Bilişim sektörü - Юридична група Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Bilişim sektörü

Bir taraftan bilişim sektörü, teknolojinin insanların hayatına ve gündelik işlerine olan etkisi süratle artarken diğer tarafta yasal mevzuatın eskimiş olmasının yarattığı gözle görülür çarpıklık, bilişim sektöründeki firmalar için giderek daha fazla sorun yaratmaktadır. EUCON ekibi, bu sektörün modern toplum için taşıdığı önemin farkında olarak ve gerekli bilgilere sahip olarak, bilgi teknolojileri sektöründe risklerin ortadan kaldırılması ve sorunların çözülmesi hususlarında etkin stratejileri üretmekte ve başarılı bir şekilde uygulamaya koymaktadır.

Gerek Ukrayna’nın yasa sisteminde, gerekse yurtdışındaki yasa sistemlerinde sahip olduğu tecrübe sayesinde ve ayrıca, farklı alanlardan uzmanları bünyesine katması sayesinde EUCON, her yıl, vergiyle ilgili ihtilafların hallinden başlayıp şirketin kurumsal yapılandırılması, birleşme ve elde etme sözleşmelerinde yardımcı olma ve iş hukuku ve işin yeniden yapılandırılması meselelerinin düzenlenmesine varıncaya dek, bilişim alanında giderek daha fazla sayıda hukukla ilgili projeyi gerçekleştirmektedir.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • Kurumsal yapılandırmanın sağlanması;
 • Tekelleşmeyle mücadele konusundaki yasal düzenlemelere uyulup uyulmadığının denetlenmesi;
 • Bilişim firmalarının yeniden yapılandırılması sürecinde hukuki desteğin sunulması;
 • Bilişim sektöründe yatırım faaliyetlerinde destek olmak;
 • Vergi konusunda danışmanlık hizmeti sunmak, bilişim firmaları için vergi stratejilerinin ve sistemlerinin oluşturulması;
 • Komple itinalı teknik değerlendirme faaliyeti;
 • Transfer fiyatlandırması alanında danışmanlık ve raporlama hazırlaması;
 • Enformasyon teknolojileri alanındaki ihtilafların çözümü;
 • Elde etme, birleşme ve entegrasyon anlaşmalarının akdedilmesine katkıda bulunma.
 • Ortak, denetçi
 • Transfer fiyatlandırması uygulaması yöneticisi
 • Muhasebe ve vergi hesapları uygulamaları eş yöneticisi
 • Yönetici ortak, avukat
 • Şirketler hukuku ile ilgili uygulamaların yöneticisi
 • Vergi ve gümrük hukuku uygulaması yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder