Czas na podsumowanie owocnej pracy podczas IX Międzynarodowego Forum "Dni polskiego biznesu na Ukrainie" - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Czas na podsumowanie owocnej pracy podczas IX Międzynarodowego Forum „Dni polskiego biznesu na Ukrainie”

Uczestnikami wydarzenia było ponad 150 biznesmenów, młodych przedsiębiorców, urzędników, specjalistów z różnych sfer, osób  publicznych i przedstawiciel kultury  z Ukrainy i Polski, przed którymi wystąpili 20 prelegentów.

FOTORELACJA Z FORUM

PROGRAM WYDARZENIA

Forum mieli przyjemność otworzyć Partner Zarządzający EUCON Grupy Prawniczej, Prezes Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce Yaroslav Romanchuk oraz Dyrektor Generalny «Plastics-Ukraina» Ireneusz Derek. W mowie inauguracyjnej Pan Romanchuk i Pan Derek podkreślili, że stosunki między Ukrainą a Polską z roku na rok się umacniają, zwłaszcza w sferze ekonomicznej i politycznej, wobec czego inwestycja w rozwój tych stosunków jest niezbędna. Prelegenci również przedstawili również dane statystyczne na temat stosunków handlowych między obydwoma krajami i zidentyfikowali główne obszary wymiany towarowej.

057

Uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego ” Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza: boom czy stagnacja? ” byli Tadeusz Kosciński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Polsce Michał Giergoń – Zastępca Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, Andrii MelnykKierownik Działu Instrumentów Promocji Inwestycji Departamentu zaciągnięcia inwestycji Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu, Grzegorz Baczewski – Dyrektor Generalny Konfederacji LEWIATAN, Yaroslav Romanchuk – Prezes Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Ireneusz Derek –  Przewodniczący Rady Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Piotr Ciarkowski – Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, moderatorem został Jacek Kluczkowski – Koordynator ds. Ukrainy Instytutu Studiów Wschodnich, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie (w latach 2005-2011).

086

Prelegenci omówili wzrost ukraińskiego eksportu i importu Ukrainy w ciągu ostatnich dwóch lat po kryzysie w 2014 r., wzmocnienie stosunków handlowych między Polską i Ukrainą, poprawę ukraińskiego klimatu inwestycyjnego, postęp i perspektywy walki z korupcją oraz poprawę systemu sądownictwa i warunków pracy Ukraińców w Polsce. Ponadto  skupili się również na problematycznych kwestiach dotyczących zdolności konsumentów, zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstw, dostępu do nowych rynków finansowych, aktywnej wymiany zasobów pracy między Ukrainą i Polską, kwestii celnych oraz innych.

Tadeusz Kościński podczas występu scharakteryzował szczegółowo uczestnikom Forum poziom relacji eksportowych i importowych między Ukrainą a Polską.

Z kolei Michał Giergoń zwrócił uwagę na poprawę klimatu inwestycyjnego na Ukrainie oraz postępy w walce z korupcją i poprawie systemu sądownictwa.

Z każdym rokiem, z każdym miesiącem stajemy się ważniejszymi partnerami, ale nas jeszcze czeka długa droga „ – powiedział Jacek Kluczkowski, moderator panelu dyskusyjnego.

Andrii Melnyk mówił o obiecujących sektorach rozwoju stosunków polsko-ukraińskich, w szczególności o parkach przemysłowych, development, imporcie gazu Ukrainą przez gotowe terminale w Polsce itp.

Zaś Grzegorz Baczewski – podkresił, że jednym z najważniejszych tematów jest migracja zarobkowa między Ukrainą a Polską oraz wykorzystanie ukraińskich zasobów pracy w Polsce na wzajemnie korzystnych warunkach. W związku z tym mówca opowiedział o wymianie zasobów pracy między dwoma krajami, o specjalnych polskich mechanizmach otwierania polskiego rynku pracy dla Wschodu, uproszczonym systemie zatrudnienia itp.

„Tak, Boom jest, umiarkowany boom z ogromną perspektywą, dla realizacji której trzeba jednakże rozwiązać istniejące problemy – problemy korupcji, nieefektywności sądów, niedoboru dobrych pracowników wyjeżdżających za granicę, a także problemów na granicy Ukrainy z Polską” – powiedział Piotr Ciarkowski.

106

W ramach drugiego panelu dyskusyjnego „Korytarz transportowy od Odessy do Gdańska: jaka prezentuje się gotowość przejść celnych,

infrastruktury portowej, kolejowej i drogowej? ” Prelegenci omówili problem przekształcenia stosunków rynkowych i polityki gospodarczej Ukrainy, najważniejsze aspekty logistyki i współpracy w dziedzinie transportu między Ukrainą a Polską, znaczenie współpracy w tych sektorach obu krajów, aktualne trendy ruchu drogowego i ich powiązania, problemy z kwotą przewoźników, najważniejsze problemy infrastrukturalne między Polską a Ukrainą, naprawa i budownictwo dróg na Ukrainie w kierunku polskim, problemy z jakością obsługi celnej, przemytu i korupcji na granicy polsko-ukraińskiej, kwestie funkcjonowania portów oraz inne.

Kateryna Selyannyk, kierownik Departamentu Planowania Polityki Eksportowej w Dyrekcji ds. Planowania Strategicznego i Koordynacji Polityki Transportu Państwa Ministerstwa Infrastruktury przekazała uczestnikom Forum aktualne dane statystyczne dotyczące wzrostu relacji handlowych i gospodarczych między Ukrainą a Polską. Według informacji Ministerstwa Gospodarki, eksport z Ukrainy wzósł o 8%, a import o 10%.

140

Jan Kalinowski, Drugi Sekretarz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, mówił o rozwoju infrastruktury na Ukrainie i w Polsce oraz współpracy obu krajów w tym obszarze. Ponadto opowiedział uczestnikom o stanie dróg, pracy portu w Gdańsku i połączeniach samochodowych między Ukrainą a Polską.

Według Oleksandra Vlasova,  p.o. Przewodniczącego Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy – Ukraina, biorąc pod uwagę potrzeby polskiego konsumenta, jest dobrze zorientowana na klienta. Co więcej mówca zwrócił uwagę na główne działania Państwowej Służby Fiskalnej w walce z przestępczością w urzędach celnych.

Igor Tkachuk, Kierownik administracji portu morskiego w Odessie, opowiedział uczestnikom o działalności i perspektywach rozwoju portu w Odessie, w szczególności w kontekście stosunków gospodarczych z Polską.

Wśród prelegentów drugiego panelu dyskusyjnego znaleźli się także Jan Zrałek – Radca Ministra w Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polskiej i Anna Jurczenko – p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Koordynacji Pracy «Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy».

139

Tematem trzeciej panelu dyskusyjnego były Polsko-ukraińskie projekty budowlane i infrastrukturalne: w co warto zainwestować i jakie są perspektywy dla producentów materiałów budowlanych? ” W tym panelu udział wzięli – Taras Tokarskyi, Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Budowlano-Komunalnej Ukrainy, Ivan Saliy – Prezes Ogólnoukraińskiego Związku Producentów Materiałów dla Budownictwa, Oleksandr Kyktenko – Prezydent Grupy Firm «Staleks», Ukraina, Marek Gola – Dyrektor Przedstawicielstwa MIRBUD.S.A, Polska, Robert Łasek – Dyrektor zarządzający Grupą Wolfs.

Taras Tokarskyi opowiedział uczestnikom o wolumenach budowy na Ukrainie, poziomie eksportu materiałów budowlanych, wpływie decentralizacji na rozwój budownictwa na ukraińskich wsiach i w miastach, a także o potrzebie uczenia się z doświadczenia polskich kolegów.

Z kolei Oleksandr Kyktenko podkreślił, że istnieje potrzeba oparcia funkcjonowania rynku na rzetelności, uczciwości i finansowaniu różnych dziedzinach przemysłu.

Robert Łasek zaś zwrócił uwagę na znaczenie bezpieczeństwa i ochrony pracy i biznesu, opowiedział o obecności różnych ciekawych nowoczesnych projektów zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, a także wskazał na problem braku finansowania i inwestycji oraz przewagę Ukrainy w obecności dobrych specjalistów.

178

Uczestnikami czwartej sesji ” Wsparcie państwowe, pomoc, regulacje walutowe i instrumenty finansowe dla biznesu obu krajów.

Praktyczne doradztwo dla biznesu wchodzącego na polski rynek: rejestracja firmy, niuanse podatkowe, księgowość, uzyskiwanie zezwoleń na pracę, czasowy lub stały pobyt.” byli Karol Kubica – kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., m. Kijów, Jana Pidlisna – Kierownik działu własności intelektualnej i wynalazków Państwowej Innowacyjnej Instytucji Kredytowo-Finansowej, Tomasz Rusak – Prezes Zarządu Agencji Celnej RUSAK, Artur Szewczyk – Starszy Radca Księgowy w EUCON Grupa Prawnicza Warszawa, Michał Spała – Adwokat w EUCON Grupa Prawnicza Warszawa, Waldemar Ciok – Doradca Podatkowy w EUCON Grupa Prawnicza Warszawa, Lesya Lutsyuk – Kierownik Działu Klientów Korporacyjnych zarządzania logistyki celnej, «Ukrtransagent» Sp. z o.o..

258

Karol Kubica wskazał, że : „Innowacje to najlepszy produkt dla inwestycji i eksportu. Medycyna, kosmetyki, produkty spożywcze – dobrze się rozwijają i mają pozytywny wpływ na rozwój innych branż, w które będą inwestować  się środki zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

Jana Pidlisna dokonała porównawczego opisu specyfiki funkcjonowania państwowych instytucji finansowych i kredytowych oraz biznesu, a także powiedziała uczestnikom o branżach, które są finansowo wspierane przez Państwową Innowacyjną Instytucję Kredytowo-Finansoweją.

Artur Szewczyk scharakteryzował cechy ewidencji księgowej i podatkowej oraz wskazał typowe błędy, które popełniają ukraiński właścicieli polskich firm oraz skutki prawne  takich błędów.

Michał Spała opowiedział o wynajmie i zakupie nieruchomości aktywów przez cudzoziemców w Ukrainie oraz przez Ukraińców za granicą, w szczególności na temat mechanizmu wykonywania określonych czynności przez Ukraińców w Polsce.

261

W przerwach między dyskusjami uczestnicy, z filiżanką kawy w dłoni, mieli okazję porozmawiać, wymienić się doświadczeniami z kolegami, zdobyć nowe znajomości oraz znaleźć osoby o podobnych poglądach.

IX Międzynarodowe Forum „Dni Polskiego Biznesu na Ukrainie” już na zawsze będzie kojarzyć się uczestnikom z ciekawymi dyskusjami, morzem komunikacji i pozytywnego nastawienia na perspektywy rozwoju i wzmocnienia więzi biznesowych między Ukrainą a Polską!

Przypomnijmy, że idea przeprowadzenia polsko-ukraińskich for biznesowych powstała w 2014 roku, od tego czasu odbywają się dwa razy w roku, jesienią w Kijowie, Dni Polskiego Biznesu na Ukrainie, a na wiosnę w Warszawie, Dni Ukraińskiego Biznesu w Polsce.

Wideo-reportaż ZIK

Wideo-reportaż 5 kanał

Kontakt z nami

Wyślij prośbę