Ceny transferowe - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Nasze Usługi

Ceny transferowe

Ogromny zespół specjalistów od Cen Transferowych (CT), w skład którego wchodzą audytorzy, prawnicy i profesjonalni rzeczoznawcy, w ciągu wielu lat owocnej pracy  został prawdziwą wizytówką EUCON Grupy Prawniczej, która jest jedną z pierwszych firm prawniczych na Ukrainie,  zajmującą się CT. Połączenie wiedzy i doświadczenia specjalistów o różnym profilu pozwala zapewnić synergiczne podejście do rozwiązywania problemów klientów i odpowiednio reagować na ich wymagania na wszystkich etapach obsługi i współpracy.

EUCON Grupa prawnicza jest członkiem TPA Global – globalnej sieci niezależnych dostawców usług, specjalistów od cen transferowych, wyceny podatkowej i spraw celnych. Nasze  członkostwo zwiększa możliwości wąskoprofilowego doradztwa w zakresie cen transferowych zarówno w jurysdykcji Ukrainy, jak i w jurysdykcjach państw obcych.

Z inicjatywy  naszej firmy w 2013 roku powstała Szkoła Cen Transferowych – platforma do nauki, wymiany doświadczeń i dyskusji między ekspertami w zakresie CT.

Nasi specjaliści świadczą następujące usługi:

 1. Przygotowanie raportu o kontrolowanych operacjach:
 • udzielanie porad, które pozwolą zoptymalizować strukturę operacji gospodarczych;
 • określenie wykazu transakcji z kontrahentami niepowiązanymi, których ceny/warunki można wykorzystać jako porównywalne;
 • przeprowadzanie audytu (inwentaryzacji) operacji gospodarczych w celu identyfikacji operacji kontrolowanych;
 1. Przygotowanie dokumentacji cen transferowych:
 • diagnostyka operacji kontrolowanych;
 • wyszukiwanie porównywalnych operacji/osób;
 • określenie poziomu cen w operacjach kontrolowanych. Obliczanie przedziału cenowego/badanie rynkowego poziomu rentowności;
 • przygotowanie pisemnego raportu (komplet dokumentów do przedłożenia organowi kontrolującemu).
 1. Przeprowadzenie analizy porównawczej działalności strony kontrolowanej z działalnością spółek porównywalnych (benchmarking). Korzystanie z baz danych Bureau van Dijk:
 • diagnostyka operacji kontrolowanych;
 • wyszukiwanie porównywalnych osób;
 • określenie poziomu cen w operacjach kontrolowanych. Obliczanie przedziału cenowego/badanie rynkowego poziomu rentowności.
 1. Wsparcie kontroli w zakresie cen transferowych:
 • szybkie przygotowanie niezbędnych informacji z przedmiotu kontroli;
 • reprezentacja interesów przedsiębiorstwa w organach Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy.
 1. Doradztwo w zakresie cen transferowych:
 • z pytań  stosowania prawa podatkowego;
 • z pytań  przygotowania raportu i dokumentacji;
 • z pytań  planowania podatkowego i budowy struktur organizacyjnych.
 1. Opracowanie i dostosowanie wewnętrznych regulacji  przedsiębiorstwa dotyczącego kontroli zgodności z przepisami prawa w zakresie cen transferowych:
 • badanie specyfiki działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
 • opracowanie procedur identyfikacji operacji kontrolowanych;
 • określenie czynników wpływających na kształtowanie ceny i kryteriów wyszukiwania porównywalnych operacji;
 • wybór i uzasadnienie metody ustalania zgodności ceny z zasadą „wyciągniętej ręki” dla każdego rodzaju operacji gospodarczej, przygotowanie algorytmu do jej zastosowania;
 • określenie źródeł informacji, które mogą być stosowane przez przedsiębiorstwo z uwzględnieniem specyfiki jego działalności;
 • opracowanie procedury przygotowania dokumentacji w celu potwierdzenia ceny kontrolowanej operacji;
 • podział funkcji i odpowiedzialności między pracowników przedsiębiorstwa na każdym etapie kontroli.
 1. Wsparcie sporów w sprawach CT podczas administracyjnych lub sądowych odwołań od decyzji organów nadzoru:
 • mediacja na poziomie odwołania administracyjnego;
 • pełne wsparcie prawne przy rozpatrywaniu spraw dotyczących cen transferowych w sądach.
 1. Wsparcie procedur wstępnych uzgodnieniach z PSFU (Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy) wycena w operacjach kontrolowanych:
 • badanie specyfiki działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie wniosku do PSGU (Państwowa Straż Graniczna Ukrainy) i pełnego pakietu dokumentów do jego rozpatrzenia;
 • pełne wsparcie przy procedurach zawierania  umowy z PSGU.
 1. Szkolenia dla specjalistów firm:
 • Wykłady, seminaria, webinaria i zajęcia praktyczne oferowane są w ramach zajęć Szkoły Cen Transferowych i Międzynarodowego forum «Ceny transferowe i podatki międzynarodowe».
 • Partner, audytor
 • Kierownik praktyki kształtowania cen transferowych
 • Współkierownik praktyki ewidencji podatkowej, rachunkowości i planowania podatkowego
 • Partner Zarządzający, adwokat
 • Kierownik praktyki prawa spółek
 • Kierownik praktyki prawa podatkowego i celnego
 • Radca, audytor
 • Kierownik praktyki księgowej, podatkowej i doradztwo podatkowe (Kijów)

Wyróżnienia i nagrody:

Legal Awards 2020 - zwycięstwo w kategorii «Firma prawnicza roku w zakresie cen transferowych»
Legal Awards 2018-zwycięstwo w kategorii «Firma prawnicza roku w zakresie cen transferowych»
Legal Awards 2016-zwycięstwo w kategorii «Firma prawnicza roku w zakresie cen transferowych»
European Tax Awards 2015 - firma wygrała nominację Ukraine Transfer Pricing Firm of the Year (Firma roku, specjalizuje się w cenach transferowych na Ukrainie)
Kontakt z nami

Wyślij prośbę