Altyapı - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Altyapı

Ukrayna, giderek daha fazla şekilde, uluslararası altyapı projelerine dahil olmakta ve kendi projelerini geliştirmektedir. Devletin altyapı sisteminin yeniden yapılandırılması, ekonominin gelişmesi, Ukrayna pazarının genişlemesi ve yabancı yatırımların cezbedilmesi için potansiyel olarak güçlü bir kaynağın elde edilmesini sağlayacak olan yoldur.

EUCON uzmanları, şehir altyapılarının, lojistik projelerin, uluslararası projelerin ve diğer projelerin gerek Ukrayna’da, gerekse Polonya’da hazırlaması konusunda, büyük deneyim sahibidirler. Uluslararası FIDIC sertifikasına sahip olan uzmanlarımız, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen inşa ve altyapı projelerinin yürütülmesi ile ilgili konularda danışmanlık yapma imkanına sahiptir.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • Devlet tarafından veya devlet-özel sektör işbirliğiyle yürütülen altyapı projelerinde tam hukuki destek sağlamak;
 • Lojistik projelerinde, özellikle devlet-özel sektör işbirliğiyle yürütülen projelerde tam hukuki destek sağlamak;
 • Devlet alımlarında yardımcı olmak;
 • Altyapı projelerinde, özellikle yatırım fonlarıyla yapılan anlaşmalarda itinalı teknik değerlendirmelerde bulunmak;
 • Yolsuzlukla mücadeleye yönelik yasal düzenlemelere uyumun denetlenmesi;
 • Uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen uluslararası yatırım projelerinde tam hukuki desteğin verilmesi;
 • Gümrük kontrolünün sağlanması;
 • Altyapı projeleri çerçevesinde vergilendirme ve transfer fiyat oluşumu konularının düzenlenmesi;
 • Altyapı alanında ihtilafların çözümü;
 • Altyapı projelerine yatırım yapılmasında ve yatırım paralarının seferber edilmesinde yardımcı olma.
 • Ortak, avukat
 • Mali Araçlar ve Proje Yatırımları Bölümü Başkanı
 • Mali Dolandırıcılık ve Rüşvetçilikle Mücadele ve Ekonomi Suçları Soruşturma Bölüm Başkanı
 • Uyum pratiği yöneticisi
 • Yönetici ortak, avukat
 • Şirketler hukuku ile ilgili uygulamaların yöneticisi
 • Vergi ve gümrük hukuku uygulaması yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder