Prawo pracy - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Nasze Usługi

Prawo pracy

Obowiązujące prawo w zakresie prawa pracy to szereg różnorodnych aktów uchwalanych w różnych czasach w różnych warunkach społeczno-ekonomicznych, które bardzo komplikują zrozumienie podstawowych mechanizmów regulujących stosunek pracy.

Odpowiednio sformułowane stosunki pracy i kwestie związane ze skutecznym zarządzaniem zasobami pracy w przedsiębiorstwie pozwalają uniknąć wielu problemów na każdym etapie rozwoju firmy, m.in w przypadkach, gdy problemy dotyczą migracji zarobkowej, szczególnie w nowoczesnych warunkach.

Oferujemy naszym klientom pomoc prawną dostosowaną zarówno do bieżących potrzeb, które wynikają bezpośrednio z działalności przedsiębiorstwa, jak i spraw efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej: od codziennych spraw kadrowych po planowanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem.

Ponadto, mając doświadczenie w rozwiązywaniu problemów migracyjnych i legalizacji zatrudnienia za granicą, Grupa Prawnicza EUCON jest zawsze gotowa udzielić profesjonalnej pomocy zarówno rodaków poza krajem, jak i cudzoziemcom na Ukrainie.

Nasi specjaliści świadczą następujące usługi:

 • opracowanie dokumentacji kadrowej i dostosowanie jej do obowiązującego prawa i polityki wewnętrznej firmy, a mianowicie: umów o pracę i kontraktów; rejestracja umów o pracę; opracowanie i rejestracja zbiorowych umów o pracę; opracowanie opisów stanowisk, personelu, przepisów dotyczących jednostek strukturalnych, zamówień, zarządzeń i innych dokumentów kadrowych;
 • doradztwo w zakresie zatrudnienia, wynagrodzeń, świadczeń i gwarancji socjalnych, czasu pracy i czasu wolnego, zwolnień, zabezpieczenia zatrudnienia itp.;
 • doradztwo w zakresie mobilizacji: regulacja prawna stosunku pracy między pracodawcą i zmobilizowanym pracownikiem, prawa i gwarancje zmobilizowanego, pytanie związane z mobilizacją pojazdów mechanicznych, odpowiedzialność za naruszenie prawa w zakresie mobilizacji;
 • pomoc prawna w sprawach zatrudnienia cudzoziemców i uzyskania zezwolenia na pracę;
 • reprezentowanie interesów klientów w rozpatrywaniu indywidualnych i zbiorowych sporów pracowniczych, w szczególności dotyczących równouprawnienia i dyskryminacji;
 • wsparcie prawne restrukturyzacji przedsiębiorstwa związane ze zmianą organizacji produkcji i pracy, redukcją, reorganizacją lub likwidacją przedsiębiorstwa;
 • audyt prawny (due diligence) przedsiębiorstw w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy;
 • ład korporacyjny i koordynacja relacji z urzędnikami;
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • pomoc w przygotowaniu umów o ochronie danych osobowych i innych dokumentów, w szczególności umów o transgranicznym przekazywaniu danych osobowych i przetwarzaniu danych osobowych przez osoby trzecie oraz w dostosowaniu do przepisów dokumentacji o ochronie danych osobowych;
 • opracowanie długoterminowych programów motywacyjnych dla top-managementu, doradztwo i pomoc w wprowadzeniu systemów motywacyjnych i planów opcji z uwzględnieniem wymogów międzynarodowych i prawa ukraińskiego;
 • pomoc w zmianie istotnych warunków umów o pracę na podstawie decyzji pracodawcy w związku ze zmianami organizacyjnymi lub technologicznymi;
 • uznanie za niezgodne z prawem zwolnienia i organizacja wyzysku w pracy lub na stanowiskach kierowników i innych członków przedsiębiorstw, instytucji i organizacji jakiejkolwiek formy własności i podporządkowania;
 • nawiązywanie współpracy ze związkami zawodowymi;
 • organizacja działalności związków zawodowych;
 • pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i stały na Ukrainie i w Polsce;
 • pomoc w uzyskaniu zezwolenia na imigrację i stały pobyt;
 • wsparcie w wydawaniu zezwoleń na zatrudnianie pracowników zagranicznych oraz pomoc prawna w sprawach ich zatrudnienia;
 • pomoc nierezydentom w uzyskaniu obywatelstwa Ukrainy i Polski;
 • pomoc w rozliczaniu nierezydentów z ewidencji migracyjnej;
 • pomoc w przedłużeniu pobytu na Ukrainie i w Polsce;
 • doradztwo w sprawach spadkowych przez nierezydentów;
 • doradztwo i wsparcie w rozwiązywaniu problemów podatkowych dla nierezydentów;
 • utworzenie osoby prawnej na Ukrainie i w Polsce;
 • ochrona interesów nierezydentów w sądzie.
 • Starszy Partner, adwokat
 • Kierownik praktyki instrumentów finansowych i inwestycji projektowych
 • Kierowniki praktyk przeciwdziałania oszustwom finansowym i korupcji, Forensic investigations
 • Kierownik praktyki compliance
Kontakt z nami

Wyślij prośbę