Wycena biznesu i praw majątkowych - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Nasze Usługi

Wycena biznesu i praw majątkowych

Specjaliści EUCON świadczą usługi w zakresie niezależnej eksperckiej oceny nieruchomości, wykonują prace związane z planowaniem inwestycji (opracowywanie biznesplanów, planów sanacyjnych itp.), doradztwem w zakresie prywatyzacji, ładu korporacyjnego, bankructwa itp., a także przeprowadzają analizy otoczenia konkurencyjnego i tym podobne.

Zespół praktyk ewaluacyjnych EUCON to nie tylko wykwalifikowani rzeczoznawcy z doświadczeniem, ale także prawnicy, audytorzy, doradcy podatkowi. Takie synergiczne podejście pomaga ocenić problem pod różnymi kątami i zapewnić klientowi zoptymalizowane, wykwalifikowane rozwiązanie, dostosowane do jego wymagań i życzeń.

Firma posiada doświadczenie w wycenie działalności gospodarczej, praw majątkowych i wartości niematerialnych i prawnych, akcji, gruntów w kontekście wielu niejednoznacznych sytuacji. z handlowego punktu widzenia

Przewaga konkurencyjna EUCON polega na doświadczeniu w ocenie przy uzyskiwaniu kredytu, inwestowaniu, wniesieniu składnika aktywów do kapitału zakładowego, sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, ubezpieczeniu, ustalaniu wysokości poniesionych szkód, IPO / IFRS / IAS oraz w podejmowaniu innych decyzji zarządczych.

Nasi specjaliści świadczą następujące usługi:

 1. Wycena obiektów w formie materialnej:
 • wycena nieruchomości w tym działek i praw majątkowych do nich;
 • wycena maszyn i urządzeń;
 • wycena pojazdów silnikowych;
 • wycena maszyn latających;
 • wycena środków transportowych;
 • ocena rzeczy ruchomych innych niż te przypisane do maszyn, urządzeń, pojazdów kołowych, statków powietrznych, pojazdów żeglugowych i tych, które stanowią wartość kulturową;
 • wycena dla celów podatkowych oraz naliczania i wypłacania innych obowiązkowych opłat pobieranych zgodnie z przepisami prawa.
 1. Wycena całościowych kompleksów majątkowych, udziałów, papierów wartościowych, praw majątkowych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym wycena praw własności intelektualnej:
 • wycena całościowych kompleksów majątkowych, udziałów, papierów wartościowych, praw majątkowych i wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem wyceny praw do własności intelektualnej;
 • wycena praw własności intelektualnej;
 • wycena dla celów podatkowych oraz naliczania i wypłacania innych obowiązkowych opłat pobieranych zgodnie z przepisami prawa;
 • wycena gruntów.
 • Associate radca, rzeczoznawca majątkowy
 • Kierownik praktyki wyceny majątku
Kontakt z nami

Wyślij prośbę