Wyniki ІІІ Forum Międzynarodowego «Kształtowanie cen transferowych- 2017» - EUCON Grupa Prawnicza

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Publikacje

Wyniki ІІІ Forum Międzynarodowego «Kształtowanie cen transferowych- 2017»

W dniu 25 maja 2017 roku w Kijowie odbyła się ІІІ Medycja Forum Międzynarodowego „Kształtowanie cen transferowych- 2017”, zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON i Międzynarodowy Związek Audytorski. Współorganizatorami przedsięwzięcia zostały Rada niezależnych księgowych i audytorów i Asocjacja doradców podatkowych.

W tym roku forum zgromadziło około 130 uczestników. Na forum zostały omówione najbardziej aktualne kwestie kształtowania cen transferowych. Także spikerzy forum opowiedzieli o kwestiach praktycznych i dokumentach dotyczących kształtowania cen transferowych.

Otwierając forum Yaroslav Romanchuk, Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON, podkreślił, że głównym celem przedsięwzięcia jest utworzenie placyka komunikacyjnego, który by służył nie tylko jako platforma do wymiany doświadczeń, pomysłów i idei, lecz także stał się źródłem do informowania przedstawicieli władzy publicznej o problemach, na które codziennie napotyka biznes.

GEX_7453

W ramach pierwszej dyskusji panelowej uczestnicy omówili rolę kształtowania cen transferowych w „deoffshoryzacji” gospodarki ukraińskiej a także sposoby podniesienia skuteczności kontroli ze strony państwa przejrzystości kształtowania cen w zakresie zagranicznej działalności gospodarczej.

W dyskusji wzięli udział Yevhen Kapinus – Zastępca Ministra Skarbu Ukrainy, Olena Makiieva – Zastępca Prezesa Rady Niezależnych Księgowych i Audytorów Tetiana Korotka – Zastępca Rzecznika Praw Przedsiębiorców, Mykhailo Sokolov – Zastępca Przewodniczącego Ogólnoukraińskiej Rady Agrarnej, Yaroslav Romanchuk – adwokat, Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego Larysa Vrublevska– audytor, Partner, Kierownik Praktyki Kształtowania Cen Transferowych Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON.

GEX_7851

W swoim przemówieniu Yevhen Kapinus, Zastępca Ministra Skarbu Ukrainy, zaznaczył, że Ministerstwo Skarbu dokłada dużo starań, aby zrobić system podatkowy przejrzystym i zrozumiałym, a głównym celem Ministerstwa jest dalsza ścisła współpraca ze społeczeństwem i biznesem, przecież tylko działając wspólnie można podjąć prawidłowe decyzje i stworzyć korzystne warunki dla rozwoju, ponieważ atrakcyjność inwestycyjna kraju bezpośrednio zależy od obowiązujących w nim przepisów prawa.

Tetiana Korotka, Zastępca Rzecznika Praw Przedsiębiorców, zwróciła uwagę uczestników forum na to, że większość skarg, wpływających do siedziby Rzecznika Praw Przedsiębiorców, dotyczy działań PSF Ukrainy, i podkreśliła że wpłynęło także kilka skarg związanych z KCT. „Więc zachodzi potrzeba kontrolowania procesu implementacji planu BEPS w Ukrainie w celu zapewnienia uwzględnienia interesów biznesu „- podkreśliła Tetiana Korotka.

Reasumując dyskusję panelową Larysa Vrublevska, audytor, Partner, Kierownik Praktyki MCP EUCON, podkreśliła, że prawo ukraińskie na ogół jest zgodne ze światowymi standardami, lecz wymaga poprawek technicznych.

O wpływie światowych tendencji na ukraińskie prawo podatkowe i perspektywach zmian opowiedziała Olena Makeieva, Zastępca Prewodniczącego Rady Niezależnych Księgowych i Audytorów, która zaakcentowała, że dla przystąpienia Ukrainy do OECD należy podjąć obowiązkowe działania w zakresie BEPS.

O implementacji planu BEPS w zakresie KCT i jego wpływie na światowe prawo podatkowe opowiedział Ulvi Yusifov, członek Komitetu ekspertów ONZ ds. współpracy międzynarodowej w zakresie kwestii podatkowych. On podkreślił, że istnieją trudności z poszukiwaniem transakcji porównywalnych i definiowaniem aktywów niematerialnych. Najprawdopodobniej, obciążenie administracyjne dla podatników wzrośnie, jak i ilość sporów z organami podatkowymi. Yevhen Kozlov, doradca Ministra Skarbu Ukrainy, przedstawił podstawowe zmiany w zakresie prawa, KCT, wprowadzone od dnia 01.01.2017, i poinformował, że obecnie toczą się prace nad uchwałą GMU o formach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, transakcje z którymi będą uważane za kontrolowane.

GEX_8090

Deputowany ludowy Tetiana Ostrikova opowiedziała o rozszerzeniu listy nierezydentów transakcje z którymi będą poddawane kontroli. „Rozszerzenie listy nierezydentów, transakcje z którymi będą poddawane kontroli, pozwoli uniknąć nadużyć przy stosowaniu „poważnych na pierwszy rzut oka jurysdykcji”, ponieważ  transakcje z największymi partnerami handlowymi (Szwajcaria, Wielka Brytania) obecnie są poza kontrolą”, – podkreśliła Tetiana Ostrikova.

Druga sesja forum została poświęcona wynikom 2016 roku i oczekiwaniom na 2017 rok w zakresie KCT.

Kierownik działu kontroli kształtowania cen transferowych Departamentu Audytu Podatkowego i Celnego PSF Ukrainy Mykola Mishyn opowiedział o wynikach poprzednich kampanii sprawozdawczych. „W pierwszym okresie sprawozdawczym grzywny w wysokości łącznej 9 mln. hrn zostały nałożone na 40 podmiotów, zaś w trzecim łączna suma grzywien wzrosła nawet dziesięciokrotnie. Z 12 przeprowadzonych kontroli siedem dotyczyło eksporterów produktów rolnych. Średni czas trwania kontroli – 6 miesięcy”, –  poinformował Mykola Mishyn. Także on przytoczył przykład, kiedy podatnik po otrzymaniu żądania przedstawienia dokumentów samodzielnie zwiększył sumę dochodów o 20 mln. hrn., z uwzględnieniem zmniejszenia sumy strat zapłacił on podatek dochodowy – 1,5 mln. hrn. i VAT – 4,1 mln. hrn.

GEX_8235

O procedurze wstępnego uzgodnienia cen ustalanych dla transakcji kontrolowanych i możliwości jej doskonalenia w Ukrainie opowiedział Oleksandr Lepetiuk, Zastępca Kierownika Biura ds. Obsługi Większych Podatników PSF Ukrainy. Zdaniem Oleksandra Lepetiuka uniknąć sporu z organem podatkowym pozwolą umowy o uzgodnieniu cen ustalanych dla transakcji kontrolowanych. Do plusów takiej umowy on zaliczył: usunięcie nieokreśloności, minimalizację ryzyka wystąpienia sporów, wzrost rozumienia przez pracowników mechanizmu kształtowania cen w określonych branżach.

GEX_8527

Audytor Międzynarodowego Związku Audytorskiego Zhanna Biloblovska opowiedziała o tym, co należy brać pod uwagę podczas wyboru najbardziej stosownego wskaźnika finansowego i określiła składniki wyboru wskaźnika finansowego: stosowność wskaźnika, konieczność jego rozpatrzenia z punktu widzenia charakteru transakcji kontrolowanej, istnienie pełnej i wierzytelnej informacji, niezbędnej dla jego obliczenia, stopień porównywalności transakcji kontrolowanych i niekontrolowanych.

GEX_8396

Z kolei Yurii Chebotar, doradca podatkowy Międzynarodowego Związku Audytorskiego, opowiedział o kryteriach doboru porównywalnych osób prawnych i algorytmie poszukiwania spółek porównywalnych. „W przepisach prawa nie opisana jest procedura poszukiwania porównywalnych osób prawnych dla KCT. Więc można powołać się na wytyczne OECD i ONZ w zakresie cen transferowych. Poszukiwanie jest dokonywane według KWED (klasyfikacja zagranicznej działalności gospodarczej) w rejestrze w celu odnalezienia potencjalnie porównywalnych spółek. Przy czym spółka może wykazywać straty tylko w jednym okresie. Oprócz tego, spółka nie może być powiązana z innymi osobami prawnymi. Zalecane jest nie uwzględnianie spółki w razie, jeśli jedna osoba fizyczna jest wspólnikiem kilku spółek. Po zatwierdzeniu kryteriów dokonywane jest poszukiwanie spółek. Następnie w trybie ręcznym informacje o nich sprawdzane są w Internecie (strony internetowe spółek, rejestry państwowe, publikacje i in.) „, – powiedział Yurii Chebotar.

Analizę praktyki sądowej i aktualne tendencje w tym zakresie przedstawił  adwokat, Partner Międzynarodowego Centrum Prawniczego Yevhen Petrenko. Wspólnie z uczestnikami forum spiker omówił zasadnicze pozycje sądów przy rozpatrywaniu najbardziej rozpowszechnionych kategorii sporów z organami PSF, wśród których są spory dotyczące uznania transakcji rezydenta za kontrolowaną i zaskarżenia rozporządzenia o przeprowadzeniu kontroli w zakresie cen transferowych oraz odpowiedzialności za nie złożenie/ złożenie z opóźnieniem sprawozdawczości dot. transakcji kontrolowanych.

Istotne znaczenie dla kształtowania praktyki sądowej ma sprawa z powództwa podatnika wobec GMU w sprawie umieszczenia Szwajcarii na liście jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania. Ww. państwo wysłało do MSZ notę protestacyjną, w której stwierdziło że nie odpowiada to kryteriom artykułu 39 Kodeksu Podatkowego Ukrainy. Później Szwajcaria została skreślona z listy GMU, jednak zaistniałe przedtem zobowiązania spółek ukraińskich dotyczące sprawozdawczości pozostawały w mocy. „Uważamy za niedopuszczalne pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności za błędy organów władzy”, – podkreślił adwokat.

GEX_8641

Ostatnia sesja forum została poświęcona kwestiom praktycznym i dokumentacji dot. KCT. Larysa Vrublevska, Partner, audytor, Kierownik Praktyki Kształtowania Cen Transferowych MCP EUCON i Yurii Chebotar, doradca podatkowy Międzynarodowego Związku Audytorskiego, na podstawie przykładu praktycznego opowiedzieli o tym, jak można uzasadnić poziom cen w transakcjach nabycia towarów u nierezydenta.

Podsumowując sesję, Larysa Vrublevska zaakcentowała, że ww. przykład nie ma służyć jako przepis dla takich transakcji, jego można wykorzystywać tylko jako algorytm analizy transakcji kontrolowanej na ogół.

GEX_8786

Także wśród spikerów forum byli Hryhorii Sytenko – Kierownik Grupy ds. kwestii prawnych, Klaster Krajów Europy Wschodniej BASF i Mykola Khomenko – Doradca Główny ds. podatków i opłat, Cargill Ukraine.

Zamykając forum, Yaroslav Romanchuk podziękował wszystkim spikerom i uczestnikom i poinformował, że następna edycja forum, poświęcona tematyce kształtowania cen transferowych, odbędzie się wiosną 2018 roku.

Reportaż wideo 5 kanału z forum

Pełna fotorelacja z forum dostępna jest pod linkiem

 Program

Reportaże o forum w mediach:

Praktyka prawnicza: reportaż 1, reportaż 2, reportaż 3reportaż 4reportaż 5reportaż 6, reportaż 7reportaż 8reportaż 9reportaż 10reportaż 11reportaż 12.

Kontakt z nami

Wyślij prośbę