İhtilafların Çözülmesi Uygulaması - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

İhtilafların Çözülmesi Uygulaması

EUCON Hukuk Şirketleri Grubu, kurulduğu ilk zamanlardan bu yana, müşterilerinin çıkarlarını, bütün mahkemelerde savunmaktadır; ek olarak, vergi ihtilaflarını çözme konusunda tartışmasız liderlerden biri haline gelmiştir. Ekibimiz, Ukrayna ve Polonya’da aracılık hizmetleri vermekte, mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlamaktadır.

Farklı sektörlerdeki uzmanları ve son derece yetkin avukatları bir araya getirmeyi başaran EUCON ekibi, şirket, vergi, ceza, fikri haklar, gümrük, inşaat, finans, tekelleşmeyle mücadele, rekabet, yolsuzlukla mücadele ve diğer alanlardaki davalarda profesyonel savunma vermektedir. Bunun dışında, uzmanlarımız çatışmaları, müzakere ve arabuluculuk yoluyla düzenleyerek yardımcı olmaya hazırdırlar.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • Müzakere sürecinde ihtilaflı durumlardan kaçınmak ve hukuki yardım sunmak, özellikle, tarafların bütün aşamalarda müzakerelere hazır olmalarını sağlamak;
 • İhtilafların alternatif çözümü (ADR) ve arabuluculuk;
 • Ukrayna ve Polonya’da her düzeydeki mahkemelerde çıkarları savunmak;
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çıkarları savunmak;
 • Şirketin kurumsal çıkarlarının çözümü, özellikle şirket yönetimine, birleşme ve satın alma anlaşmalarına, işletmelerin yeniden yapılandırılması ve tasfiye edilmelerine ve sahipler arasındaki çatışmalara dair ihtilafların çözümü;
 • Ceza hukuku alanındaki ihtilafların çözümü (White Collar Crime);
 • Fikri mülkiyet hakları, özellikle domain adları, ticari markalar, patentler vb’ye dair telif hakları ve ilgili haklara ilişkin ihtilaflar;
 • Vergilendirme ve gümrükle ilgili ihtilaflar;
 • Gayrimenkul ve inşaatla ilgili, özellikle toprak mülkiyeti, gayrimenkul nesneleri üzerindeki haklar, gayrimenkul sözleşmelerinin geçerliliği ve diğer hususlardaki ihtilafların çözümü;
 • Yatırımlarla ilgili ihtilafların çözümü;
 • Kıymetli evrakla, özellikle emisyonla ilgili ve farklı türdeki kıymetli evraka dair sözleşmelerle ilgili ihtilaflar;
 • Tekelleşmeyle mücadele hukuku ve rekabet hukuku alanındaki, özellikle kötü niyetli rekabete dair ihtilaflar;
 • Bankacılık hukuku alanındaki ihtilaflar;
 • Sözleşme hukuku alanındaki ve ayrıca, borcun tahsili ve hasarın tazmin edilmesine ilişkin ihtilaflarda savunma;
 • Müşterilerin çıkarlarının, bireysel ve kolektif iş ihtilaflarında, özellikle, işten çıkartılma, iş sözleşmesi hükümlerinin ihlal edilmesi, tazminat ödenmesi vb konulardan ötürü meydana gelen ihtilafların incelenmesinde temsil edilmesi;
 • Ürünün kalitesi konusunda sorumlu olmaya ilişkin ihtilaflar;
 • Sigortalama ve yeniden sigortalamaya ilişkin ihtilaflarda temsil etmek;
 • Özelleştirmeyle ilgili ihtilafların halli;
 • Yabancı mahkemelerin kararlarının tanınması ve bunların Ukrayna ve Polonya topraklarında uygulanması;
 • Mahkemede tanık olmaya hazırlanmak;
 • Risklerin değerlendirilmesi ve müşterinin mahkeme karşısındaki konumunun en iyi hale getirilmesi;
 • Ukrayna ve Polonya mahkemeleri tarafından, uluslararası tahkim tarafından ve Ukrayna ve Polonya’daki mahkemeler tarafından alınmış olan kararların uygulanması;
 • Gerek Ukrayna’daki devlet makamları tarafından alınan, gerekse uluslararası tahkim tarafından alınan kararların uygulanması;
 • Dava materyallerinin, davanın yabancı ülkelerin genel ve özel hukuk mahkemelerinde, uluslararası ticaret tahkim mahkemelerinde ve diğer uluslararası mahkeme kuruluşlarında ele alınması açısından incelenmesi;
 • Müşterilerin yabancı ülkelerin ulusal mahkemelerinde, uluslararası mahkemelerde, uluslararası hükümet ve hükümet dışı kuruluşlarda çıkarlarının savunulması konusunda uzmanların hukuki değerlendirmelerinin alınması;
 • İş çatışmalarının karara bağlanması, ihtilafların çözüm şekline ilişkin sözleşme hükümlerinin oluşturulması;
 • İflas sürecine eşlik etmek.
 • Yönetici ortak, avukat
 • Şirketler hukuku ile ilgili uygulamaların yöneticisi
 • Vergi ve gümrük hukuku uygulaması yöneticisi
 • Ortak, avukat
 • Cezxa hukuku ve ceza davaları uygulaması yöneticisi
 • Tekelleşme karşıtı/rekabetçi hukuk uygulaması yöneticisi
 • İhtilafların halli uygulaması eşbaşkanı
Bizimle iletişime geç

İstek gönder