Podsumowania roku pracy w sferze KCT dokonali uczestnicy jubileuszowego V forum «Kształtowanie cen transferowych i podatkowe planowanie 2019» - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Podsumowania roku pracy w sferze KCT dokonali uczestnicy jubileuszowego V forum «Kształtowanie cen transferowych i podatkowe planowanie 2019»

Ostatni wiosenny dzień odznaczył się płodną pracą jubileuszowego V forum «Kształtowanie cen transferowych i planowanie podatkowe 2019».

Już po raz piąty funkcjonariusze Ministerstwa Skarbu Ukrainy, PSF Ukrainy, NBU, sędziowie, krajowi i zagraniczni eksperci z zakresu kształtowania cen transferowych, prawnicy praktykujący i audytorzy zgromadzili się w Grand Hall Khreschatyk, aby omówić innowacje legislacyjne, problemy, perspektywy rozwoju i praktyczne aspekty pracy w zakresie kształtowania cen transferowych.

FOTORELACJA Z WYDARZENIA

PROGRAM

GEX_40061

Przedsięwzięcie rozpoczęło się powitalnym słowem organizatorów forum. Partner, Kierownik praktyki kształtowania cen transferowych Larysa Vrublevska powitała uczestników forum, podkreślając aktualność kwestii kształtowania cen transferowych i aktywność rozwoju ww. praktyki w Ukrainie. Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON Yaroslav Romanchuk zaznaczył, że w ciągu 5 lat pracy forum poszerzyło swoją tematykę o kwestię międzynarodowego planowania podatkowego, rozszerzyło zakres swojej pracy, rok po roku dołączając do niej coraz większą liczbę fachowców.

GEX_40221

Pierwsza sesja «Międzynarodowe trendy podatkowe i ich wpływ na ukraiński biznes. Wyniki pierwszych pięciu lat obowiązywania reguł kształtowania cen transferowych w Ukrainie. Przejście od okresu adaptacji do okresu efektywnego funkcjonowania» rozpoczęła się przemówieniem sędzi Sądu Najwyższego, Przewodniczącej International Fiscal Association Ukraine Natalii Blazhivskiej, która razem z Yaroslavem Romanchukiem stała się moderatorem dyskusji. Pani Blazhivskа podkreśliła doniosłość międzynarodowego prawa podatkowego, wpływu BEPS i MLI na ustawodawstwo ukraińskie, poruszyła kwestię globalnych trendów i ukraińskich realiów.

Pierwszy zastępca Przewodniczącego Banku Narodowego Ukrainy Kateryna Rozhkova z kolei wyjaśniła aspekty reformy sektora finansowego, podkreślając że głównym aspektem jest przejrzystość systemu bankowego. Kateryna Rozhkova w szczególności powiedziała, że warunkiem stabilności finansowej jest stabilność podatkowa. „Ustawa Ukrainy „O walucie i operacjach walutowych” to skasowanie wiz dla kapitału”, – podkreśliła pani Rozhkova, a także dodała – „bez wdrożenia planu działań BEPS nie potrafimy zapewnić stabilności finansowej i cenowej”.

Starszy manager projektowy Biura Wsparcia Reform przy Ministerstwie Skarbu Ukrainy Yevhen Kozlov opowiedział o forum, które odbyło się poprzedniego dnia w Paryżu. Ekspert opowiedział o kwestiach, które on omawiał z kolegami zagranicznymi, w szczególności o «digital economy» – szeregu gigantów cyfrowych, rozwijających się dzięki ciągle rosnącej ilości użytkowników, a także o potencjale zwiększenia dochodów podatkowych na świecie, o zasadach działania systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych, za pośrednictwem którego zostały przekazane informacje dotyczące 47 mln. rachunków bankowych na 5 trylionów dolarów.

GEX_41541

Danylo Hetmancev, Przewodniczący Asocjacji Doradców Podatkowych, opowiedział uczestnikom forum o zarządzaniu ryzykami, nowych podejściach do postaudytu, realizacji zasady „podatki powinni płacić wszyscy”, powiedział o konieczności dopracowania instytutu KCT w Ukrainie. Prelegent także zaznaczył, że istnieje konieczność automatyzacji procesu rozwiązywania wielu kwestii w celu uproszczenia pracy sądu.

GEX_41731

Dyrektor Departamentu Rozwoju Strategicznego i Współpracy Międzynarodowej Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy Anatolii Aleksandrov mówił o zmianie modelu gospodarki, budowie nowej polityki i systemu relacji państwa z podatnikami. Podstawową, zdaniem speakera, kwestią KCT jest utworzenie nowego departamentu, który będzie zajmował się kwestiami KCT a który powinien skupić swoją uwagę na audycie, administrowaniu, współpracy międzynarodowej.

Ruslan Lazarenko, doradca ds. finansów państwowych Niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy Międzynarodowej GIZ Ukraina, opowiedział o współpracy przedstawicielstwa niemieckich kolegów z ukraińskimi, w szczególności o organizacji przez nich różnych przedsięwzięć dla pracowników ukraińskich struktur podatkowych, o współpracy z organami państwowymi, o szkoleniu fachowcóww poszczególnych dziedzinach i rezerwy kadrowej, przeprowadzeniu treningów i seminariów dla pracowników organów, realizujących państwową politykę podatkową i celną.

Zastępca biznes-rzecznika praw obywatelskich w UkrainieTetiana Korotka, z kolei, podkreśliła, że służba fiskalna poświęca uwagę każdemu wypadku dotyczącemu kwestii KCT.

Prezes Stowarzyszenia Podatników Ukrainy Hrihol Katamadze podkreślił doniosłość kwestii dotyczących nowego Kodeksu Rozwoju Podatkowego, gruntownych zmian i reformy systemu podatkowego, a także zaakcentował konieczność powstrzymania procesu reformy PSF do chwili wybrania nowego parlamentu.

Dyskusja skończyła się przemówieniem Dyrektora Naczelnego Eurofast Global, członka Zarządu IFA Ukraine Christodoulosa Damiani, który m.i. powiedział, że w ciągu ostatnich 5 lat Ukraina doznała większych zmian, niż w ciągu poprzednich lat niepodległości, zmieniły się wektory rozwoju, motywacja i filozofia, a także podkreślił, że zmiany wewnętrzne w Ukrainie obserwują inne kraje.

GEX_39691

Druga sesja forum była poświęcona tematowi «W jaki sposób nowe mechanizmy walki z wymigiwaniem się od płacenia podatków, praniem pieniędzy i nadzoru nad operacjami walutowymi będą wpływać na kształtowanie cen transferowych w Ukrainie»? Jej moderatorem była Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej, członek Rady Zrzeszenia Doradców Podatkowych UkrainyIryna Tertyshnyk.

Sesję otworzył swoim przemówieniem Kierownik Urzędu Reformy Referatu Finansowego Departamentu strategii i reform NBU Yevhen Stepaniuk, który opowiedział o cechach charakterystycznych niestabilności politycznej i jej wpływie na stan gospodarki kraju, o opodatkowaniu spółek kapitałowych w jurysdykcjach o niskim poziomie opodatkowania, o problemach które napotyka Ukraina w trakcie przyjęcia Ustawy dotyczącej wdrożenia Planu działań BEPS w Ukrainie, a także podkreślił, że większy biznes już od dawna pracuje wg. nowych reguł.

GEX_44511

Tetiana Ostrikowa, poseł Rady Najwyższej Ukrainy, członek Komitetu RNU ds. polityki podatkowej i celnej, powiedziała, że na razie do rozpatrzenia przez RNU nie wniesiono żadnego projektu ustawy dot. BEPS i wprowadzenia podatku od wyprowadzonego kapitału. Speaker dodała, że kwestia wprowadzenia podatku od wyprowadzonego kapitału jest bardzo istotnym aspektem w kontekście KCT.

GEX_44891

Starszy manager projektowy Biura Wsparcia Reform przy Ministerstwie Skarbu Ukrainy Yevhen Kozlov do swojego poprzedniego przemówienia dodał, że punkty planu BEPS nie udało się zrealizować w całości, jednak zostały osiągnięte pewne sukcesy – przede wszystkim – to ratyfikacja Konwencji MLI.

Maksym Vasiuk, Kierownik Działu Departamentu Śledztw Finansowych Państwowej Służby Monitoringu Finansowego Ukrainy, dokonał analizy typowych schematów prania pieniędzy, przytoczył realne przykłady funkcjonowania tych schematów, a także opowiedział o metodach walki z praniem pieniędzy stosowanych w różnych krajach świata.

Yaroslav Romanchuk, zamykając drugą sesję, opowiedział, dlaczego firmy ukraińskie zakładają spółki zagraniczne w ramach strukturyzacji biznesu i wymienił czynniki, jakie należy uwzględniać podczas wyboru jurysdykcji zagranicznej. W zakończeniu swojego przemówienia speaker podkreślił, że międzynarodowe strukturyzowanie biznesu obecnie jest skutecznym, optymalnym, uniwersalnym i korzystnym narzędziem obrony biznesu przed osobami trzecimi.

GEX_46421

Równikiem przedsięwzięcia stała się trzecia sesja «Międzynarodowe doświadczenie stosowania regulacji prawnych w zakresie kształtowania cen transferowych i przejrzystość planowania podatkowego », którą moderował Partner Zarządzający INTAX GROUP Oleksandr Kovtoniuk.

Dyrektor Naczelny Eurofast Global, członek Zarządu IFA Ukraine Christodoulos Damianu przeprowadził dokładną analizę doświadczenia współpracy Cypru z krajami europejskimi, a także opowiedział o doświadczeniu Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Bośni, opowiedział o funkcjonowaniu systemu CRS w Europie.

O funkcjonowaniu IP Boksów opowiedziała Rzecznik patentowy Ukrainy, adwokat, Partner Zarządzający Spółki patentowo-prawniczej IPStyle Mariia Ortynska. Speaker opowiedziała o istocie i przeznaczeniu IP Boksów, o deklarowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, o wzajemnych relacjach KCT i prawa intelektualnego. Speaker powiedziała że IP Boksach na Cyprze już prawie nie wykorzystywane są, ale one, z przestrzeganiem pewnych zasad, wykorzystywane są w Polsce. Także speaker podkreśliła, że podstawowym trendem jest prawie całkowite wstrzymanie wykorzystania IP Boksów.

Kierownik Działu kontroli przedstawicielstw nierezydentów Departamentu Audytu ZG PSF w m. Kijowie Oleksandr Semenyshche opowiedział uczestnikom o funkcjonowaniu i opodatkowaniu przedstawicielstw, w szczególności zaznaczył, że przedstawicielstwa na razie mogą rozpatrywać swoją działalność poprzez KCT.

GEX_46111

Yevheniia Abrosymova, Partner ds. KCT Spółki „Audyt-Invest”, na praktycznym przykładzie opowiedziała uczestnikom forum o stosowaniu odpowiedników wewnętrznych.

Moderatorem czwartej sesji «Nadzór nad kształtowaniem cen transferowych – pierwsze wyniki kontroli podatkowych. Rozwój praktyki sądowej»była audytor, partner, Kierownik Praktyki kształtowania cen transferowych Grupy Prawniczej EUCON Larysą Vrublevska.

UKR_0082

Kierownik Departamentu Audytu poszczególnych podmiotów i kategorii płatników ZG PSF w m. Kijowie Susanna Mikhonik opowiedziała o przeprowadzeniu dokładnej analizy przez organy kontrolujące, kontrolach PSF – najczęściej spotykanych przyczynach kontroli i ich osobliwościach, przyczynach przedłużenia terminu zakończenia kontroli, o przygotowaniu dokumentacji do kontroli, o samodzielnej korekcji dokumentów.

Viacheslav Kruhlak,Kierownik Urzędu kontroli kształtowania cen transferowych Departamentu audytu PSF Ukrainy, wymienił problematyczne kwestie wyboru metody, przeanalizował szczegóły dot. wprowadzenia zmian do kontraktów typu forward oraz zmiany przepisów z zakresu KCT w Ukrainie i opowiedział o doświadczeniu światowym w tym zakresie.

Iryna Dudka, Kierownik Działu kontroli kształtowania cen transferowych Biura większych podatników PSF Ukrainy, przeanalizowała praktyczne wypadki pierwszych sporów dotyczących kształtowania cen transferowych –na etapach odwołania od decyzji administracyjnej i odwołania od wyroku sądu – z punktu widzenia PSF.

Ostatnim przemówieniem czwartej sesji było przemówienie Volodymyra Bevzy – adwokata, Zastępcy Kierownika Praktyki Podatkowej Grupy Prawniczej EUCON. Ekspert udzielił rekomendacji co do pracy w zespole, opowiedział o konsekwencjach błędów poczynionych przez podatnika. „Sędziowie w Ukrainie nie gotowi są do KCT, zwłaszcza to dotyczy sędziów sądu pierwszej instancji” – podkreślił speaker.

UKR_0146

Ostatnią, piąta sesja, była poświęcona rozpatrzeniu kwestii praktycznych dotyczących sporządzenia dokumentacji z zakresu KCT.

Larysa Vrublevska opowiedziała o kryteriach jakości dokumentacji z zakresu KCT, w szczególności, prelegent podkreśliła, że dokumentacja z zakresu KCT powinna zawierać informacje przewidziane w pp.39.4.6 KPU. „Jeżeli podatnik zastosował najbardziej właściwą metodę ustalenia zgodności warunków transakcji kontrolowanych z zasadą „wyciągniętej ręki”, zgodnie z kryteriami, określonymi w p.39.3 KPU, taką samą metodę organ kontrolujący stosuje podczas kontroli. Jeżeli uzasadnienie warunków transakcji jest niewystarczające lub nienależyte, organ kontrolujący ma prawo do udowadniania tego z zastosowaniem innych podejść», – zaakcentowała Larysa Vrublevska.

IMG_1210

Audytor, doradca podatkowy Grupy Prawniczej EUCON Zhanna Biloblovska, zakończyła forum informacyjnym przemówieniem, podczas którego opowiedziała o kryteriach wyboru strony, o wymaganiach dotyczących algorytmu podziału przychodów i kosztów operacyjnych, o algorytmie segmentacji wskaźników sprawozdawczości finansowej i wymieniła czynniki, wpływające na poziom segmentacji.

Pomimo interesujących przemówień, produktywnych dyskusji, aktywnych omówień, obcowania i nawiązywania nowych kontaktów, na uczestników forum czekała niespodzianka od słodkiego partnera przedsięwzięcia –”Kijowskiej Fabryki Cukierniczej”, a mianowicie losowanie smacznych nowości! Według wyników losowania sześć szczęściarzy dostali torty, więc forum zakończyło się nie tylko na pozytywnej, lecz także na słodkiej nucie!

Grupa Prawnicza EUCON zatrzymuje się na tym nie i obiecuje rozszerzać zakres swojej pracy, więc oczekujcie Państwo na kontynuację serii przedsięwzięć na temat kształtowania cen transferowych, śledźcie nowiny na stronie internetowej i stronach firmy w sieciach społecznych! Zapraszamy serdecznie!

Kontakt z nami

Wyślij prośbę