Hızlı Tüketim Malları - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Hızlı Tüketim Malları

Üreticiler arasında rekabetin artması ve yerli üreticilerin rekabete dayanıklılıklarının genel olarak artması, malların yurtdışında etkin bir şekilde satışının gerçekleşmesi, ürün satış ağının ve perakende ağının genişlemesi ve uluslararası pazarın küreselleşmesi, Hızlı Tüketim Malları’nın bütün etaplarda ve bütün alanlarda özenli bir biçimde hukuki açıdan desteklenmesini gerekli kılmaktadır.

Uluslararası pazarlarda büyük deneyim sahibi olan uzmanlarımız, kendi markasını ve mallarını gerek Ukrayna ve Polonya pazarlarına, gerekse diğer ülkelerin pazarlarına girmek isteyen firmalara hizmet sunmaya daima hazır durumdadırlar. Ekonominin diğer sektörlerinin işleyişi hakkında yeterince bilgi sahibi olan EUCON uzmanları, etkili bir stratejinin geliştirilmesi, iş süreçlerinin optimum hale getirilmesi, özellikle yönetim alanında yardımcı olmaya ve ayrıca, müşterilerin çıkarlarının güvenilir şekilde savunulmasını sağlamaya hazırdırlar.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • Hızlı tüketim malları alanında faaliyet göstermek isteyen firmaların tescil edilmesi;
 • Şirketlerin gelişim stratejilerinin ve şirketsel yapısının oluşturulması;
 • Vergilendirme süreçlerinin optimum hale getirilmesi ve transfer fiyatlandırmaya dair raporların meydana getirilmesi;
 • Hızlı tüketim malları alanında şirketlerin tam hukuki denetiminin ve vergi denetiminin yapılması;
 • Vergi planlaması alanında hizmet vermek;
 • Ticari markanın korunmasının sağlanması;
 • Fikri mülkiyet hakları elde etme anlaşmalarında yardımcı olmak;
 • Hızlı tüketim malları sektöründeki firmaların alım-satım, birleşme, entegrasyon anlaşmalarının akdedilmesine yardımcı olmak;
 • Şirket yönetim süreçlerinin optimizasyonu;
 • Çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi;
 • Hızlı tüketim malları alanındaki ihtilafların çözümü;
 • Devlet makamlarıyla olan ihtilafların hallinde hukuki destek sunmak;
 • Tekelleşmeyle mücadele ve yolsuzluklarla mücadele konusundaki mevzuatlara uyumun sağlanması;
 • Hızlı Tüketim Malları sektörü temsilcilerinin yeni pazarlara çıkış sürecinde tam destek sunmak.
 • Yönetici ortak, avukat
 • Şirketler hukuku ile ilgili uygulamaların yöneticisi
 • Vergi ve gümrük hukuku uygulaması yöneticisi
 • Ortak, avukat
 • Mali Araçlar ve Proje Yatırımları Bölümü Başkanı
 • Mali Dolandırıcılık ve Rüşvetçilikle Mücadele ve Ekonomi Suçları Soruşturma Bölüm Başkanı
 • Uyum pratiği yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder