Transfer fiyatlama - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Transfer fiyatlama

Uzun yıllara dayanan çalışma deneyimine sahip denetimcileri, avukatları ve profesyonel değerlendirme uzmanlarını bünyesinde toplayan transfer fiyatlandırması uzmanlarından oluşan güçlü ekip, transfer fiyatlandırması uygulamasını Ukrayna’da ilk yürürlüğe koyan hukuk firmalarından biri olan EUCON Hukuk Şirketleri Grubu’nun güçlü bir referansı haline gelmiştir.   Farklı profillere sahip uzmanların bilgilerinin ve tecrübelerinin birleştirilmesi, müşterilerin sorunlarının çözümünde sinerjik bir yaklaşımla hareket etmeye ve müşterilerin isteklerine, hizmet ve işbirliğinin bütün etaplarında gereken şekilde yanıt vermeye imkan vermektedir.

Hukuk Grubu EUCON, transfer fiyatlandırması, vergi değerlendirmesi ve gümrük meselelerinin uzmanlarının, bağımsız hizmet vericiler global ağını olan TPA Global’in üyesidir. Üyeliğimiz, gerek Ukrayna’nın yargı sisteminde, gerekse yabancı devletlerin yargı sisteminde transfer fiyatlandırması meseleleri hakkında dar profilli danışmanlık yapma imkanını güçlendirmektedir.

Firmamızın inisiyatifiyle, 2013 yılında, Transfer Fiyatlandırması Okulu kurulmuştur, ki burası, eğitim, tecrübe değiş-tokuşu ve transfer fiyatlandırması uzmanları arasında tartışmaların yapıldığı bir yer durumundadır.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 1. Kontrol işlemleri hakkında rapor hazırlanması:
 • Ekonomik operasyonların yapısını optimum hale getirmeye imkan veren tavsiyelerin verilmesi;
 • Fiyatları/şartları karşılaştırılabilir değer olarak kullanılabilecek bağlı olmayan diğer taraflarla operasyon listesinin belirlenmesi;
 • Kontrol operasyonlarının tespit edilebilmesi için ticari faaliyetlerin denetlenmesinin (envanterizasyon) yapılması;
 1. Transfer fiyat oluşumu belgelerinin hazırlanması:
 • Kontrol operasyonlarının teşhisi;
 • Kıyaslanabilir operasyon/kişilerin araştırılması;
 • Kontrol operasyonlarında fiyat düzeyinin tespit edilmesi. Fiyat diyapazonu/pazar fiyatının rantabilitesinin araştırılması hesaplaması.
 • Yazılı raporun (denetim organına verilmek üzere bütün belge paketinin) hazırlanması.
 1. Faaliyetin karşılaştırmalı analizinin yapılması, eşleştirilebilir firmaların faaliyetleriyle ilgili denetim operasyonlarının tarafları (kıyaslama). Bureau van Dijk veri tabanının kullanılması:
 • Kontrol operasyonlarının teşhisi;
 • Eşleşen kişilerin aranması;
 • Denetim operasyonlarında fiyatların düzeyinin belirlenmesi. Fiyat/piyasa rantabilite düzeyi araştırması diyapazonunun hesaplanması.
 1. Transfer fiyatlandırmasında denetime eşlik etmek:
 • Kontrol unsuruna ilişkin gerekli bilgilerin operasyonel şekilde hazırlanması;
 • İşletmenin çıkarlarının Ukrayna Devlet Mali Servisi makamları nezdinde savunulması.
 1. Transfer fiyatlandırması alanında danışmanlık:
 • Vergi mevzuatının uygulanmasıyla ilgili konularda;
 • Rapor ve dokümantasyonla ilgili konularda;
 • Vergi planlaması ve organizasyonel yapılarla ilgili konularda.
 1. İşletmenin transfer fiyatlandırmasına ilişkin mevzuata uyulup uyulmadığının denetlenmesiyle ilgili iç tüzüğünün hazırlanarak adapte edilmesi:
 • İşletmenin ticari faaliyetlerinin özelliklerinin incelenmesi;
 • Denetim operasyonlarının tanımlanma prosedürünün hazırlanması;
 • Eşleşen operasyonları arama kriterlerine ve fiyatların oluşmasına etki eden faktörlerin tayin edilmesi;
 • Fiyatın her bir ticari operasyon türü için “uzatılan el” prensibine uygunluğunun belirlenme metodunun seçilmesi ve temellendirilmesi, bunun uygulanma algoritmasının hazırlanması;
 • İşletmenin, kendi faaliyet özelliklerini hesaba katarak uygulayabileceği bilgi kaynaklarının tayini;
 • Kontrol edilen işlemin fiyatının teyit edilmesi için belgelerin hazırlanma prosedürünün belirlenmesi;
 • İşletmenin çalışanları ile her bir kontrol etabı arasında fonksiyonların ve uygunluğun bölünmesi.
 1. Denetim organlarının kararlarının idari olarak veya yargısal olarak temyize gönderilmeleri esnasında transfer fiyatlandırması ile ilgili ihtilaflarda yardımcı olmak:
 • İdari temyiz aşamasında arabuluculuk yapmak;
 • Duruşmalarda transfer fiyatlandırması ile ilgili davaların incelenmesi esnasında tam hukuki destek sunulması.
 1. Kontrol edilen işlemlerde fiyat oluşumunun Ukrayna Devlet Mali İşler Servisi ile önceden görüşülerek anlaşılması prosedüründe eşlik etmek:
 • İşletmenin ticari faaliyetinin kendine özgü yönlerinin incelenmesi;
 • Ukrayna Devlet Mali İşler Servisi’ne başvurunun hazırlanması ve bu servise sunulacak bütün belgeler paketinin hazırlanmasında yardımcı olunması;
 • Ukrayna Devlet Mali İşler Servisi’yle yapılacak anlaşma prosedüründe tamamen destek olmak.
 1. İşletmelerin Uzmanlarının Eğitimi:
 • Dersler, seminerler, webinarlar ve uygulama dersleri, Transfer Fiyatlandırması Okulu ve “Transfer Fiyatlandırması ve Uluslararası Vergilendirme” Uluslararası Forumu’ndaki dersler çerçevesinde sunulmaktadır.
 • Ortak, denetçi
 • Transfer fiyatlandırması uygulaması yöneticisi
 • Muhasebe ve vergi hesapları uygulamaları eş yöneticisi
 • Yönetici ortak, avukat
 • Şirketler hukuku ile ilgili uygulamaların yöneticisi
 • Vergi ve gümrük hukuku uygulaması yöneticisi
 • Danışman, denetçi
 • Muhasebe ve Vergi Tescili ile Vergilendirme Konularında Danışmanlık Bölüm Başkanı (Kiev)

takdir ve ödüller:

Legal Awards 2020 – «Transfer Fiyatlandırması Alanında Yılın Hukuk Firması» ödülü.
Legal Awards 2018 - «Transfer Fiyatlandırması Alanında Yılın Hukuk Firması» ödülü..
Legal Awards 2016 - «Transfer Fiyatlandırması Alanında Yılın Hukuk Firması» ödülü..
European Tax Awards 2015 - Firma, Ukraine Transfer Pricing Firm of the Year (Ukrayna’da Transfer Fiyatlandırması Alanında Uzmanlaşmış Yılın Firması) ödülünü kazandı.
Bizimle iletişime geç

İstek gönder