W Warszawie odbyło się jubileuszowe Х Forum Międzynarodowe "Dni ukraińskiego biznesu w Polsce" - podsumujmy! - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

W Warszawie odbyło się jubileuszowe Х Forum Międzynarodowe „Dni ukraińskiego biznesu w Polsce” – podsumujmy!

Ponad 20 speakerów wystąpili przed biznesmenami, młodymi przedsiębiorcami, urzędnikami państwowymi, działaczami społecznymi Ukrainy i Polski, którzy po raz kolejny zebrali się razem aby omówić kwestie dotyczące partnerstwa między dwoma sąsiednimi krajami.

FOTORELACJA

PROGRAM

Forum otworzył słowem powitalnym Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON, Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce Yaroslav Romanchuk. Pan Romanchuk opowiedział o stosunkach ekonomicznych i gospodarczych między Ukrainą a Polską. Prelegent przytoczył dane statystyczne dotyczące stosunków handlowych między dwoma krajami, podkreślił, że Polska jest najbliższym partnerem handlowym Ukrainy i powiedział, że na ogół dynamika rozwoju stosunków handlowych jest pozytywna.

DSC_0173

W pierwszej dyskusji panelowej „Czy Polska stała się oknem do Europy dla biznesu ukraińskiego, a Ukraina oknem na wschód dla biznesu polskiego – pogląd przez pryzmat analizy stosunków handlowo-gospodarczych” wzięli udział Andrii Deshchyca – Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, Grzegorz Baczewski – Dyrektor Generalny Konfederacji Pracodawców Lewiatan, Yaroslav Romanchuk – Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce, Ireneusz Derek – Przewodniczący Rady Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce, Volodymyr Stawniuk – Prezes Zarządu Państwowej Innowacyjnej Instytucji Kredytowo-Finansowej Ukrainy, Vadym Sen – Prezes Zarządu SenV Group Sp. z o.o., Członek Rady Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce.

Andrii Deshchyca, w szczególności, podkreślił doniosą rolę podobnych przedsięwzięć dla wzmocnienia stosunków między Ukrainą a Polską, omawiania kwestii partnerstwa i rozszerzenia współpracy.

Michał Olszewski, z kolei, zaakcentował doniosłość stosunków Ukrainy i Polski w sferze współpracy międzynarodowej. Speaker poruszył kwestię migracji, pobytu ukraińskich studentów w Warszawie i otwartości miasta na Ukraińców i współpracę edukacyjną.

Volodymyr Stawniuk w swoim przemówieniu mówił o inwestycjach w Ukrainę, o stabilizacji gospodarki ukraińskiej, o wzroście PKB i konieczności wykorzystania doświadczenia polskiego.

Grzegorz Baczewski zaakcentował głębokość współpracy między Ukrainą a Polską i atrakcyjność ukraińskiego rynku dla inwestorów polskich.

Vadym Sen podkreślił, że Polska stała się dla Ukrainy oknem do Europy. Speaker także pokreślił doniosłość uzyskania przez Ukraińców wykształcenia w Polsce i poruszył problematyczny temat powrotu wykwalifikowanych kadr do Ukrainy. Ale jednocześnie, Vadym Sen zauważył, że liczba ukraińskich absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy wracają do Ukrainy, dynamicznie rośnie.

DSC_0427

Po pierwszej sesji odbyła się uroczystość wręczenia Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Ambasadorowi Ukrainy w Polsce Andriiowi Deshchyce, Wice-Prezesowi Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce – Innie Yarovej, Przewodniczącemu Zarządu Derek Group Sp.z.o.o – Ireneuszowi Derekowi, Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie – Jackowi Kluczkowskiemu Certyfikatów Ambasadorów, podczas której moderator pierwszej sesji – Yaroslav Romanchuk, pogratulował działaczom i podkreślił doniosłość ich wkładu w rozwoju stosunków partnerskich między Ukrainą a Polską.

DSC_0255

W ramach drugiej dyskusji panelowej „Na czym może polegać atrakcyjność ukraińskiej branży energetycznej dla inwestorów zagranicznych i polskiego biznesu w szczególności?” speakerzy omówili kwestie dotyczące współpracy energetycznej między dwoma krajami.

Na przykład, Maksym Nemchynov, Sekretarz Państwowy Ministerstwa Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy, opowiedział uczestnikom o doniosłości i poziomie przepływu środków pieniężnych i współdziałania przepływów pieniężnych pomiędzy Ukrainą a Polską.

Ihor Baraneckyi – doradca, kierownik pododdziału ds. gospodarczych Ambasady  Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, opowiedział o współpracy energetycznej, o korytarzach transportu gazu przez terytorium Ukrainy i gotowości polskich inwestorów do inwestowania w ww. sektor.

Serhii Savchuk – Prezes Państwowej Agencji Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii Ukrainy, dodał, że Ukraina potrzebuje dywersyfikacji środków finansowych i podwyższenia efektywności energetycznej, w szczególności, należy zwrócić uwagę na przetwarzanie odpadów, będące perspektywicznym źródłem generowania dodatkowych środków finansowych.

Mykhailo Bno-Airian – Zastępca Dyrektora ds. komunikacji i współpracy międzynarodowej, KF NKE «Ukrenergo», podkreślił priorytetowe znaczenie rynku energetycznego i jego zbliżenie się do Polski.

Moderatorem drugiej sesji był Ireneusz Derek – prezes Zarządu Derek Group Sp. z o.o., Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie.

DSC_0337

W trakcie trzeciej sesji „Instrumenty finansowe wsparcia biznesu i rozwiązania IT”, moderatorem której był Andrii Romanchuk – adwokat, partner Grupy Prawniczej EUCON Polska, speakerzy omówili perspektywiczne sektory, które mogą stać się alternatywnymi zasobami dla uzyskania nowych instrumentów finansowych wsparcia biznesu.

Na przykład, Volodymyr Stawniuk – Prezes Zarządu Państwowej Innowacyjnej Instytucji Kredytowo-Finansowej Ukrainy, zaznaczył, że Państwowa Instytucja Kredytowo-Finansowa finansuje projekty, które nie mogą finansować ani państwo, ani inwestorzy komercyjni; kierunki działania instytucji to bank projektów Ukrainy; finansowanie projektów inwestycyjnych; fundusz dotacji na wynalazki; rozwój potencjału naukowego; realizacja projektów z klastrami polskimi; możliwości inwestowania Polski w projekty ukraińskie; projekty, związane z energetyką, a także korytarze ponadnarodowe.

Specjalista Główny Departamentu zaopatrzenia analitycznego Burmistrza miasta Kijowa Aparatu organu wykonawczego Kijowskiej Rady Miejskiej – Mykola Druzhko, opowiedział o wspieraniu biznesu przez KMAP, o start-upach (innowacyjnych, ekologicznych), wspieraniu przedsiębiorstw produkcyjnych, oprócz zakładów produkcyjnych, wywierających szkodliwy wpływ na środowisko, o współpracy z instytucją kredytowo-finansową. Speaker podkreślił, że 5% eksportu w Kijowie pochodzi z Polski.

Jerzy Jacek Szugajew, Zastępca Prezesa Zarządu KREDOBANK SA, opowiedział o usługach, oferowanych przez bank biznesowi ukraińskiemu, o współpracy z administracją miejską i programach wsparcia rozwoju biznesu.

Feliks Koberski – Ekspert Zespołu Sprzedaży Finansowania Handlu Departament Bankowości Transakcyjnej Bank Gospodarstwa Krajowego, opowiedział o wsparciu ukraińskich projektów inwestycyjnych, finansowaniu spółek w Ukrainie i udzielaniu kredytów na realizację projektów ukraińskich.

Dyrektor ds. inwestycji bValue VC, członek Ukraińskiej Asocjacji Kapitału Podwyższonego Ryzyka i Prywatnego UVCA – Paweł Maj, opowiedział o zaletach technologicznych sfery marketingu, dzięki którym firmy odnoszą sukcesy, o wykorzystaniu mechanizmów technologicznych skutecznej rejestracji spółek.

Na równiku forum odbyła się prezentacja projektu rozbudowy pododdziałów ochrony granicy, którą przedstawili Yevhen Rotar – Kierownik Referatu Wydziału budownictwa Departamentu zaopatrzenia w zasoby Państwowej Służby Granicznej Ukrainy i Viktor Sobchuk – Zastępca Kierownika Wydziału Departamentu zabezpieczenia finansowo-gospodarczego Państwowej Służby Granicznej. Eksperci opowiedzieli o treści projektu: przez Państwową Służbę Graniczną Ukrainy zostały przydzielone środki na remont 7 punktów kontrolnych na granicy Ukrainy i Polski, zostały ogłoszone 8 przetargów, już gotowe są dwa projekty rekonstrukcji.

DSC_0486

Czwarta sesja forum „Projekty infrastrukturalne i budownictwo jako drivery kooperacji biznesu polskiego i ukraińskiego”, której moderatorem był Jacek Kluczkowski – koordynator ds. Ukrainy Instytutu Badań Wschodnioeuropejskich; Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador RP w Ukrainie (lata 2005-2011) otworzyła się referatem Oleksandra Kiktenki – Prezesa Grupy Kapitałowej „Staleks”, który opowiedział o parkach przemysłowych, doświadczeniu w pracy i dostosowaniu do europejskich standardów na rynku.

Viktor Sobchuk dodał, że przetargi na budowę punktów kontroli granicznej realizowane są za pośrednictwem systemu „Prozoro”; polskim przedsiębiorcom wypłacane są środki w walucie krajowej; w projekcie biorą udział Ministerstwo Skarbu Ukrainy i

DSC_0484

Piąta sesja forum „Poszukiwanie wartości dodanej w przetwarzaniu produktów rolnych: czy istnieje szansa dla kooperacji polsko-ukraińskiej ?” rozpoczęła się przemówieniem moderatora Yaroslava Romanchukа dotyczącym statystyki w zakresie sfery agrarnej gospodarki Ukrainy, która w ciągu pierwszych 3 miesięcy 2019 roku wykazuje potężny rozwój.

Viktor Sheremeta – Zastępca Ministra Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy, podkreślił: „Sektor Agrarny dziś jest lokomotywą gospodarki ukraińskiej „. Speaker dodał, że Ukraina eksportowała prawie 50 mln ton zboża, co jest 2-m wynikiem na świecie, po USA, pierwszym wynikiem na świecie w produkcji i eksporcie oleju słonecznikowego. Problem logistyki, zdaniem speakera, polega na braku transportu, dużych przejściowych pozostałościach soi, Istnieje także problem z dostawą zboża na zachód.

Kierownik działu strategii i komunikacji Państwowej Innowacyjnej Instytucji Kredytowo-Finansowej Ukrainy – Yana Pidlisna, podkreśliła, że Ukraina zainteresowana jest budową zakładów przetwórstwa, zwłaszcza na granicy z Polską. Istnieje wiele obopólnie korzystnych propozycji dotyczących budowy. Państwowa Innowacyjna Instytucja Kredytowo-Finansowa zainteresowana jest opracowaniem kodeksu inwestycyjnego, wsparciem start-upów z branży rolniczej, opracowaniem mechanizmów wsparcia start-upów, rozwojem inkubatorów przedsiębiorczości i agrohubów.

Mykhailo Semenov – członek Zarządu ТММ Express Sp. z o.o., opowiedział o wdrożeniu pilotowego projektu logistycznego w Polsce dla producentów ukraińskich. Speaker podkreślił, że producenci polscy mogą korzystać z uproszczonej procedury celnej przy eksporcie towarów do Ukrainy, a także z uproszczonej procedury dostawy towarów, zamówionych przez internet.

DSC_0599

Ostatnia sesja forum – „Energetyka odnawialna w Ukrainie: stan aktualny i perspektywy rozwoju”, której moderatorem był ekspert Centrum Razumkowa, członek ENERGY Club Maksym Bilavskyi.

„Energetyka alternatywna dziś jest numerem jeden” – powiedział Prezes Państwowej Agencji Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii Ukrainy Serhii Savchuk. Ekspert dodał, że w ciągu ostatniego okresu realizowano więcej projektów z zakresu energetyki alternatywnej, dziś my możemy udowodnić inwestorowi zagranicznemu bezpieczeństwo inwestycji; istnieją projekty kanadyjskie, duńskie, tureckie i in., a także istnieje zainteresowanie inwestorów zagranicznych w sferze energetyki alternatywnej.

Yuliia Polakova – dyrektor Karbon CNS, członek ENERGY Club, powiedziała, że firmy ukraińskie, które będą bardzo elastyczne, minimalizują koszty, udzielają gwarancji długoterminowych, aby inwestor czuł się pewniej. Niemcy, Chiny, Turcja i inne kraje aktywnie inwestują w ukraińskie projekty z zakresu energetyki alternatywnej.

Ołeksandr Burtovyi – Partner Firmy prawniczej „Antika”, członek ENERGY CLUB, opowiedział o zmianach w prawie i przyjęciu nowej ustawy, co jest zjawiskiem pozytywnym. Co do zmian, które odbyły się, ekspert podkreślił: nie zmienił się gruntownie sposób kupna-sprzedaży energii alternatywnej, przeprowadzenia przetargów dotyczących projektów z zakresu energetyki alternatywnej.

„Byłoby dobrze, gdyby przepisy prawa krajowego było zrozumiałe dla inwestorów zagranicznych”, dodał do opinii eksperta moderator Maksym Bilavskyi.

Oleksandr Pavlovskyi – Partner Wykonawczy Energy Investment Fund, członek ENERGY Club, opowiedział o EIF jako o platformie, łączącej inwestorów, o współpracy z dużymi firmami, w szczególności należącymi do wielkiej czwórki. W ciągu najbliższych 3 lat oczekiwane są inwestycje w wysokości 8-10 mld dolarów.

Partner-założyciel i dyrektor firmy «Gryshchenko i Partnerzy», członek ENERGY Club – Dmytro Gryshchenko powiedział, że energia alternatywna to najbardziej atrakcyjna inwestycja dla cudzoziemców, rynek stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym, ponieważ produkcja nadal będzie rosła.

O głównych funkcjach logistyki i kwestiach bezpieczeństwa opowiedział Roman Ostroverch –  dyrektor Departamentu przewozów drogowych DSV, członek ENERGY Club. Speaker zaakcentował dynamiczny rozwój logistyki w sferze energetyki alternatywnej.

Na zakończenie forum przemówiła Oleksandra Tokareva– Zastępca Dyrektora Pilot Maker Elektro ScaleUp. Zdaniem speakera, rynek energetyki alternatywnej w Polsce składa się z trzech elementów – 1) rozwój energetyki alternatywnej w Polsce uwarunkowany jest planowaniem UE: zgodnie z prognozami uda się sprzedać 13% alternatywnej energii, dlatego Polska jest zainteresowana kupnem certyfikatów Ukrainy, według różnych danych Polska będzie gotowa wydać na to 2 mld dolarów; 2) w Polsce aktywnie rozwija się rynek prosumentów (konsumentów indywidualnych), co pozytywnie wpłynie na rozwój sfery; 3) źródłem innowacji mogą być start-upy, w ten sposób mogą być rozwiązywane problemy dużego biznesu.

DSC_0798

Po zakończeniu forum odbyło się uroczyste otwarcie Ukrainian Business Hub – struktury, istota której polega na tym, że w jednym pomieszczeniu pracują różne firmy, świadczące szerokie spektrum usług outsorcingowych (z zakresu prawa, księgowości, doradztwa podatkowego, rekrutacyjne, marketingowe i inne). Klientami Centrum obsługi biznesu są polskie firmy, których beneficjentami końcowymi są rezydenci ukraińscy. Mechanizm działania hubu polega na tym, że klient może uzyskać wszystkie usługi w jednym miejscu i nawet zarejestrować spółkę pod tym adresem. Odbyło się uroczyste przecinanie wstęgi przy udziale Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora Ukrainy w Polsce Andriia Deshchycy i gości forum.

Więc, jubileuszowe forum „Dni biznesu ukraińskiego w Polsce” charakteryzowało się owocną pracą ekspertów i gości, pojawieniem nowych idei i projektów, wymianą doświadczeń między dwoma krajami i otwarciem nowej unikalnej struktury – Ukrainian Business Hub. To tylko początek, a więc śledźcie nowości i dołączajcie się do przyszłych przedsięwzięć z EUCON!

Kontakt z nami

Wyślij prośbę