Wojna, podatki i biznes: podsumowanie panelu dyskusyjnego na GRAIN STORAGE FORUM + AGRO UKRAINE - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Wojna, podatki i biznes: podsumowanie panelu dyskusyjnego na GRAIN STORAGE FORUM + AGRO UKRAINE

Grupa Prawnicza EUCON została współorganizatorem największego w Ukrainie forum rolniczego – GRAIN STORAGE FORUM + AGRO UKRAINE. W dniu 28 maja 2024 r. z inicjatywy EUCON w ramach forum odbył się panel dyskusyjny „Wojna i manewry podatkowe w Ukrainie”.

Podczas panelu uczestnicy omówili kwestie wsparcia i ochrony biznesu, konsekwencje pracy Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego dla biznesu oraz poruszyli najbardziej bolesne kwestie dla podatników w kontekście kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC). Przedstawiono również cenne rekomendacje dla rezydentów podatkowych Ukrainy dotyczące unikania potencjalnego ryzyka i skutecznego zarządzania zobowiązaniami podatkowymi w świetle obecnych wyzwań. Szczególną uwagę zwrócono na strategiczne podejście do zapewnienia stabilności i przejrzystości w interakcji między biznesem a państwem.

Moderatorem panelu dyskusyjnego został Yaroslav Romanchuk, Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON. Otwierając panel, Yaroslav podkreślił znaczenie tego tematu w kontekście obecnych realiów wojennych, podkreślając potrzebę szczegółowego rozważenia i przedyskutowania tej kwestii.

Dmytro Verbytskyi, Zastępca Prokuratora Generalnego Ukrainy, w swoim wystąpieniu podkreślił, że Biuro Prokuratora Generalnego robi wszystko, co możliwe, aby zapewnić skuteczną ochronę przedsiębiorców. Biuro aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami biznesowymi i Radą Rzecznika Biznesu, organizując wspólne spotkania w celu omówienia problemów biznesowych.

Pan Verbytskyi powiedział, że Biuro Prokuratora Generalnego utworzyło Departament Polityki Prawno-Karnej i Ochrony Inwestycji. Departament ten ma na celu pomoc uczciwym przedsiębiorcom, którzy znajdują się pod presją ze strony organów ścigania. Dodał również, że w celu zmniejszenia presji na biznes, opracowano standardy działalności prokuratorów w celu uregulowania ich pracy, a prokuratorzy stają się bardziej otwarci na biznes.

Odnosząc się do pracy Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego, Verbytskyi zauważył, że jego kluczowym zadaniem jest pomoc rzetelnym biznesom i eliminacja nieuczciwych uczestników rynku.

„Jeśli mają Państwo jakiekolwiek problemy, zawsze mogą się Państwo do nas zwrócić, wysłuchamy i pomożemy,” – podkreślił Dmytro Verbytskyi.

Tetiana Korotka, Zastępca Rzecznika Biznesu, przedstawiła wyniki badań i obserwacji Rady Rzecznika Biznesu na podstawie skarg dotyczących pracy służby podatkowej. Powiedziała, że na przestrzeni lat Biuro Rzecznika Biznesu rozpatrzyło 13 000 zgłoszeń i zwróciło przedsiębiorstwom kapitał obrotowy w wysokości 24 mld UAH.

Korotka zauważyła, że ostatnie obserwacje wskazują na spadek blokowania faktur podatkowych, ale jednocześnie wzrosła liczba kontroli podatkowych. Rada Rzecznika Biznesu przeprowadziła kilka dochodzeń w sprawie kontroli podatkowych, które ujawniły poważne problemy z zaufaniem między państwem a biznesem. Zauważyła, że liczba odwołań przewyższa liczbę przeprowadzonych kontroli podatkowych, a skuteczność pracy państwa w tym obszarze wynosi zaledwie 1%.

Aby poprawić sytuację, Tetiana Korotka zasugerowała skupienie się na trzech obszarach: nauka praktyki sądowej: państwo i organy państwowe powinny dokładnie przeanalizować praktykę sądową, aby lepiej zrozumieć i uwzględnić decyzje sądów w swoich działaniach; wykorzystanie doświadczeń integracji europejskiej: ważne jest, aby doradzać podatnikom w zakresie możliwych błędów; wprowadzenie czynnika mediacji: wykorzystanie mediacji w obszarze podatkowym może pomóc zmniejszyć konflikty i zwiększyć skuteczność rozwiązywania sporów podatkowych.

Deputowana Halyna Yanchenko, Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Inwestorów, podkreśliła w swoim wystąpieniu, że działania Parlamentarnej Komisji Specjalnej ds. Ochrony Inwestorów koncentrują się na rozpatrywaniu złożonych, nieuczciwych spraw i przestępstw systemowych. „W ciągu czterech lat istnienia Komisji udało się odmrozić projekty inwestycyjne o wartości 22 mld UAH” – powiedziała Yanchenko.

Halyna Yanchenko poinformowała również, że jednym z najczęstszych problemów inwestorów były naloty, po 2022 roku na pierwszy plan wysunął się kolejny problem – presja ze strony organów podatkowych, a w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pojawiło się nowe zagrożenie – presja ze strony organów ścigania.

„W czasie wojny państwo powinno działać jako służba, odpowiadając na potrzeby biznesu, a nie jako organ karny” – podkreśliła Halyna Yanchenko.

Anton Polyanychko, adwokat, współprzewodniczący praktyki podatkowej w EUCON Grupa Prawnicza, podkreślił znaczenie trzech kluczowych obszarów, które wymagają uwagi w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego i poprawy interakcji między państwem a biznesem, a mianowicie: dekryminalizacja przestępstw gospodarczych popełnionych przed inwazją na pełną skalę; wprowadzenie mechanizmów legislacyjnych dla gwarantowanych planów ratalnych dla zobowiązań podatkowych, które pomogą przedsiębiorstwom lepiej planować swoje zasoby finansowe i zapewnić stabilność w trudnych warunkach gospodarczych; utworzenie wyspecjalizowanego systemu sądowego, który rozpatrywałby wszystkie sprawy podatkowe – administracyjne, karne oraz sprawy dotyczące odpowiedzialności urzędników podatkowych i funkcjonariuszy organów ścigania. Istnienie takiego systemu sądowego zapewni szybkie i bezstronne rozpatrywanie sporów podatkowych, a także zwiększy odpowiedzialność organów ścigania i organów podatkowych za ich działania.

W swoim wystąpieniu Anton Polyanychko poruszył również kwestię kontroli spółek zagranicznych (CFC) i przedstawił najbardziej bolesne kwestie dla podatników. W szczególności prelegent podkreślił, że odroczono jedynie kary za niezłożenie raportów, ale nie możliwość przeprowadzania audytów i ustalania zobowiązań podatkowych. Pan Polyanychko zauważył również, że jeśli zysk CFC nie jest opodatkowany w Ukrainie jako niepodzielona dywidenda, nie oznacza to, że środki wydane z konta CFC na rzecz osób fizycznych nie mogą być opodatkowane jako dodatkowe świadczenie. Jego zdaniem, jedynym sposobem na pozbycie się obowiązku raportowania o CFC jest zmiana rezydencji podatkowej, do czego rząd faktycznie nakłania Ukraińców.

Inha Livandovska, Przewodnicząca Praktyki Podatkowej warszawskiego biura Grupy Prawniczej EUCON, podkreśliła, że dla rezydentów Ukrainy ważne jest zrozumienie swoich obowiązków podatkowych i potencjalnych zagrożeń oraz przedstawiła kilka rekomendacji, jak ich uniknąć, a mianowicie: konieczne jest zapoznanie się z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania między Ukrainą a krajami, w których uzyskuje się dochody; konieczne śledzić terminy składania deklaracji podatkowych i składać wszystkie niezbędne dokumenty w terminie; oraz zwracać się o poradę do doradców podatkowych lub prawników specjalizujących się w międzynarodowym opodatkowaniu w celu ustalenia miejsca rezydencji.

Kontakt z nami

Wyślij prośbę