Mülkiyet, mülkiyet hakları ve işin değerlemesi - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Mülkiyet, mülkiyet hakları ve işin değerlemesi

EUCON uzmanları, bağımsız uzman mal değerlendirmesi hizmetleri vermekte, yatırım planlamasıyla (iş planlarının, yeniden yapılandırmanın ve diğerlerinin hazırlanması): özelleştirmeye, şirket yönetimine, iflasa ilişkin danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı işler yapmakta ve ayrıca, rakip ortamın analizini yapmaktadırlar.

EUCON’un değerlendirme ekibi, sadece farklı planlara ilişkin nitelikli değerlendirmeleri olan kişiler değil, aynı zamanda hukukçu, denetçi ve vergi hukukçusu olan kişilerdir.  Böyle bir sinerjik yaklaşım, meselenin farklı açılardan değerlendirmesine ve müşterinin talep ve isteklerini hesaba katarak, ona optimum ve nitelikli bir çözüm sunmaya yardımcı olmaktadır.

Şirket; işin, maddi ve gayrı maddi aktiflerin, kampanyaların, arsanın ticari açıdan ve çok farklı etkenler açısından değerlendirilmesi konusunda tecrübe sahibidir.

EUCON’un rakipleri karşısında bir üstünlüğü, kredi alınması, yatırım, kuruluş sermayesine aktarım esnasında, iflas, sigortalama, verilen zararın tespiti esnasında malın satılmasında, IPO/IFRS/IAS için ve diğer yönetimsel kararların alınması esnasında değerlendirme yapma konusunda tecrübe sahibi olmasıdır.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 1. Nesnelerin maddi biçimde değerlendirilmesi:
 • Arsaların ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakları da dahil olmak üzere taşınmaz malların (taşınmaz mal, gayrimenkul) değerlendirilmesi;
 • Makine ve teçhizatların değerlendirilmesi;
 • Motorlu ulaşım araçlarının değerlendirilmesi;
 • Hava taşıtlarının değerlendirilmesi;
 • Deniz araçlarını değerlendirilmesi;
 • Makine, teçhizat, tekerlekli ulaşım aracı, hava aracı, deniz aracı ve kültürel değer teşkil eden unsurlar dışındaki taşınabilir eşyaların değerlendirilmesi;
 • Yasal mevzuat çerçevesinde söz konusu olan diğer zorunlu ödemelerin ödenmesi, vergilendirme ve hesaplama amaçlarıyla değerlendirme.
 1. Bütün mal kompleksinin, arsaların, kıymetli evrakın, fikri mülkiyet nesneleri üzerindeki hakların değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, gayrı maddi aktifler üzerindeki mülkiyet haklarının değerlendirilmesi:
 • Fikri mülkiyet nesneleri üzerindeki hakların değerlendirilmesi haricindeki bütün mal kompleksinin, arsaların, kıymetli hukukun, mülkiyet haklarının ve maddi olmayan aktiflerin değerlendirilmesi;
 • Fikri mülkiyet üzerindeki hakların değerlendirilmesi;
 • Mevzuat çerçevesinde ortaya çıkan diğer zorunlu ödemelerin ödenmesi, vergilendirme ve hesaplama amaçlarıyla değerlendirme;
 • Arsanın değerlendirilmesi.
 • Yardımcı ortak, değerleme uzmanı
 • Malın fiyatlandırılması, malla ilgili haklar ve iş yürütme uygulaması yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder