

„Okresy kryzysowe, oprócz problemów i trudności, otwierają również nowe możliwości, które prowokują do generowania nowych strategii marketingowych. To okazja do pokazania swojego potencjału, trafności, wyczucia trendów, poszerzenia geografii działalności poprzez wejście na nowe rynki, radykalnej zmiany wektora i sposobów promocji” – powiedział Bartosz Jankowski.

Eksperci wyodrębnili również temat lokalnych i międzynarodowych rankingów prawnych, reputacji tych rankingów, ich znaczenia, istotności oraz stosunku do rynków w różnych krajach, omawiając tę kwestię w kontekście nastawienia klientów do obecności firm w rankingach przy wyborze kancelarii prawnej.

„Wynikiem dobrego marketingu jest dobra firma, wynikiem doskonałego marketingu jest zadowolony klient” – powiedziała Katarzyna Kozłowska.

Moderatorem była Eugenia Ruzhentseva – dyrektor generalny, Legal High School.

W sesji tej wzięli udział następujący prelegenci:

 • Dominik Wagner – Partner, TIGGES Rechtsanwälte, Düsseldorf;
 • Dorota Grzelińska – Dyrektor Zarządzający, Innovative Lawyers Consultants;
 • Bartosz Jankowski – Partner, Morawski i Wspólnicy;
 • Katarzyna Kozłowska – Radca Prawny, Członek Zarządu, Atlas Management Company (Poland) Sp. z.o.o.;
 • Przemysław Jakubowski – Legal Counsel Europe.

Sesja 4 „Przyszłość zawodu prawnika: zarządzanie kapitałem ludzkim, jak zatrzymać i zmotywować pracowników, znaczenie rozwoju umiejętności miękkich i twardych?” była jasnym zakończeniem Pierwszego Forum Prawnego.

Na zakończenie spotkania uczestnicy dyskutowali o swoich przewidywaniach na przyszłość zawodu prawniczego, a także dzielili się sekretami zarządzania dużymi, średnimi i małymi kancelariami i działami prawniczymi, w szczególności omawiając różne style i koncepcje zarządzania. Eksperci powiedzieli też, że ze względu na skutki i konsekwencje pandemii i wojny praca prawnika stanie się ostatecznie hybrydową, łączącą pracę biurową i zdalną.

Głównym przesłaniem sesji była idea, że w zarządzaniu i komunikacji z pracownikami jest empatia, którą należy rozwijać zarówno w sobie, jak i we współpracownikach. Lider powinien stać się mentorem dla członków zespołu, dbając nie tylko o rozwój umiejętności zawodowych, ale także o stan emocjonalny. Jeśli chodzi o umiejętności miękkie i twarde, ważne jest, aby oprócz wspomnianej empatii rozwijać umiejętności komunikacyjne, elastyczność, adaptacyjność i inteligencję emocjonalną.

Moderatorem sesji była Zoya Ilyenka – Wiceprzewodnicząca Law Firm Management, Podkomisji Zarządzania Wiedzą i Technologii (IBA).

W sesji tej wzięli udział następujący prelegenci:

 • Marcin Durlak – Partner Zarządzający i Współzałożyciel, IMD Solicitors LLP;
 • Paulina Pistor-Buława – Dyrektor Zarządzający, Biuro Rekrutacyjne PPB;
 • Svitlana Romanova – Dyrektor ds. Prawnych, METINVEST HOLDING, LLC;
 • Jacek Jadziński – Radca Prawny i Członek Zarządu, Grupa Eltel Networks w Polsce;
 • Małgorzata Domurat – p.d. Dyrektor Biura Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego PKP CARGO S.A.;
 • Renata Dłuska – Partner, Dyrektor ds. Zatrudnienia i Emerytur, Osborne Clarke.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w Pierwszym Forum Prawniczym i stali się najważniejszą częścią naszego wydarzenia i globalnego rynku prawnego!

Dziękujemy wszystkim naszym:

 • Partnerom Generalnym: Efrim, Roşca şi Asociaţii, Tigges Rechtsanwälte Partnerschaft, Rechtsanwälte Lennert Partners, Kochański & Partners, MDDP, MKD;
 • Partnerom Ekskluzywnym: PRK Radcowie Prawni, Morawski i Wspólnicy;
 • Partnerom Oficjalnym: Kancelaria K&P, LCF;
 • Partnerom Forum: IMD Corporate, Wardyński i Wspólnicy;
 • Partnerom Specjalnym: Grupa Prawna EUCON;
 • Partnerom Informacyjnym: Юридична практика (Praktyka Prawna, Ukraina), ULF, Praktyka Prawna (Kirgizja), Innovative Lawyers Consultants, KLUB INTELIGENCJI BIZNESU, Zagraniczna e-Agencja, Transfer Pricing Associates BV (TPA), The Law Society of England and Wales, Instytut Kontroli Wewnętrznej, PPB Kancelaria Rekrutacyjna, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP), ZPP, Wolters Kluwer, ELTA, Ukraińskie Stowarzyszenie Adwokackie (UBA), SHG, EuropaProperty.com, Risk & Compliance Polska.

I dziękujemy uczestnikom za zaufanie i wybór nas! Był to genialny początek wielkiego wydarzenia, które stało się platformą dialogu do dyskusji o najistotniejszych i najważniejszych zagadnieniach rynku prawniczego w kontekście globalnych zmian.

Do zobaczenia 25-26 maja 2023!

Kontakt z nami

Wyślij prośbę