ONE AND ONLY TP: LARYSA VRUBLEVSKA PO RAZ KOLEJNY WYGŁOSIŁA WYKŁAD PODCZAS WEBINARU NA TEMAT CEN TRANSFEROWYCH ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PODATNIKÓW UKRAINY - Юридична група Eucon

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

ONE AND ONLY TP: LARYSA VRUBLEVSKA PO RAZ KOLEJNY WYGŁOSIŁA WYKŁAD PODCZAS WEBINARU NA TEMAT CEN TRANSFEROWYCH ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PODATNIKÓW UKRAINY

15 czerwca odbył się kolejny webinar online na temat cen transferowych organizowany przez Stowarzyszenie Podatników Ukrainy. Po raz kolejny audytor, partner, kierownik praktyki Cen Transferowych EUCON Larysa Vrublevska została prelegentem w ramach wydarzenia Stowarzyszenia Podatników Ukrainy, wygłaszając wykład na temat „Tendencji przeprowadzenia kontroli i rozpatrywania sporów dotyczących Cen Transferowych (CT). Ceny transferowe w obliczu pandemii COVID-19”.

Ekspert rozpoczęła raport od poruszenia aspektów wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę. Wśród nich zwrócono uwagę na spadek produkcji/handlu, ogólny spadek rentowności biznesu; zmianę sposobów prowadzenia działalności gospodarczej (online, odmowa utrzymania biur, magazynów itp.); trudności finansowe, zwolnienia pracowników, cięcia budżetowe; restrukturyzacja łańcuchów dostaw; wahania kursów walut itp.

W kontekście kryzysu COVID-19, zostały omówione ważne problemy w zakresie kształtowania cen transferowych, wśród nich problemy z uzasadnieniem strat, analizą porównywalności, wahania poziomu zysku operacyjnego, ujemne różnice kursowe, wzrost wybranych nieplanowanych wydatków, użytkowanie historycznych/retrospektywnych danych, odroczenie uzyskania informacji o wskaźnikach 2020, niezdolność dofinansowania szkody przez główne firmy, redystrybucja szkód i kosztów w ramach Grupy, wzmożenie wpływu dodatkowych czynników ryzyka (komercyjne, finansowe) i tym podobne.

Larysa Vrublevska przedstawiła zalecane rozwiązania, które należy zastosować w celu rozwiązania wymienionych problemów. Na przykład, ekspert poradziła, aby spróbować: zmiany podejścia do wykorzystania danych do analizy porównawczej, w szczególności zaleciła stosowanie zaleceń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OWGR) do administracji podatkowej w celu zapewnienia elastyczności; zmiany metod CT; zastosowania metody podziału zysków lub wielu metod; udowodnić wpływ siły wyższej; używać zmiany / anulowanie warunków istniejących umów APA / wstępnej negocjacji cen; szczegółowo udokumentować w dokumentacji Cen Transferowych wszystkie okoliczności wpływających na wyniki działalności itp.

Ekspert szczegółowo przeanalizowała również cechy sprawozdawczości w zakresie Cen Transferowych za 2020 r., a także sposoby kontroli w zakresie cen transferowych – monitorowanie kontrolowanych operacji, badanie w zakresie CT, przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przez płatnika podatku zasady „wyciągniętej ręki”.

Audytor EUCON nie zignorowała kwestii moratorium na kontrole, naliczania kar i praktycznych aspektów CT: 1) kryterium wielkości przychodów służące utworzeniu próbki podstawowej; 2) jakość ostatecznej próbki; 3) segmentacja rachunkowości; 4) wybór okresu czasowego do analizy, wykorzystania danych historycznych.

Wystąpienie zakończyło się przeglądem i analizą aktualnych praktyk sądowych Sądu Najwyższego w zakresie cen trancferowych.

Kontakt z nami

Wyślij prośbę