Fikri mülkiyet hukuku - Юридична група Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Fikri mülkiyet hukuku

Fikri mülkiyet unsurlarının yönetimi ve bunların korunması, günümüz dünyasında iş stratejisi yürütmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Uygulama hukukçuları ekibi, müşterilere, fikri mülkiyet nesneleri üzerindeki haklarını optimum şekilde kullanma ve bunların değerini arttırma, kendi haklarını korumaları açısından optimum çizgiyi oluşturmaları konusunda yardımcı olmaktadır.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • Fikri mülkiyet hakkı nesnelerinin (icatlar, ticari markalar, faydalı modeller, endüstriyel örnekler) tescil edilmesi;
 • Bilimsel, edebi, sanatsal eserler ve bilgisayar programlarına ilişkin telif haklarının tescil edilmesi;
 • Fikri mülkiyet haklarının devredilmesine yönelik sözleşmelerin hazırlanması ve yardımcı olunması (lisanslar, hakların satışı, tüzel kişilerin kuruluş sermayesine eklenmesi, franchise anlaşmaları);
 • Fikri mülkiyet haklarının miras olarak intikal etmesi konusundaki prosedürde yardımcı olmak;
 • Sınai mülkiyet haklarının kullanılması/devredilmesi ile bağlantılı olan sözleşmelerde yardımcı olmak;
 • Uluslararası patent işlemlerinde yardımcı olmak;
 • Fikri mülkiyet hakları nesneleriyle yapılan işlemlerin vergilendirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi;
 • Denetim organlarının yapacakları denetimlerde yardımcı olmak;
 • Fikri mülkiyet hakları öznelerinin hukuki denetimini gerçekleştirmek;
 • Kötü niyetli rekabete karşı korumak;
 • Sanayi mülkiyeti öznelerine ilişkin hakların özellikle gümrük makamları nezdinde savunuşması;
 • Fikri mülkiyet öznelerine yönelik hakların savunmasıyla ilgili olarak mahkemelerde yardımcı olmak;
 • Fikri mülkiyet haklarına ilişkin diğer danışmanlık hizmetleri.
 • Ortak, avukat
 • Cezxa hukuku ve ceza davaları uygulaması yöneticisi
 • Tekelleşme karşıtı/rekabetçi hukuk uygulaması yöneticisi
 • İhtilafların halli uygulaması eşbaşkanı
 • Yönetici ortak, avukat
 • Şirketler hukuku ile ilgili uygulamaların yöneticisi
 • Vergi ve gümrük hukuku uygulaması yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder