Petrol ve doğalgaz - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Petrol ve doğalgaz

Ukrayna’nın  ve AB üyesi ülkelerin, özellikle Polonya’nın yasal düzenlemelerine net bir biçimde yönelmek, ulusal pazarın ve yabancı pazarların gelişim eğilimlerini idrak etmek, doğal kaynakların kullanılması alanında projeler yapılmasına yardımcı olma konusunda deneyim sahibi olmak, EUCON uzmanlarının, petrol ve doğalgaz sektöründe ticari faaliyet yürüten firmalara kaliteli hizmet sunmasına imkan tanımaktadır.

Farklı uygulamalardan uzmanların seferber edilmesi yoluyla sinerjik yaklaşımın kullanılması, müşterinin problemli meselelerini en kısa süre içinde bile çözme konusunda esnek ve etkin mekanizmalar oluşturulmasına imkan vermektedir.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • Tekelleşmeyle mücadeleye ilişkin yasal düzenlemelere uyum sağlanıp sağlanmadığının denetlenmesi;
 • Petrol ve doğalgaz firmalarının özelleştirme, yeniden yapılandırma ve iflas süreçlerinde yardımcı olma;
 • Petrol ve doğalgaz çıkartılması alanında yatırım faaliyetinin yürütülmesi;
 • Gerekli ruhsatların ve özel izinlerin, özellikle, yeraltı kaynaklarını kullanılması konusunda izinlerin alınmasında hukuki yardım sağlamak;
 • Petrol ve doğalgaz üretimi ve işlenmesiyle uğraşan firmalar için vergi konusunda danışmanlık yapılması, vergi stratejilerinin ve sistemlerinin hazırlanması;
 • Petrol ve doğalgaz firmalarının faaliyetlerinin tam itinalı teknik değerlendirmelerinin yapılması;
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması;
 • Yatırım fonlarıyla sözleşmelerde tam destek sunulması;
 • Transfer fiyatlandırma alanında danışmanlık hizmeti sunulması ve raporların hazırlanması;
 • Petrol ve doğalgaz alanında ihtilafların halli;
 • Ortak, avukat
 • Cezxa hukuku ve ceza davaları uygulaması yöneticisi
 • Tekelleşme karşıtı/rekabetçi hukuk uygulaması yöneticisi
 • İhtilafların halli uygulaması eşbaşkanı
 • Yönetici ortak, avukat
 • Şirketler hukuku ile ilgili uygulamaların yöneticisi
 • Vergi ve gümrük hukuku uygulaması yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder