Ceza hukuku/Ekonomik suçlar - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Ceza hukuku/Ekonomik suçlar

Ne yazık ki, denetim organlarının finansal ve idari baskısı, şirket avcılığı ve dolandırıcılık, günümüzün gerçekleri olarak kendilerini göstermektedir. EUCON’da ceza hukuku ve ekonomik suçlar alanında uzan olan hukukçular, 10 yıldan fazla zamandan beri, ticari faaliyet için ve bu faaliyetin sahipleri için nitelikli bir koruma sağlamaktadır.

Uzmanlarımız, her düzeydeki iş sahibinin, gerek küçük girişimcilerin, gerekse orta ve büyük ölçekli girişimcilerin, işletmecilerin, özel kişilerin, memurların ve üst düzey yöneticilerin çıkarlarını, firma avcılığı, devlet makamlarının baskısı, kolluk güçlerinin yasalara uygun olmayan faaliyetleri, ekonomik dolandırıcılık ve hile ve diğer kriminal ve ekonomik suçlar hallerinde korumaya hazırdırlar. Bunun dışında, EUCON ekibi ayrıca, iş temsilcileri ve şirket personeline, devlet makamlarının denetimi ve soruşturması esnasında davranışa ilişkin olarak danışmanlıkta bulunmakta ve işin korunmasına ilişkin stratejinin geliştirilmesiyle uğraşmaktadır.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • Cezai soruşturmanın farklı aşamalarında, şüpheli, sanık durumundaki kişilerin haklarının ve çıkarlarının savunulması;
 • Ceza davasıyla ilgili soruşturmalarda mağdurlara, tanıklara hukuki yardımda bulunmak;
 • Sözlü ve yazılı danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usul kanunu alanlarındaki hukuki konularda yorumlar yapılması;
 • Avukatlık incelemelerinin organizasyonu ve yürütülmesi;
 • Ticari faaliyetlerle veya ayrı iş süreçleriyle bağlantılı cezai-hukuki risklerin tespit edilmesi ve bunlara karşı uyarmak;
 • Cezai davaların materyalleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunların analiz edilmesi;
 • Cezai-hukuki risklerin analiz edilmesi;
 • Alacaklıların ve diğer sözleşme taraflarının dolandırıcılığa ve diğer yasa dışı faaliyetlere karşı korunması;
 • Muhtemel cezai-hukuki risklere ilişkin önleyici tedbirlerin uygulanması ve cezai soruşturma (aramalar, el koymalar, malların müsadere edilmesi, önleyici tedbirler) esnasında yapılan uygulamaların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalar;
 • Yönetim ve personele, muhtemel soruşturma ve süreç faaliyetlerine ilişkin danışmanlık hizmeti vermek;
 • Hukuki korumaya dair strateji geliştirmek;
 1. Devlet organları ve kontrol organları tarafından denetimlerin yapılması esnasında, avukatlar tarafından, şu hukuki yardımlar verilmektedir:
 • İşletme, kurum ve kuruluşlarda denetimler yapılması esnasında hukuki koruma stratejisinin hazırlanması;
 • Denetimler esnasında dilekçe, şikayet, uyarı, tutanak ve diğer belgelerin hazırlanması ve oluşturulması;
 • Hukuki konularla, özellikle denetimlerle ilgili olarak sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti ve değerlendirmeler sunmak.
 • Cezai soruşturma materyallerini öğrenmek ve bunların analiz edilmesi;
 • Hukuki savunma stratejisinin hazırlanması;
 • Soruşturma makamlarının, savcının ve sorgu hakiminin yasalara aykırı kararlarının ve eylemsizliklerinin şikayet edilmesi;
 • Bağımsız mahkeme ekspertizinin organize edilmesi ve eşlik edilmesi;
 • Ceza davalarında şüphelilerin, sanıkların haklarının ve çıkarlarının savunulması;
 • Ceza davalarında mağdurlara, tanıklara hukuki yardımın verilmesi;
 • Eşyaların ve belgelerin aranması, incelenmesi, geçici erişiminin sağlanması esnasında eşlik etmek;
 • El konan mal üzerinde haciz kararının şikayet edilmesi ve kaldırılması;
 • Soruşturma boyunca eşlik etmek;
 • Gözaltına alma ve önleyici tedbir alma esnasında temsil etmek ve savunmak;
 • Mahkeme öncesi soruşturma ve mahkeme sürecinde savunmak ve temsil etmek;
 • Dava esnasında savunmak ve temsil etmek;
 • Cezai takibat esnasında müşterilere danışmanlık hizmeti sunmak ve onların çıkarlarını temsil etmek;
 • Aktiflerin aranması ve iadesinde yardımcı olmak;
 • Öngörülen hukuk ihlallerine ilişkin olarak iç incelemeler yapmak.
 • Ortak, avukat
 • Cezxa hukuku ve ceza davaları uygulaması yöneticisi
 • Tekelleşme karşıtı/rekabetçi hukuk uygulaması yöneticisi
 • İhtilafların halli uygulaması eşbaşkanı
 • Yardımcı ortak, avukat
 • Ceza hukuku ve ceza davaları uygulaması eş yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder