Tarım ve toprak hukuku uygulaması - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Tarım ve toprak hukuku uygulaması

Yasama alanındaki yenilikler çerçevesinde, önümüzdeki birkaç yıl boyunca, tarım ve toprak hukuku uygulaması, en fazla talep görecek olan uygulama olarak kalacaktır.

EUCON hukuk şirketleri grubu, önceden de kendi uzmanlığını, niteliğini, hızlı kararlar almaya hazır oluşunu ve olaylara hızlı yanıt verebilme yönünü göstermiş olan güçlü bir uzmanlar kadrosunu toplamış olarak, tarım ve toprak hukuku uygulaması alanında tanınmış liderlerden biri haline gelmiştir. Uzmanlarımız, tarım ve toprak mevzuatının iyileşmesi amacıyla, yasama faaliyetlerinde ve toplumsal faaliyetlerde doğrudan görev almaktadır, ki bu, şirket açısından bu uygulamanın ne kadar öncelikli bir yere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • İşlemlerde, özellikle tarım sanayii sektöründeki (çiftlikler, tarım kooperatifleri, kolektif tarım işletmeleri ve kişisel köylü idareleri) finansal işlemlerle kredi işlemlerinde yardımcı olmak;
 • Tarım işletmelerinin elde edilmesi veya elden çıkartılmasında yardımcı olmak;
 • Tarım sanayii kompleksi projelerinin finanse edilmesine dair danışmanlık;
 • Vergilendirme konusu ve tarımcıların vergilendirilmesinin optimum hale getirilmesi konusu ile ilgili (Ukrayna ve Polonya yasal mevzuatları çerçevesinde) danışmanlık hizmetinde bulunulması;
 • Tarım alanında sözleşmelerin, özellikle dış ekonomik ve birleşme ve satın alma anlaşmalarının akdedilmesi;
 • Ukraynalı müşterilere, tarım işinin Avrupa pazarına (Polonya’ya ve diğer AB ülkelerine) açılması konusunda danışmanlık hizmeti sunmak;
 • Avrupalı müşterilere (Polonya ve diğer AB üyesi ülkeler), tarım işinin Ukrayna pazarına girmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmak;
 • Tarım sanayii kompleksinin itinalı teknik değerlendirmesinin yapılması;
 • Tarım holdinglerinin yeniden yapılandırılmasının gerçekleştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunulması;
 • Arazi bedelinin ödenmesi ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunulması;
 • Tarım ürünlerinin, tarım ilaçlarının, tarımsal kimyevi malzemelerin ithalat-ihracatının organize edilmesi, izin belgelerinin hazırlanması, ulusal ve uluslararası sertifikalarının (GLOBAL GAP ve Organic Standard gibi) vb hazırlanması;
 • Tarım işletmelerinin satışa hazırlanması;
 • Tarım işletmelerini ve tarım holdinglerini devlet makamları nezdinde temsil etmek;
 • Tarım sektöründe yatırım faaliyetlerine yardımcı olmak;
 • Tarımcıların haklarının ve çıkarlarının mahkemelerde ve ihtilaf ve çatışmaların mahkeme dışında çözüldüğü ortamlarda savunulması;
 • İşin şirket avcıları tarafından ele geçirilmesine karşı gereken korumayı sağlamak;
 • Arazilere, arsalara ilişkin hakların, toprağa ve gayrimenkule yönelik mülkiyet haklarının elde edilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmak;
 • Arsalara ilişkin sözleşmelerin (alım-satım, değişim, hediye, toprak kiralama, toprak devretme, irtifak hakkının tesisine ve diğer konulara ilişkin sözleşmelerin) hazırlanması ve itinalı teknik değerlendirmesinin yapılması;
 • Firmanın çıkarlarının devlet makamları nezdinde, toprakların satışa sunulmasında, toprak ve gayrimenkule ilişkin sözleşmelerin akdedilmesi esnasında temsil etmek;
 • Toprak kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin imzalanması esnasında hukuki danışmanlık hizmeti vermek;
 • Arsaların sınırlarının yenilenmesi ve tayin edilmesi;
 • Toprakla ilgili işlemler hakkında vergi konularında danışmanlık hizmeti sunmak;
 • Arsaların kullanımına dair değişiklik sürecinin organize edilmesinde yardımcı olmak;
 • Hakların ve çıkarların mahkemede ve toprağa ilişkin ihtilaf ve çatışmaların mahkeme dışında çözüldüğü ortamlarda savunulması;
 • Arsaların kuruluş sermayesine aktarılması konusunda danışmanlık hizmetinde bulunmak;
 • Mevcut meseleler hakkında danışmanlık hizmeti sunulması ve toprağa ve diğer unsurlara ilişkin hakların elde edilmesi hususunda risklerin en aza indirilmesi.
 • Yönetici ortak, avukat
 • Şirketler hukuku ile ilgili uygulamaların yöneticisi
 • Vergi ve gümrük hukuku uygulaması yöneticisi

takdir ve ödüller:

LIGA ZAKON AWARDS 2019 - “Toprak ve Tarım Hukuku Alanında En İyi Hukuki Firma” ödülüne sahip olarak, bir zafere imza attık.
Bizimle iletişime geç

İstek gönder