Şirketler hukuku - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Şirketler hukuku

EUCON Hukuk Şirketleri Grubu’nun ekibi, şirket hukuku alanındaki ve birleşme ve satın alma anlaşmaları alanındaki projelerde, önemli deneyim sahibidir. Bu konuda uygulama, iş kurma süreçlerine hukuki yardımı, yatırım projelerinin oluşturulup gerçekleştirilmesini, şirket yönetiminin gerçekleştirilmesini ve normatif şartlara uygunluğun denetlenmesini, ayrıca, şirketlerle alakalı ihtilaflarda temsili ve birleşme ve satın alma anlaşmalarında desteği içermektedir.

EUCON’un başkaları karşısındaki başlıca üstünlüğü, birden fazla disiplini içeren yaklaşımı benimsemesidir, ki bu, müşterinin, sorunlarının “anahtar teslimi” şeklinde çözümünü sağlamak için farklı uygulamalardan ve farklı profillere sahip uzmanların seferber edilmesini öngörmektedir.  Böylelikle, şirket alanındaki uzmanlar ekibine vergi uzmanlarının, fikri haklar uzmanlarının, toprak hukuku, yatırım ve finans faaliyetleri uzmanlarının, denetçilerin vb dahil edilmesi imkanı ortaya çıkmaktadır, ki bu, meselenin halledilmesinde hareket temposunu arttırmakta ve çözülebilirlik etkisini arttırmaktadır.

Ekibimiz, gerek Ukraynalı, gerekse uluslararası firmalara, petrol ve doğalgaz, enerji, gıda sanayii, tarım, haberleşme, yatırım ve finans alanları, metalürji, kimya, otel sanayii vb gibi ekonominin farklı sektörlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 1. Tüzel kişinin kurulması:
 • Farklı organizasyonel ve hukuki biçimlerde olan ve yabancı sermayeli olanları da içeren tüzel kişilerin, bunların alt birimlerinin kurulması, yeniden organize edilmesi ve tasfiye edilmesi;
 • İşin yapılandırılması ile ilgili uluslararası işlemler için organizasyonel kararların hazırlanması ve birleşme ve entegrasyonla ilgili sözleşmelere destek olma (özel ve kamuya açık birleşme ve satın alma anlaşmaları);
 • Hukuki denetim / İtinalı teknik denetim;
 • Ortak işletmelerin, stratejik ittifakların, şirketlerin, ortaklıkların, fonların, holdinglerin ve konsorsiyumların faaliyetlerinin oluşturulması ve eşlik edilmesi;
 • İş yapımı ile ilgili olarak optimum organizasyonel-hukuki şeklin seçilmesi ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermek;
 • Firmaların kurumsal yapısının kurulması ve şirket yönetimi;
 • Vergilendirme konusunda optimum rejimin seçilmesiyle ilgili olarak danışmanlık hizmeti sunulması;
 • Tüzük ve kayıt belgelerinin, ihale anlaşmalarının, iç kuralların ve politikaların hazırlanması;
 • Tüzel kişilerin devlet makamlarında tescil edilmesi ve belli başlı faaliyet türlerinin yürütülmesi için ruhsat alınması;
 • Tüzel kişilerin gümrük makamlarında tescil edilmesi;
 • Korporatif göçe ilişkin hukuki ve idari kararların hazırlanması;
 1. Tüzel kişinin ticari faaliyetine eşlik etmek:
 • Ticari faaliyetin, şirket avcısı yapıların yasalara aykırı faaliyetleri de dahil olmak üzere, kötü niyetli kurumsal ele geçirmelere karşı hukuki olarak savunulması;
 • Şirketin aktiflerinin ve yükümlülüklerinin yeni hukuki yapıya nakledilmesi konusunda yardımcı olmak;
 • Şirketin yetkili kişileriyle, yabancı çalışanların çalışma izinleri alınması ve ikamet izinlerinin alınması da dahil olmak üzere, iş ilişkilerine ait konuların düzenlenmesi;
 • Temettülerin, teliflerin ve faizlerin kredi olarak ödenmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi;
 • Aktiflerin alım-satımı, leasing ve finansman konusunda yardımcı olmak.
 1. Tüzel kişinin yeniden organize edilmesi ve yeniden yapılandırılması:
 • İşin yeniden organize edilmesi ve yeniden yapılandırılması konusunda danışmanlık hizmetinde bulunmak;
 • Yeniden yapılandırmanın sonuçlarının (vergi açısından, kurumsal açıdan ve diğer açılardan) analiz edilmesi;
 • İşin yeniden yapılandırılmasına dair kurumsal şemanın hazırlanması;
 • İşletmelerin elde edilmesi, birleşmesi, entegre olması, bölünmesi, yeniden organizasyonu ve tasfiyesi süreçlerinde eşlik etmek;
 • Şirket haklarının alınıp satılmasına eşlik etmek;
 • İşletmenin iflas sürecine eşlik etmek.
 1. Tasfiye ve iflas:
 • İşletmenin tasfiyesi için gerekli olan bütün belgelerin hazırlanması;
 • İşletmenin banka hesaplarının kapatılması;
 • İşletmenin vergi makamları tarafından denetlenmesi sürecine eşlik etmek;
 • İşletmenin denetim organlarının hesaplarından çıkartılması;
 • Borçlunun/alacaklının ticaret mahkemesine iflas davasıyla ve mahkemede temsille ilgili başvurusunda eşlik etmek.
 1. Kurumsal ihtilaflar:
 • Müşterilerin çıkarlarının her düzeydeki mahkemeler ve tahkim nezdindeki kurumsal ihtilaflarda savunulması;
 • Çatışma durumunun/ihtilafın hukuki açıdan analiz edilmesi, olası sonuçlarının ve çözüm yöntemlerinin tayin edilmesi;
 • Müşterilerin çıkarlarının, şirket avcıları tarafından işletmelerin ele geçirilmesiyle bağlantılı olan ihtilaflarda savunulması;
 • Taleplerin hazırlanması ve iletilmesi;
 • Kurumsal ihtilaflarla ilgili olarak mahkemede, tahkimde katılım ve müşterinin çıkarlarının savunulması;
 • Mahkemelerin kararlarının istinaf ve temyiz mahkemelerinde temyize götürülmesi;
 • Ticari, vergiyle ilgili, finansal, bankacılıkla ilgili, sigortayla ve gümrükle ilgili ihtilafların mahkeme öncesi düzenlenmesinde aracılık etmek.
 1. Yatırım faaliyetlerinde eşlik etmek:
 • İş projelerinin yatırım ve uygulamanın bütün evrelerinde gerçekleştirilmesini sağlamak;
 • Etkili yatırım modellerinin hazırlanması;
 • Hukuki risklerin tahmin edilmesi ve en aza indirilmesi;
 • Yabancılarla yatırım konusuyla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, yatırım sözleşmelerinde hukuki destek;
 • Kurumsal hakların elde edilmesi de dahil olmak üzere, ilave finansman elde edilmesi konusunda hukuki destek;
 • Doğrudan yatırım fonları (Private Equity, Mezzanine funds,Venture Capital funds);
 • Hisselerin kamuya açık şekilde birinci ve ikinci kez yerleştirilmesi (IPO і SPO).
 • Yönetici ortak, avukat
 • Şirketler hukuku ile ilgili uygulamaların yöneticisi
 • Vergi ve gümrük hukuku uygulaması yöneticisi
 • Ortak, avukat
 • Mali Araçlar ve Proje Yatırımları Bölümü Başkanı
 • Mali Dolandırıcılık ve Rüşvetçilikle Mücadele ve Ekonomi Suçları Soruşturma Bölüm Başkanı
 • Uyum pratiği yöneticisi

takdir ve ödüller:

The Legal 500 EMEA: EUCON, 2013-2022 yıllarında, ticari ve kurumsal haklar ve birleşme ve satın alma alanlarında, Tier4’e layık görülmüştür;
Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients: EUCON, 2017-2021 yıllarında, şirket hukuku alanında, önde gelen hukuk firmaları arasında zikredilmiştir.
LIGA ZAKON AWARDS 2020: EUCON, “Şirket hukuku alanında en iyi hukuki firma” prömiyer ligi ödülüne layık görülmüştür
Bizimle iletişime geç

İstek gönder