Elektronik ve mobil ticaret - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Elektronik ve mobil ticaret

Firmamız, elektronik ticaret alanında her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler, gerek elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelerin ticari faaliyetlerinde hukuki yardım sunmayı, gerekse elektronik ticaret alanında özellikle ödemeler ve ödeme sistemleri, haberleşme, analiz, teslimat ve karşılıklı hesaplama alanlarında yeni iş modellerinin, hizmetlerin ve modellerin ortaya konmasını kapsamaktadır.

Hizmetlerin bütünü, bu sektördeki hukuki eylemlerin hazırlanması ve sonraki devamını, elektronik ve mobil ticaret alanında yeni ürün ve hizmetler için hukuki modeller ile vergi modellerinin geliştirilmesini, yasa tasarılarının ve normatif-hukuki düzenleme tasarılarının hazırlanmasını öngörmektedir.

Uzmanlarımız, günümüzde Ukrayna’da başarılı bir şekilde sunulan mobil ticaret hizmetleri gibi elektronik ticaret alanında yeni ürünlerin ve hizmetlerin sunulmasında yılların getirdiği tecrübeye sahiptir.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

  • Elektronik ticaret alanında sözleşmelerin hazırlanması ve itinalı şekilde teknik açıdan değerlendirilmesi;
  • Şirketlerin çıkarlarının devlet makamları nezdinde savunulması ve temsil edilmesi;
  • Elektronik ticaret alanında vergi konularında danışmanlık hizmeti sağlanması;
  • Hakların ve çıkarların yargı makamları nezdinde savunulması ve ihtilafların mahkeme dışı ortamlarda çözüme kavuşturulması;
  • Elektronik ticaret alanında ticari faaliyetlerle ilgili hukuki destek sunmak;
  • Mobil ticaret alanında yeni iş modellerinin, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve itinalı teknik bakımının yapılması;
  • Vergi stratejileri ve vergi planlamasına dair yeni stratejilerin ortaya konması.
  • Ortak, denetçi
  • Transfer fiyatlandırması uygulaması yöneticisi
  • Muhasebe ve vergi hesapları uygulamaları eş yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder