Odbyło się II Międzynarodowe forum "Kształtowanie cen transferowych- 2016" - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Odbyło się II Międzynarodowe forum „Kształtowanie cen transferowych- 2016”

W dniu 24 marca 2016 roku w Kijowie odbyło się drugie forum międzynarodowe „KSZTAŁTOWANIE CEN TRANSFEROWYCH -2016″, które już zaprezentowało się jako ważna platforma wymiany opinii i porad profesjonalnych praktyków w zakresie kształtowania cen transferowych (dalej – KCT).

Forum zgromadziło prawie 200 uczestnikówi umożliwiło omówienie pierwszej praktyki stosowania norm prawa podatkowego w zakresie KCT z przedstawicielami organów kontrolujących (PSF), sądowej gałęzi władzy i doradcami firm działających w różnych branżach gospodarki.

Organizatorami przedsięwzięcia zostały: Rada Niezależnych Księgowych i Audytorów Ukrainy, Międzynarodowe Centrum Prawne EUCON, Asocjacja Doradców Podatkowych i Międzynarodowy Związek Audytorski.

Pierwsza dyskusja panelowa nadała ton całemu przedsięwzięciu. W niej wzięli udział: Zastępca Ministra Skarbu Ukrainy Ołena Makiejewa, deputowany ludowy, Zastępca Przewodniczącego Komitetu RNU do spraw polityki podatkowej i celnej Andrij Żurzij, Kierownik Międzyregionalnego Zarządu Głównego PSF – Biura centralnego do obsługi większych podatników Eugeniusz Bambizow, Dyrektor Departamentu Audytu Podatkowego i Celnego PSF Ukrainy Natalia Ruban. Moderatorami panelu zostali organizatorzy corocznego forum – adwokat, partner kierujący Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON Yaroslav Romanchuk audytor, partner kierujący Międzynarodowego Związku Audytorskiego Larysa Vrublevska.

8

Otwierając forum, adwokat, partner kierujący Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON Yaroslav Romanchuk zaakcentował uwagę gości na rosnącym zainteresowaniu kwestiami KCT w kontekście planu BEPS, a także zawiadomił, że w dniu 21 marca 2016 r na wspólnej naradzie kierownictwa NBU, PSFU i Komitetu Antymonopolowego została podjęta decyzja o opracowaniu ogólnej strategii deofszoryzacji biznesu w kontekście wdrożenia planu BEPS.

W swoim wystąpieniu Zastępca Ministra Skarbu Ołena Makiejewa podkreśliła, że przedsięwzięcia, przewidziane w planie BEPS, będą przeprowadzane w ramach walki z rozmywaniem bazy podatkowej  i na pewno stopniowo zostaną implementowane do prawa krajowego Ukrainy, jednak ten proces nie będzie szybki.

p_38

Natalia Ruban poinformowała o organizacji pracy pododdziałów, kontrolujących przestrzeganie przepisów prawa w zakresie KCT. Ona podkreśliła, że w okresach sprawozdawczych 2013-2014 przez PSF zostały ujawnione 109 faktów nieterminowego i niepełnego składania sprawozdań przez  podatników. W roku 2014 96 płatników w drodze samodzielnego korygowania zwiększyli przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę 379 mln.hrn., a w 2015 roku – 121 podatnik o kwotę 913 mln. hrn.

Przedstawiciele władzy wykonawczej odpowiedzieli na pytania, dotyczące implementacji i reformy prawa podatkowego w zakresie KCT. Z kolei Eugeniusz Bambizow poinformował o tym, że została podjęta decyzja o przydzieleniu każdemu większemu podatnikowi doradcy-przedstawiciela PSF a także opowiedział o pierwszej praktyce kontroli w zakresie KCT.

11694159_1745321185749980_3812849576066812489_n

Z kolei Larysa Vrublevska podkreśliła, że obecnie na podatnikowi ciąży obowiązek sporządzania dokumentacji dot. KCT, dlatego uzasadnieniem poziomu cen należy zajmować się na bieżąco i w pierwszej kolejności o tym powinny pamiętać spółki, które podpadają pod kryteria ryzyk, ujawnianych w trakcie monitorowania transakcji kontrolowanych.

Podsumowując odpowiedzi urzędników można dojść do wniosku, że w roku 2016 nie warto spodziewać się kardynalnych zmian w polu prawnym. Także zostało „obiecane”, że kontrola przestrzegania przepisów w zakresie KCT będzie dokonywana w sposób wyważony i ostrożny. Kontrolą zostaną objęte firmy, stosujące agresywne planowanie podatkowe, wymigujące się od płacenia podatków, nadużywające przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

GEX_1207

O międzynarodowym planowaniu podatkowym przez pryzmat decyzji G20 i OECD opowiedziała audytor Międzynarodowego Związku Audytorskiego Żanna Biłobłowska. W szczególności, ona dokładnie opowiedziała o sześciu kierunkach przedsięwzięć w ramach planu BEPS. Należy pamiętać, że zasady BEPS tylko określają kierunki i nie są obowiązkowym do stosowania przepisem prawa. Wśród zasad współczesnego  planowania podatkowego szczególna uwaga została poświęcona zasadzie koniecznej obecności ekonomicznej – „Substance”, polegającej na tym że na terytorium państwa powinna prowadzić działalność gospodarczą realna spółka.

O osobliwościach stosowania zasad KCT na przykładzie Białorusi opowiedział Ołeksij Darjin, Kierownik Praktyki Podatkowej i Komercyjnej firmy prawniczej REVERA.

Druga sesja forum została poświęcona aktualiom kampanii sprawozdawczej 2015 roku. Moderatorem została kierownik Związku ekspertów Związku Doradców Podatkowych Ukrainy Ludmiła Rubanenko.

O metodach uzasadnienia poziomu cen z punktu widzenia istnienia i dostępności informacji o transakcjach porównywanych opowiedziała audytor Międzynarodowego Związku Audytorskiego Oksana Puźko. Ona także udzieliła rekomendacji w przedmiocie źródeł poszukiwania danych w celu stosowania różnych metod kształtowania cen i przedstawiła sposób ich stosowania z wykorzystaniem metodyki case method.

GEX_2138

Kwestie, dotyczące sporządzania dokumentacji, przedstawiła Larysa Vrublevska Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa podatnicy, realizujące transakcje kontrolowane, mają obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji dot. KCT. Łarysa Wrublewska podzieliła się doświadczeniem i udzieliła rekomendacji w sprawie efektywnego algorytmu przygotowania dokumentów, wyjaśniła w jaki sposób należy dokonywać updatu dokumentacji za poprzedni okres sprawozdawczy i jak uniknąć zbędnego ryzyka. W tym kontekście firma powinna sporządzać dokumentację z uwzględnieniem polityki ogólnej w ramach grupy firm i przestrzegać się szeregu podstawowych zasad.

Cechą charakterystyczną forum było także to, że nareszcie pojawiły się pierwsze opisania sytuacji  (case) w zakresie dokonywania kontroli u podatników. Właśnie tej kwestii została poświęcona większa część czasu.

W szczególności, w ramach trzeciej sesji zostały rozpatrzone kwestie dot. kontroli podatkowej, kształtowania strategii obrony interesów podatnika, pierwszego doświadczenia argumentacji poziomu cen i praktyki sądowej. Moderatorem sesji został dyrektor Instytutu Naukowo-Badawczego Prawa Finansowego, członek Asocjacji Doradców Podatkowych Dmytro Serebriański.

O czynnikach podwyższonego ryzyka, które mogą spowodować kontrolę, opowiedział adwokat Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON Włodzimierz Bewdza. Włodzimierz podkreślił że istnieje dużo czynników ryzyka przeprowadzenia kontroli przez  PSF Ukrainy. W tej sytuacji podatnikom należy wdrażać zespołowe podejście do pracy fachowców w celu zapewnienia przestrzegania zasad KCT, z uwzględnieniem tego, że organy podatkowe stale rozwijają się i przejmują doświadczenie zagranicznych urzędów skarbowych.

GEX_2571

Kierownik działu kontroli KCT Departamentu Audytu Podatkowego i Celnego PSF Ukrainy Mykoła Miszyn z kolei opowiedział nie tylko o podejściu, podstawach i procedurach dokonywania kontroli, lecz także przedstawił konkretne sytuacje. Według jego słów już zostały przeprowadzone kontroli 3 podatników, w 5 firmach rozpoczęto kontrolę i w najbliższym terminie planuje się rozpoczęcie kontroli u 5 kolejnych płatników. Także Mykoła wyjaśnił treść procedury przesłuchań funkcjonariuszy w ramach analizy poziomu cen ustalanych dla transakcji  kontrolowanych. Ww. zasada na razie nie miała zastosowania w praktyce, ale planuje się jej stosowanie w najbliższym czasie. Razem z tym w przepisach prawa obowiązującego nie przewidziana jest odpowiedzialność za odmowę złożenia zeznań podczas przesłuchania. Także nie istnieje zakazu obecności konsultanta lub adwokata na przesłuchaniu funkcjonariusza.

GEX_2740

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Ukrainy Natalia Błażiwska, podzieliła się doświadczeniem międzynarodowym w zakresie rozwiązywania sporów dotyczących KCT a także opowiedziała o konkretnych sytuacjach i decyzjach sądowych w sprawach dot. KCT, podjętych przez sądy instancji apelacyjnej z różnych regionów Ukrainy (obwody Charkowski, Lwowski, Zaporoski). Natalia Błaziwska powiedziała, że na następnym forum prawdopodobnie już można będzie omawiać także precedensy decyzji sądowych podjętych przez Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy w sprawach dotyczących konkretnych sytuacji KCT w Ukrainie.

GEX_2903

Podczas czwartej, końcowej sesji zostały omówione  praktyczne sytuacje, związane z uzasadnieniem cen, ustalanych dla transakcji.

Wyraźny algorytm uzasadnienia cen ustalanych dla transakcji importu towarów, realizowanych w ramach grupy firm, a także przykłady sytuacji w tym zakresie w realnych firmach przedstawiła doradca podatkowy Międzynarodowej grupy prawniczej IB Group Anna Szawluk. Anna powiedziała, że cały proces uzasadnienia ceny najlepiej zorganizować w takiej kolejności: 1) dokonać analizy funkcjonalnej, 2) określić stronę, która poddaje się badaniu, 3) obrać metodę KCT, 4) dokonać analizy/wyboru transakcji porównywanych/firm, 5) dokonać analizy porównawczej.

Wszystkie zdjęcia z forum dostępne są TU

Strona forum w Facebook.

Reportaże o forum w Mediach:

Program forum

Kontakt z nami

Wyślij prośbę