Praktyka prawa korporacyjnego i M&A - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Nasze Usługi

Praktyka prawa korporacyjnego i M&A

Zespół EUCON Grupa Prawnicza ma ogromne doświadczenie w obsłudze projektów w zakresie prawa korporacyjnego i M&A. Praktyka obejmuje wsparcie prawne procesów tworzenia biznesu, opracowywania i realizacji projektów inwestycyjnych, zarządzania przedsiębiorstwem i kontroli zgodności z przepisami, a także reprezentację w sporach korporacyjnych i wsparcie umów M&A.

Główną przewagą konkurencyjną EUCON jest stosowanie multidyscyplinarnego podejścia, które polega na pozyskiwaniu specjalistów z różnych dziedzin, z różnymi profilami, aby zapewnić klientowi kompleksowe rozwiązanie jego problemu, od momentu wystąpienia do rozwiązania.

Dołączający w ten sposób specjaliści w sferze korporacyjnej, podatków, własności intelektualnej, prawa gruntowego, działalności inwestycyjnej i finansowej, audytu itp. powodują przyśpieszenie tempa działalności i zwiększenie skuteczności.

Nasz zespół świadczy usługi doradcze zarówno dla firm ukraińskich, jak i międzynarodowych w różnych branżach gospodarki: w przemyśle naftowym i gazowym, energetycznym, spożywczym, rolniczym, telekomunikacyjnym, inwestycyjnym i finansowym, metalurgicznym, chemicznym, hotelarskim itp.

Nasi specjaliści świadczą następujące usługi:

 1. Utworzenie osoby prawnej:
 • tworzenie, reorganizacja i likwidacja osób prawnych, różnych form organizacyjno-prawnych, ich jednostek organizacyjnych, przedstawicielstw, w tym z inwestycjami zagranicznymi;
 • przygotowywanie rozwiązań organizacyjnych dla międzynarodowych operacji strukturyzacji biznesu i obsługi transakcji fuzji i przejęć (M&A prywatne i publiczne);
 • audyt prawny/Due diligence;
 • tworzenie i wsparcie działań wspólnych przedsięwzięć, sojuszy strategicznych, towarzystw, partnerstw, fundacji, holdingów i konsorcjów;
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
 • budowanie struktury korporacyjnej firmy i ład korporacyjny;
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnego trybu opodatkowania;
 • przygotowywanie dokumentów statutowych, rejestracyjnych, umów akcjonariuszy, wewnętrznych regulaminów i polityk;
 • rejestracja osób prawnych w organach administracji publicznej i uzyskiwanie licencji na wykonywanie poszczególnych czynności;
 • akredytacja osób prawnych w urzędach celnych;
 • przygotowywanie rozwiązań prawnych i zarządczych w zakresie migracji przedsiębiorstw.
 1. Prowadzenie działalności gospodarczej osoby prawnej:
 • ochrona prawna przedsiębiorstw przed wrogimi przejęciami korporacyjnymi, w tym również przed niewłaściwymi działaniami struktur rajdowych;
 • wsparcie w przeniesieniu aktywów i pasywów spółki do nowej struktury prawnej;
 • rozliczanie spraw pracowniczych z urzędnikami firmy, w tym uzyskiwanie zezwoleń na pracę i zakwaterowanie dla pracowników zagranicznych;
 • doradztwo w zakresie wypłacania dywidend, opłat licencyjnych i odsetek od pożyczek;
 • wsparcie kupna i sprzedaży aktywów, leasingu i finansowania.
 1. Reorganizacja i restrukturyzacja osoby prawnej:
 • doradztwo w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji biznesu;
 • analiza skutków restrukturyzacji (podatkowych, korporacyjnych i innych);
 • opracowanie korporacyjnego programu restrukturyzacji przedsiębiorstw;
 • wsparcie akwizycji, fuzji, przejęć, podziału, reorganizacji i likwidacji przedsiębiorstw;
 • wsparcie kupna i sprzedaży praw korporacyjnych;
 • wsparcie postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa.
 1. Likwidacja i upadłość:
 • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do likwidacji przedsiębiorstwa;
 • zamykanie rachunków bankowych przedsiębiorstwa;
 • wsparcie podczas procesu weryfikacji przedsiębiorstwa przez organy podatkowe;
 • usunięcie przedsiębiorstwa z ewidencji organów nadzoru;
 • wsparcie przy odwołaniu dłużnika/wierzyciela do sądu gospodarczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania upadłościowego i reprezentacji w sądzie.
 1. Spory korporacyjne:
 • reprezentowanie interesów klientów w sporach korporacyjnych przed sądami wszystkich instancji i arbitrażami;
 • analiza prawna sytuacji konfliktowej/sporu, określenie możliwych konsekwencji i sposobów rozwiązania;
 • reprezentowanie interesów klientów w sporach związanych z rejderskim zagarnięciem przedsiębiorstwa;
 • przygotowywanie i składanie wniosków;
 • udział i reprezentacja interesów klienta w sądzie/arbitrażu w sprawach dotyczących sporów korporacyjnych;
 • zaskarżenie orzeczeń sądowych w instancji odwoławczej i kasacyjnej;
 • mediacja w procedurze przedsądowego rozstrzygania sporów handlowych, podatkowych, finansowych, bankowych, ubezpieczeniowych i celnych.
 1. Wsparcie działalności inwestycyjnej:
 • prawne zabezpieczenie realizacji projektów biznesowych na wszystkich etapach inwestycji i wdrażania;
 • opracowywanie skutecznych modeli inwestycyjnych;
 • prognozowanie i minimalizacja ryzyka prawnego;
 • wsparcie prawne umów inwestycyjnych, w tym związanych z inwestycjami obcokrajowców;
 • wsparcie prawne w pozyskiwaniu dodatkowego finansowania, w tym poprzez nabycie praw korporacyjnych;
 • fundusze (Private Equity);
 • pierwotne i wtórne oferty publiczne (IPO i SPO).

Projekty (doświadczenie)

 • Reprezentacja interesów Spółki Delta Capital SA (Szwajcaria), która posiadała 95,07% udziałów w spółce «Zhytomyrski Lasoshchi» w sporach sądowych dotyczących ochrony własności inwestora zagranicznego;
 • Przedstawicielstwo interesów polskiej firmy Amica Wronki, SA. Wsparcie projektu inwestycyjnego na realizację chemii gospodarczej na terytorium Ukrainy. Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej firmy «Hansa Ukraina»;
 • Firma EUCON była mediatorem w procesie rozstrzygania sporu korporacyjnego między założycielami spółki POST24 w sprawie redystrybucji udziałów w kapitale zakładowym. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w obsłudze i utrzymaniu paczkomatów ekspres-wysyłka POST24;
 • Przedstawicielstwo interesów AEROMEX Sp. z o. o., producenta separatorów aerodynamicznych, maszyn rolniczych do przygotowania wysokiej jakości materiału siewnego o wysokiej wydajności, do inwestowania i przenoszenia zdolności produkcyjnych na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Doradztwo firmy Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z o. o. S.K.A. w sprawie wyboru optymalnej formy pracy na rynku ukraińskim i rejestracji przedstawicielstwa firmy na Ukrainie;
 • Wsparcie projektu inwestycyjnego firmy EURO TERMINAL Sp. z o. o. w sprawie umieszczenia terminali płatniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dalszego wejścia na rynek europejski;
 • Wsparcie prawne wejścia na ukraiński rynek elektroniki polskiej firmy MANTA S.A., która jest największym producentem nowoczesnych gadżetów;
 • Reprezentacja interesów producenta mebli-firmy ARTISHOKE Sp. z o. o. w sprawie inwestowania i przenoszenia zdolności produkcyjnych na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Partner Zarządzający, adwokat
 • Kierownik praktyki prawa spółek
 • Kierownik praktyki prawa podatkowego i celnego
 • Starszy Partner, adwokat
 • Kierownik praktyki instrumentów finansowych i inwestycji projektowych
 • Kierowniki praktyk przeciwdziałania oszustwom finansowym i korupcji, Forensic investigations
 • Kierownik praktyki compliance

Wyróżnienia i nagrody:

EUCON w latach 2013-2022 wyróżniony na Tier4 w dziedzinie prawa handlowego, prawa korporacyjnego i M&A
LIGA ZAKON AWARDS 2020: EUCON zostało zwycięzcą w nominacji najlepsza firma prawnicza w zakresie prawa korporacyjnego.
w latach 2017-2021 EUCON został wyróżniony wśród wiodących firm prawniczych w zakresie prawa korporacyjnego
Kontakt z nami

Wyślij prośbę