Spory sądowe - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Nasze Usługi

Spory sądowe

EUCON Grupa Prawnicza od pierwszych dni swojego istnienia chroni interesy swoich klientów przed sądami wszystkich instancji w różnych dziedzinach, a także stała się jednym z bezsprzecznych liderów w rozwiązywaniu sporów podatkowych. Nasz zespół aktywnie świadczy usługi mediacji oraz egzekucji orzeczeń sądowych na Ukrainie i w Polsce.

Zespół EUCON, zrzeszający specjalistów z różnych branż i wysoce kompetentnych prawników, zapewnia profesjonalną ochronę w sporach sądowych w sprawach korporacyjnych, podatkowych, karnych, intelektualnych, celnych, budowlanych, finansowych, antymonopolowych, konkurencyjnych, antykorupcyjnych i innych. Ponadto nasi eksperci są gotowi pomóc w rozwiązywaniu konfliktów poprzez negocjacje i mediację.

Nasi specjaliści świadczą następujące usługi:

 • zapobieganie sytuacjom spornym i udzielanie wsparcia w procesie negocjacyjnym, w szczególności przygotowanie stron do negocjacji na wszystkich etapach;
 • alternatywne rozwiązywanie sporów (ADR) i mediacja;
 • reprezentowanie interesów przed sądami wszystkich instancji Ukrainy i Polski;
 • obrona interesów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka;
 • rozwiązywanie sporów korporacyjnych, w szczególności dotyczących ładu korporacyjnego, M&A, reorganizacji i likwidacji przedsiębiorstw oraz sporów między właścicielami;
 • rozwiązywanie sporów z zakresu prawa karnego (White Collar Crime);
 • spory dotyczące własności intelektualnej, w tym spory dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych, dotyczące nazw domen, znaków towarowych, patentów itp.;
 • spory podatkowe i spory celne;
 • rozstrzyganie sporów dotyczących nieruchomości i budownictwa, w szczególności sporów dotyczących własności gruntów, nieruchomości, ważności umów na rynku nieruchomości itp.;
 • rozwiązywanie sporów inwestycyjnych;
 • spory związane z papierami wartościowymi, w szczególności dotyczące emisji i transakcji z różnymi rodzajami papierów wartościowych;
 • spory z zakresu prawa antymonopolowego i konkurencyjnego, w szczególności rozstrzyganie sporów o nieuczciwą konkurencję;
 • spory z zakresu prawa bankowego;
 • ochrona w sporach z zakresu prawa umownego oraz windykacji należności i odszkodowań;
 • reprezentowanie interesów klientów w rozpatrywaniu indywidualnych i zbiorowych sporów pracowniczych, w szczególności dotyczących równouprawnienia i dyskryminacji, w związku ze zwolnieniem, naruszeniem warunków umowy o pracę, wypłat odszkodowań itp.;
 • spory o odpowiedzialność za jakość produktu;
 • reprezentacja w sporach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych;
 • rozwiązywanie sporów prywatyzacyjnych;
 • rozpoznawanie i wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych na terenie Ukrainy i Polski;
 • przygotowanie do zeznań w sądzie;
 • ocena ryzyka i optymalizacja pozycji klienta przed postępowaniem sądowym;
 • wykonywanie decyzji podejmowanych przez sądy ukraińskie i polskie, arbitraż międzynarodowy oraz sądy zagraniczne na Ukrainie i w Polsce;
 • odwoływanie się od decyzji  wydanych przez organy państwowe na Ukrainie, jak i arbitraż międzynarodowy;
 • wstępna analiza materiałów sprawy pod kątem perspektyw jej rozpatrzenia przed sądami krajowymi wspólnej i specjalnej jurysdykcji państw obcych, międzynarodowym arbitrażem handlowym i innymi międzynarodowymi sądami;
 • przygotowywanie eksperckich opinii prawnych dotyczących możliwości ochrony interesów klientów przed krajowymi sądami państw obcych, międzynarodowymi sądami, międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi;
 • opracowanie strategii rozwiązywania konfliktów biznesowych, obrony, sporządzania klauzul umownych dotyczących sposobu rozwiązywania sporów;
 • wsparcie postępowania upadłościowego.
 • Partner Zarządzający, adwokat
 • Kierownik praktyki prawa spółek
 • Kierownik praktyki prawa podatkowego i celnego
 • Partner, adwokat
 • Kierownik praktyki obrony biznesu i rozwiązywania sporów
 • Współkierownik praktyki prawa i postępowania karnego
Kontakt z nami

Wyślij prośbę