Yatırım uygulaması ve işin yapılandırılması - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Yatırım uygulaması ve işin yapılandırılması

Yatırım faaliyetlerindeki ve şirket grubunun yapısının veya iş süreçlerinin yapısındaki değişikliklerde hukuki destek, bu tür işlemlerde deneyim sahibi olan uzmanların nitelikli yaklaşımını gerekli kılmaktadır. Bu husus, özellikle Ukrayna sınırları dışında yatırım yapılması halinde ve diğer hukuk sistemlerine tabi yerlerde iş yapılması halinde söz konusu olmaktadır.

Biz, gerek Ukrayna’da, gerekse Ukrayna sınırları dışında, yatırımın her aşamasında destek ve yardım sağlıyoruz. Bu alanda her türlü hizmeti, Varşova’daki ofisimiz de vermektedir.

Ekibimiz, Ukraynalı yatırımcıların AB pazarına girişinde ve uluslararası firmaların Ukrayna’ya yatırım yapmasında, özellikle otomotiv, bilişim, hafif sanayii, gıda sanayii, kimya sanayii, haberleşme, ticaret, polimer üretimi gibi sektörlerdeki faaliyetlerinde hukuki destek verme konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyim sahibidir.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

  1. Projenin yeniden yatırım evresinde yatırım ve eşlik etme, özellikle:
  • Yatırım nesnelerinin aranması ve seçiminde;
  • Projenin lokalizasyonunun seçiminde;
  • Ukrayna sınırları dışında yatırım yapma konusunda Ukrayna Merkez Bankası’nın izninin alınması ve Polonya sınırlarının dışında yatırım yapma konusunda Polonya Merkez Bankası’nın izninin alınması.
  1. Projenin yatırım aşamasında hukuki destek sunmak, özellikle:
  • Sözleşmeye dayanan iş;
  • Yatırım sürecinin gerçekleştirilmesi sürecinde komple destek sunmak;
  • Projenin finanse edilmesinde dış kaynak arayışında yardımcı olmak;
  • Yatırım nesnelerinin yapılandırılmalarına (yeniden yapılandırılmalarına) ilişkin planların hazırlanması;
  • Yatırımcının, sendikalarla müzakere süreçleri, devlet makamlarıyla ilişkiler de dahil olmak üzere, çıkarlarının temsil edilmesi;
  • Yapılandırma (yeniden yapılandırma) planlarının gerçekleştirilmesine ve sözleşmelerin yerine getirilmesine eşlik etme, vb;
  • Ortakların arayışında, personel alımında, yerel iş çevrelerinde ilişkilerin geliştirilmesinde yardımcı olma.
  1. Yatırım projesinin kullanım (yatırım sonrası) aşamasında hukuki destek. Özellikle;
  • Muhasebe ve vergi hesapları yapılması konusunda hizmet sunulması;
  • Varşova Fon Borsası’na veya borsa dışı alan olan New Connect’e girişte yardımcı olmak;
  • Uygunluk prosedüründe yardımcı olmak;
  • Ürünün AB piyasalarında sertifika almasına yardımcı olmak;
  • Fikri mülkiyet hakkı unsurlarının AB’de tescil edilmesi.
  • Yönetici ortak, avukat
  • Şirketler hukuku ile ilgili uygulamaların yöneticisi
  • Vergi ve gümrük hukuku uygulaması yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder