Doing Ukrainian Business in Poland: W Warszawie odbyło się praktyczne seminarium "Tymczasowa relokacja biznesu od A do Z: Jak ukraińskie firmy mogą wejść na polski rynek w czasie wojny i skorzystać ze wsparcia państwa" - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Doing Ukrainian Business in Poland: W Warszawie odbyło się praktyczne seminarium „Tymczasowa relokacja biznesu od A do Z: Jak ukraińskie firmy mogą wejść na polski rynek w czasie wojny i skorzystać ze wsparcia państwa”

12 lipca w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie odbyło się praktyczne seminarium „Tymczasowa relokacja biznesu od A do Z: Jak ukraińskie firmy mogą wejść na polski rynek w czasie wojny i skorzystać ze wsparcia państwa „. Współorganizatorami wydarzenia były PAIH i Diia.Business.Warszawa, centrum doradcze  Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy, a partnerami merytorycznymi EUCON Legal Group i Biuro Rachunkowe E-Report.

Seminarium rozpoczęło się od powitania prelegentów. Członek Rady PAIH Zdzisław Sokal zwrócił uwagę na skalę pomocy udzielonej przez Polskę, na dostępne możliwości, na potrzebę udzielenia konstruktywnej pomocy Ukraińcom i ukraińskim przedsiębiorcom w szczególności. Adwokat, partner zarządzający EUCON Yaroslaw Romanchuk podziękował Polsce za bezprecedensowe wsparcie, nakreślił wektory działalności Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, które wspiera nie tylko przedsiębiorców, ale także ukraińskich studentów studiujących na polskich uczelniach, a od pierwszych dni pełnowymiarowej wojny na Ukrainie zbiera i transportuje pomoc humanitarną. Pan Yaroslav Romanchuk podkreślił, że ukraińscy przedsiębiorcy nie powinni pozycjonować się jako zwyczajni emigranci, ale jako inwestorzy, pracodawcy i podatnicy. Viktoriia Bulghakova, konsultantka Diia.Business.Warszawa, ze swojej strony zauważyła, że centrum doradcze Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy Diia.Business.Warszawa udzieliło w ciągu ostatniego miesiąca ponad 1000 konsultacji, w tym 90% z nich dotyczyło rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, co pokazuje, że relokowani ukraińscy przedsiębiorcy zaadaptowali się i są gotowi do wznowienia działalności, a tego typu wydarzenia są niezbędne do wspierania ukraińskich firm na polskich terenach.

W ramach bloku „Wsparcie państwa Polskiego  i oferty PAIH dla ukraińskiego biznesuZdzisław Sokal mówił o możliwościach założenia biznesu w Polsce. W szczególności prelegent nakreślił sposoby relokacji, oficjalnej rejestracji działalności gospodarczej, porównał cechy systemów podatkowych w Polsce i na Ukrainie, zwracając uwagę na konieczność szczegółowego zbadania polskiego systemu podatkowego, jego struktury i mechanizmów legalnej działalności gospodarczej. Ekspert ocenił także obecną sytuację gospodarczą oraz opowiedział o rodzajach podmiotów gospodarczych w Polsce.

Tetyana Chuzha, Project Manager Centrum Eksportu PAIH, przekazała uczestnikom cenne informacje na temat możliwości skorzystania ze wsparcia PAIH w Polsce. Pani Tetyana szczegółowo wyjaśniła komplementarną ofertę Grupy PFR, opisując strukturę Grupy i możliwości, jakie dają poszczególne struktury tworzące PFR, a także działalność przestrzeni co-workingowej PAIH, która jest bezpłatna dla Ukraińców. W szczególności PAIH skupia polskich eksporterów, inwestorów w Polsce, polskich inwestorów za granicą, inwestorów zagranicznych oraz kontrahentów zagranicznych. Ekspertka nakreśliła geografię i cele PAIH jako partnera w biznesie międzynarodowym oraz opisała ofertę struktury dla biznesu przez pryzmat trzech kluczowych filarów – eksportu, inwestycji i partnerstwa, a także zatrzymała się na usługach, jakie kijowski oddział, świadczy polskim inwestorom zainteresowanym wejściem na rynek ukraiński. tymczasowo ewakuowany do Warszawy. Prelegentka omówiła inicjatywy wspierające ukraiński biznes w Polsce, mające na celu rozwój partnerstwa polsko-ukraińskiego, w tym odpowiedź na agresję militarną Rosji.

W kolejnym bloku „Sposoby przeniesienia biznesu do Polski, procedura prawna przeniesienia lub założenia firmyYaroslav Romanchuk nakreślił zakres problemów w kontekście przeniesienia ukraińskiego biznesu do Polski i zrozumienia przez ukraińskich przedsiębiorców realiów polskiego rynku. Prelegent udzielił praktyczne porady, które pozwolą uniknąć konkretnych zagrożeń i błędów powszechnie popełnianych przez ukraińskich przedsiębiorców w Polsce, szczegółowo wyjaśnił etapy, rodzaje (rejestracja spółki, przedstawicielstwo, re-domicyliacja), koszty, konsekwencje, zalety i wady relokacji biznesu (przez pryzmat każdej z metod). Pan Jaroslav skupił się również na zaletach polskiego rynku dla inwestorów zagranicznych (specjalne strefy ekonomiczne, parki przemysłowe, granty państwowe, programy strukturalne, dostęp do środków finansowych, państwowe kredyty eksportowe, tanie kredyty bankowe, określone ulgi podatkowe) oraz każdej z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, z uwzględnieniem ich zalet i wad. Prelegent opisał działalność Ukrainian Business Hub w Warszawie oraz zakres usług i możliwości, jakie oferuje podmiotom ukraińskim.

Andrii Romanchuk, adwokat, partner w EUCON i szef biura w Warszawie, z kolei podkreślił główne obszary działalności ukraińskich firm wchodzących na polski rynek. W szczególności są to głównie przedstawiciele handlu, handlu detalicznego, IT, branży produkcyjnej itp. Osobną kategorię klientów stanowią firmy zainteresowane skalowaniem swojego biznesu na nowe rynki oraz startupy. Kolejnym obszarem aktywności są M&A. Często zdarzają się przypadki, że firmy ukraińskie wchodzą na polski rynek poprzez fuzję z polskimi podmiotami. Pan Andrii podkreślił konieczność wykonania wstępnej „pracy domowej” przy wyborze sposobu wejścia na polski rynek poprzez przeprowadzenie dogłębnej analizy biznesowej.

W dalszej części tematu „System podatkowy i rachunkowość podatkowa w Polsce” Yaroslav Romanchuk rozpoczął swoją prezentację od wymienienia głównych stawek podatkowych w Polsce, nakreślenia realiów płacenia podatków przez osoby prawne w Polsce (w kontekście formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej), funkcjonowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i jej cech, w szczególności płacenia podatków w kontekście rezydencji, deklarowania dochodów uzyskanych za granicą. Prelegent nie uniknął kwestii opodatkowania przez pryzmat wdrażanego planu BEPS i jego konsekwencji. Ważnym punktem jest również ten dotyczący kategorii podatników w Polsce.

Inha Livandovska, starszy prawnik EUCON, wystąpiła z tematem „Kwestia migracji i prawa pracy. Jak uzyskać prawo pobytu w Polsce w świetle ostatnich zmian legislacyjnych„, skupiła się na aspektach podstaw legalnego pobytu w Polsce, w tym ruchu bezwizowego, wizy, karty pobytu, a także uzyskania jednego ze statusów – ochrony czasowej lub uchodźca, opisując cechy każdej z podstaw, czas trwania dokumentów, pułapki, ryzyka, mechanizmy uzyskiwania dokumentów i statusów. Prelegentka podkreśliła konieczność dokładnej analizy własnych potrzeb i planów na przyszłość w celu zaplanowania i przygotowania niezbędnych dokumentów legalizujących pobyt w Polsce w najbardziej optymalnym dla danej osoby statusie. Pani Inha poinformowała również uczestników o zmianach w ustawie z lipca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz o kilku innych zmianach. Ekspertka zakończyła swoją prezentację poruszając kwestię legalizacji pobytu w Polsce w celu podjęcia zatrudnienia.

O tym jak wybrać biuro rachunkowe do uzyskania usług księgowych w Polsce podczas wydarzenia mówił Artur Szewczyk, Prezes Zarządu, biuro rachunkowe „E-REPORT”. Prelegent zauważył więc, że przede wszystkim należy określić zakres potrzeb i podejścia do biznesu. Biegle dokonał analizy porównawczej pod kątem zalet i wad outsourcingu księgowości w firmie i profesjonalnym biurze w zakresie ciągłości pracy, dokładności obliczeń, czasu i środków, kontroli, wiedzy fachowej, technologii i kosztów. Dalej Pan Artur przyjrzał się bezpieczeństwu dokumentów i ochronie danych, proaktywnemu podejściu do zadania, systemowi wsparcia klienta, a także liście usług oferowanych na rynku, zwracając uwagę na to, jak ważne jest uwzględnienie opinii biura i doświadczenia specjalistów.

Temat wsparcia finansowego i instrumentów finansowych dla biznesu w Polsce, którym zajął się Andrii Romanchuk, jest dość istotny. Z danych przedstawionych przez prelegenta wynika, że Polska w latach 2014-2020 była najskuteczniejszym beneficjentem dofinansowania z funduszy unijnych, które zostało efektywnie wykorzystane na rozwój różnych sektorów gospodarki. Zdaniem prelegenta należy zwrócić uwagę na możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w Polsce w kontekście planowanej alokacji 160 mld euro przez UE w latach 2021-2027, z czego 125 mld euro zostanie przeznaczone na prefinansowanie, a 35 mld. – na pożyczki Następnie słuchacze mogli dowiedzieć się więcej o czynnikach, które stanowią o atrakcyjności polskiego rynku dla inwestorów zagranicznych, a także o siedmiu rodzajach finansowania. Równie ważne wśród omawianych zagadnień są rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz lista najczęstszych problemów, jakie przydarzyły się start-upom podczas funkcjonowania w Polsce i korzystania z instrumentów finansowych.

Seminarium praktyczne zakończyła Inha Livandovska analizą tematu „Nabycie własności mienia nieruchomego przez osoby fizyczne i prawne”. W ramach tematu Inga przeanalizowała punkty dotyczące nabywania praw własności przez cudzoziemców oraz nabywania udziałów w spółkach posiadających nieruchomości w Polsce, a także niezbędnego zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o które musi ubiegać się cudzoziemiec. Prawnik nakreślił treść dwóch możliwych warunków udzielenia zezwolenia na wniosek cudzoziemca oraz ich osobliwości. Inha Livandovska podkreśliła, że należy wziąć pod uwagę aspekt nieruchomości nabywanych przez cudzoziemca: 1) w celu zaspokojenia potrzeb życiowych; 2) w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej w Polsce. Uczestnicy otrzymali również niezbędne informacje dotyczące nabycia nieruchomości przez spółkę, w której współwłaścicielami są cudzoziemcy oraz nabycia udziałów w spółkach z siedzibą w Polsce, które są właścicielami nieruchomości. Jak podkreślił prelegent, istotną kwestią jest również to, że niezastosowanie się do ograniczenia lub nieuzyskanie niezbędnego zezwolenia prowadzi do nieważności transakcji nabycia nieruchomości.

W finalnej części wydarzenia prelegenci odpowiedzieli na wszystkie pytania zadane przez uczestników i podkreślili znaczenie kontynuowania dialogu w takim formacie, aby wspierać ukraiński biznes w Polsce i rozwijać polsko-ukraińskie partnerstwo biznesowe.

Kontakt z nami

Wyślij prośbę