Uyum sağlama uygulaması - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Uyum sağlama uygulaması

EUCON hukuk şirketleri grubu, işletmelerde, kurum ve kuruluşlarda uyum sisteminin kurulumu, yürürlüğe konması, desteklenmesi ve denetlenmesi süreçlerinde komple hizmetler sunmaktadır.

Uyum sağlama (İngilizce- compliance) hizmetleri, sadece rüşvet ve yolsuzluğa karşı mücadele konusunu değil, aynı zamanda, dolandırıcılık, hisse senetlerinin kullanılmasında, rekabetle mücadele faaliyetlerinde suiistimal, yasadışı yollardan elde edilmiş paraların aklanması, insan haklarının savunulması, her türlü ayrımcılığa karşı çıkma, çıkar çatışması, özel hayatın gizliliğinin korunması gibi konuları da kapsamaktadır.

Devlet makamlarıyla iş ve iletişim deneyimine sahip olan EUCON uzmanları, en zor uyum sorunlarının çözümünde bile, hızlı ve etkin yardım göstermeye hazır durumdadırlar.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • İşin ihtiyaçlarına uygun olarak, uyum programının hazırlanması;
 • İşin etkin yönetiminin sağlanması amacıyla, şirket belgeleri sisteminin geliştirilmesi;
 • Uyum işlevlerinde dış kaynak kullanımı hizmeti verilmesi;
 • Olaylarda uygunluk araştırmasının yapılması;
 • İş ortaklarının gözlemlenmesi;
 • İşletmelerde uyum fonksiyonlarının denetlenmesi;
 • Uyum olaylarıyla ilgili olarak bilgilendirme sistemlerinin oluşturulması/dışarıdan kaynak kullanılması;
 • Uygunluk olayları konusunda yönetim makamlarına, iş sahiplerine rapor sunma sisteminin oluşturulması;
 • Uyum alanındaki ihlallerin araştırılmasında çıkarların temsil edilmesi;
 • Risk yönetimi;
 • Uyum alanında, şirket çalışanları için eğitim programlarının yürütülmesi;
 • Uyum alanında diğer danışmanlık hizmetlerinin verilmesi;
 • Koruma stratejisinin işlenmesi;
 • Yolsuzlukla mücadele meseleleri de dahil olmak üzere, uyumla bağlantılı meselelerde müşterinin çıkarlarının savunulması.
 • Ortak, avukat
 • Mali Araçlar ve Proje Yatırımları Bölümü Başkanı
 • Mali Dolandırıcılık ve Rüşvetçilikle Mücadele ve Ekonomi Suçları Soruşturma Bölüm Başkanı
 • Uyum pratiği yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder