Tekelleşmeyle Mücadele ve Rekabet Hukuku Uygulaması - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Tekelleşmeyle Mücadele ve Rekabet Hukuku Uygulaması

Ukrayna’nın yasaları, pek çok durumda, girişimcileri, tüzel kişilerin oluşturulması sürecinde, ortak faaliyetlerin başlangıcında ve işletmelerin alım-satım sözleşmelerinin gerçekleştirilmesinde, Ukrayna Tekelleşmeyle Mücadele Komitesi’nden ve Polonya’nın tekelleşmeyle mücadele makamlarından bir ön belge veya izin belgesi almak zorunda bırakmaktadır.

EUCON hukuk şirketleri grubu,  rekabet hukuku alanında yerli ve yabancı işletmelere, başarıyla hizmet vermektedir. Hukukçularımız, Ukrayna Tekelleşmeyle Mücadele Komitesi’nden ve  Polonya’nın tekelleşmeyle mücadele makamlarından, faaliyetlerin konsantrasyonu ve faaliyetlere onay verilmesine dair izinlerin alınması hususunda projelere kaliteli bir deneyim aktarmaktadırlar.  Şirket, kendi portföyünde, tekel durumlarının kötüye kullanılmasına ve iyiniyetli olmayan rekabetin görülmesi durumlarına karşı mücadele konusunda başarılı deneyimler bulundurmaktadır.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • Ön sonuç belgelerinin, toplanma izinlerinin ve/veya ticaret öznelerinin faaliyetleri üzerindeki uzlaşmaların, devletin mal ve hizmet alımı ihalelerinin sonuçlarının şikayetlerine yönelik belgeler paketinin hazırlanması ve Ukrayna Tekelleşmeyle Mücadele Komitesi’ne ve Polonya’nın tekelleşmeyle mücadele makamlarına iletilmesi;
 • Ticaret öznelerinin tekel (egemen) konum elde etmeleri hususuyla ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi;
 • Tekelleşmeyle mücadelede uygunluğun sağlanması;
 • Rekabet konusundaki yasal mevzuatla ilgili danışmanlık hizmetinde ve açıklama hizmetinde bulunmak;
 • Müşterinin iyi niyetli olmayan rekabet sebebiyle ihlal edilen haklarını savunmak (reklam materyallerinin, reklam kampanyalarının vs rekabetle ilgili yasal mevzuata uygun olup olmadığının denetlenmesi);
 • Kötü niyetli rekabet meseleleriyle ilgili olarak tekelleşmeyle mücadele makamlarına başvuruya hazırlanmak;
 • Bağlı kişilerin grubunun oluşturulmasında rekabet mevzuatının hükümlerinin ihlalinin tespit edilmesi, olumsuz sonuçların ortaya çıkma riskinin en aza indirilmesi;
 • Sözleşmeleri, bunları rekabet mevzuatının hükümlerine uygun hale getirmek amacıyla yapılandırmak;
 • Rekabet hukukunun şirket çalışanları tarafından uygulanması amacıyla, bunlara riayet edilmesine yönelik iç politikanın geliştirilmesi;
 • Tekelleşmeyle Mücadele Komitesi’nin rekabet mevzuatının ihlaline ilişkin davaları ele alması esnasında, müşterilerin çıkarlarını temsil etmek;
 • Dürüst ticaret kuralları ve rekabette iş ahlakı kurallarına ilişkin projelerin hazırlanması ve bunların Ukrayna Tekelleşmeyle Mücadele Komitesi ve Polonya’nın tekelleşmeyle mücadele makamları tarafından tescil edilmesi;
 • Ukrayna Tekelleşmeyle Mücadele Komitesi’nin ve Polonya’nın tekelleşmeyle mücadele makamlarının kararlarının temyiz edilmesiyle ilgili davalarda mahkemede müşterilerin çıkarlarının temsil edilmesi.
 • Yönetici ortak, avukat
 • Şirketler hukuku ile ilgili uygulamaların yöneticisi
 • Vergi ve gümrük hukuku uygulaması yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder