Prawo gruntowe i rolne - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Nasze Usługi

Prawo gruntowe i rolne

W kontekście planowanych zmian legislacyjnych, w ciągu najbliższych lat, praktyka prawa rolnego i gruntowego pozostaniejedną z praktyk o najwyższym poziomie popytu.

W związku z zebraniem ogromnego zespołu specjalistów, EUCON Grupa Prawnicza, , niejednokrotnie udowadniając  swoją wiedzę, wysokie kwalifikacje, gotowość do znalezienia natychmiastowych rozwiązań i błyskawicznej reakcji na zmieniające się otoczenie, stała się jednym z lideróww praktyce prawa rolnego i gruntowego. Nasi specjaliści biorą bezpośredni i aktywny udział w działaniach legislacyjnych oraz społecznych mających na celu ulepszenie prawa gruntowego.  Świadczy to o wysokim priorytecie tej praktyki dla firmy.

Nasi specjaliści świadczą następujące usługi:

 • wsparcie podczas transakcji, w tym finansowo-kredytowych, w zakresie działalności rolniczej (gospodarstwa rolne, spółdzielnie rolnicze, zbiorowe przedsiębiorstwa rolnicze i osobiste gospodarstwa rolne);
 • wsparcie przy nabyciu lub zbyciu przedsiębiorstw rolnych;
 • doradztwo w zakresie finansowania projektów rolno-przemysłowego kompleksu (RPK);
 • doradztwo w zakresie opodatkowania i optymalizacji opodatkowania rolników (w zakresie prawa ukraińskiego i polskiego);
 • zawieranie umów, w szczególności zagranicznych i przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć , w sferze rolnej;
 • doradztwo dla ukraińskich klientów w zakresie wprowadzania agrobiznesu na rynek europejski (Polska i inne kraje UE);
 • doradztwo dla klientów europejskich (Polska i inne kraje UE) w zakresie wprowadzania agrobiznesu na rynek ukraiński;
 • przeprowadzanie due diligence (analiza prawna)projektów RPK;
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji gospodarstw rolnych;
 • doradztwo w zakresie poboru opłat za grunty;
 • organizacja operacji eksportowo-importowych produktów rolnych, pestycydów, chemikaliów agrochemicznych, sporządzanie dokumentacji dot. zezwoleń, wsparcie Certyfikacji Krajowej i międzynarodowej (w tym GLOBAL G.A.P., Organic Standard) itp.;
 • przygotowanie przedsiębiorstw rolnych do sprzedaży;
 • reprezentacja przedsiębiorstw rolnych i gospodarstw rolnych w organach administracji publicznej;
 • wsparcie działalności inwestycyjnej w sferze rolnej;
 • ochrona praw i interesów rolników w sądownictwie oraz w pozasądowych formach rozwiązywania sporów i konfliktów;
 • ochrona przed rejderskim zagarnięciem biznesu;
 • doradztwo w zakresie nabywania praw do gruntów, udziałów w gruntach, praw rzeczowych do gruntów i nieruchomości;
 • opracowywanie i przeprowadzanie due diligence analiza prawna) umów dotyczących gruntów (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dzierżawy, koncesji, ustanowienia służebności itp.);
 • wsparcie i reprezentowanie interesów spółek w organach państwowych,  w aukcjach gruntów, przy zawieraniu umów o grunty i nieruchomości;
 • wsparcie prawne przy zawieraniu umów dzierżawy gruntu;
 • przywrócenie i określenie granic działki;
 • doradztwo podatkowe w zakresie transakcji gruntowych;
 • pomoc przy organizacji procesu zmiany przeznaczenia gruntów;
 • ochrona praw i interesów w sądownictwie oraz w pozasądowych formach rozwiązywania sporów i konfliktów;
 • doradztwo w zakresie wprowadzania gruntów do kapitału zakładowego;
 • doradztwo w bieżących sprawach i minimalizacja ryzyka związanego z nabyciem praw do gruntów i innych obiektów.

Projekty (doświadczenie)

 • Reprezentacja interesów firmy «Mikohen-Ukraina», jednego z liderów w produkcji kompostu do uprawy grzybów na rynku europejskim, w sporach z organami podatkowymi o pozbawienie statusu płatnika podatków specjalnego systemu i zryczałtowanego podatku rolnego;
 • Reprezentowanie interesów firmy «Agrofirma Rubanskyi», producenta towarów rolnych, w szeregu sporów podatkowych dotyczących unieważnienia podatkowych zawiadomień-decyzji;
 • Reprezentowanie interesów «Agrofirma Sharhorod», firmy rolniczej, w sądach przy rozpatrywaniu sporów z organami podatkowymi;
 • Reprezentowanie interesów firmy «Promin Halychyna», producenta produktów rolnych, w sporach sądowych z organami podatkowymi;
 • Reprezentowanie interesów Spółki «Starokostiantyniv Agro» spółki rolnej, w sporach z organami podatkowymi przy odwoływaniu się od niezgodnych z prawem decyzji;
 • Reprezentowanie interesów Spółki «Rosiia» w sporach z organami podatkowymi o pozbawienie statusu płatnika podatku w trybie specjalnym;
 • Reprezentowanie spółki «Zhoravske», spółki rolnej, w sporach z organami podatkowymi przy odwoływaniu się od bezprawnych decyzji dotyczących nieotrzymania sprawozdań.
 • Partner Zarządzający, adwokat
 • Kierownik praktyki prawa spółek
 • Kierownik praktyki prawa podatkowego i celnego

Wyróżnienia i nagrody:

LIGA ZAKON AWARDS 2019 - «Najlepsza firma prawnicza w dziedzinie prawa gruntowego i rolnego»
Legal Awards 2021: EUCON Grupa Prawnicza „Kancelaria roku w dziedzinie prawa gruntowego i rolnego„
Kontakt z nami

Wyślij prośbę