Dostęp przyznany: Pan Yaroslav Romanchuk w ramach III Business & Legal Agri Forum opowiedział o dostępnych dla ukraińskich rolników instrumentach finansowych UE - Юридична група Eucon

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Dostęp przyznany: Pan Yaroslav Romanchuk w ramach III Business & Legal Agri Forum opowiedział o dostępnych dla ukraińskich rolników instrumentach finansowych UE

17 lutego w Kijowie po raz trzeci odbyło się Business & Legal Agri Forum gazety «Praktyka prawna». Adwokat, partner zarządzający Grupy Prawniczej EUCON Pan Yaroslav Romanchuk, poprowadził pierwszą sesje „Finansowanie i infrastruktura sektora rolnego” i otworzył wydarzenie przemówieniem powitalnym. Przedmiotem dyskusji uczestników sesji były kwestie struktury ukraińskiego sektora rolnego, finansowania w warunkach otwarcia rynku gruntów i instrumentów finansowania, realizacji decyzji sądowych, wsparcia rządowego, logistyki i projektów infrastrukturalnych.

 Pan Yaroslav Romanchuk, biorąc udział w sesji strategicznej Ministerstwa Polityki Rolnej,  poświęconej kwestiom rozwoju sektora rolnego do 2030 r., zauważył aktywny udział agroprzedsiębiorców w przygotowaniu „Strategii-2030”. Ponadto ekspert zwrócił uwagę na rozszerzenie budżetu UE dla krajów partnerstwa wschodniego, w tym Ukrainy.

Tematem przemówienia moderatora sesji były dostępne dla ukraińskich przedsiębiorców rolnych instrumenty finansowe UE. Prelegent w pierwszej kolejności zastanawiał się nad formami organizacyjno-prawnymi, wyrażając ciekawą prognozę dotyczącą formy spółki komandytowej jako perspektywicznego narzędzia wraz z klastrami, które powinny być rozwijane na Ukrainie, zwłaszcza w branży rolniczej.

W kwestii rodzajów środków finansowych Pan Yaroslav Romanchuk podkreślił, że najmniej korzystne dla przedsiębiorcy jest wykorzystanie własnych środków, biorąc pod uwagę aspekty podatkowe, natomiast bardziej szczegółowo zostały omówione kwestie zasobów inwestycyjnych i dotacyjnych.

Prelegent wymienił również sposoby finansowania producenta rolnego, podstawowe wymagania instytucji bankowych, wskazał wymagania banku przed złożeniem wniosku o pożyczkę i listę niezbędnych dokumentów, kryteria oceny kredytobiorcy na podstawie modeli kompleksowej analizy.

Zdaniem Pana Yaroslava Romanchuka, dziś największym problemem małych i średnich przedsiębiorstw rolnych jest brak zrozumienia optymalnej struktury pod względem korporacyjnym, finansowym i księgowym, sposobu przygotowania biznesplanu i atrakcyjności dla kredytobiorcy lub pożyczkodawcy. Kluczowa w tym kontekście jest kwestia reputacji kredytobiorcy: rodzaj osoby prawnej, właściciele, kierownictwo, szefowie usług księgowych.

Na zakończenie moderator sesji szczegółowo opisał rodzaje projektów dotacyjnych finansowanych ze środków UE: projekty miękkie, inwestycje stałe i mobilność indywidualna. Prelegent wyraźnie określił granice i warunki pomocy finansowej dla każdego z  rodzajów. Kwota finansowania, biorąc pod uwagę rodzaj projektu, może wynosić od 200 tysięcy do kilku milionów euro.

«Polscy inwestorzy są najmniej zainteresowani zakupem ziemi – są zainteresowani wspólnym biznesem i inwestowaniem w Recykling» – podkreślił gotowość polskich inwestorów do finansowania ukraińskiego sektora rolnego Pan Yaroslav Romanchuk.

Kontakt z nami

Wyślij prośbę