Enerji ve ısı enerjisi - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Enerji ve ısı enerjisi

Ukrayna’da enerji ve ısı enerjisi pazarının, yeterli miktarda doğal kaynağın ve alternatif enerji alanındaki gelişme imkanları hesaba katıldığında, Avrupa’daki en gelecek vadeden pazarlardan biri olduğu görülmektedir. Ulusal enerji sektörünün gelişim sürecinde Ukraynalı enerji üreticileri, ulusal yasal düzenlemelerin katılığı nedeniyle, kaliteli hukuki yardım alma ihtiyacını duymaktadır.

Ukraynalı alternatif enerji kaynağı üreticilerinin talebi ve ilgisini gözönünde bulunduran Polonyalı firmalar, Ukraynalı meslektaşlarıyla işbirliğine girişmektedir. Bu çerçevede, Polonya pazarını ve Polonya’nın yasal düzenlemelerini biliyor olmak ve Polonya-Ukrayna projelerinin yürütülmesinde ciddi bir deneyim sahibi olmak, EUCON’un rakipleri karşısında üstünlüğünü ortaya koyan hususlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • Geleneksel ve alternatif enerji kaynaklarına ve ısıtma enerjisi kaynaklarına yatırım projelerinde yardımcı olmak;
 • Şirketlerin kurumsal olarak yapılandırılması;
 • Proje finansmanına yardımcı olmak;
 • Komple hukuki denetimin yapılması;
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması;
 • Yatırım fonlarıyla sözleşmelerde tam destek olmak;
 • Vergilendirme ve transfer fiyat oluşumu süreçlerinin düzenlenmesi;
 • Enerji ve ısı enerjisi alanındaki ihtilafların halledilmesi ;
 • Enerji firmalarının elde edilmesi, birleştirilmesi, entegre edilmesine dair sözleşmelerde ve ayrıca, üretim araçlarının satın alınması veya kiralanmasında yardımcı olunması.
 • Yönetici ortak, avukat
 • Şirketler hukuku ile ilgili uygulamaların yöneticisi
 • Vergi ve gümrük hukuku uygulaması yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder