GAYRIMENKUL VE İNŞAAT - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

GAYRIMENKUL VE İNŞAAT

Gayrimenkul ve inşaat sektörü, Ukrayna’da geniş çaplı inşaat projeleri çerçevesinde sürekli olarak gelişen ve gelecek vadeden, kilit sektörlerden biridir. Böylelikle, gelişim sektörünün temsilcileri, devlet inşaat sektörü ile özel inşaat sektörünün temsilcileri, kendi iş projelerinin, özellikle de uluslararası projelerinin gerçekleştirilmesinde, giderek daha sık şekilde, uzman hukukçu desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.

EUCON’u başkaları karşısında üstün kılan hususlardan biri, özellikle Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen inşaat ve altyapı projelerine destek olunması konusunda resmi olarak uluslararası danışman statüsüne sahip olan ve FIDIC sertifikasına sahip olan uzmanlarla çalışmasıdır.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • Gayrimenkullere ilişkin maddi hakların elde edilmesiyle ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunmak;
 • Taşınmazlara ilişkin sözleşmelerin (alım-satım sözleşmeleri, hediye etme, gayrimenkul kiralanması, feragat etme vb) hazırlaması ve teknik açıdan itinalı şekilde değerlendirilmesi;
 • Gayrimenkullere ilişkin sözleşmelerin akdedilmesi esnasında, şirketlerin çıkarlarının devlet makamları nezdinde savunulması ve bu konuda onlara yardımcı olunması;
 • Gayrimenkul malların devir işlemlerinde yardımcı olmak;
 • Taşınmaz malların kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin ve ön sözleşmelerin, gayrimenkul kira sözleşmelerinin akdedilmesi esnasında, hukuki yardım sunmak;
 • Gayrimenkulle ilgili işlem yapılmasıyla bağlantılı vergi konularında danışmanlık hizmeti vermek;
 • Gayrimenkule yatırım yapmanın güvenilirliği ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermek;
 • Gayrimenkule ilişkin olarak mahkemelerde ve ihtilafların mahkeme dışı çözüldüğü hallerde, hakları ve çıkarları savunmak;
 • Gayrimenkulün işletmelerin kuruluş sermayesine eklenmesiyle bağlantılı konularda danışmanlık hizmetleri vermek;
 • Proje yapma ve inşaata dair izin belgeleri konusunda danışmanlık hizmeti vermek;
 • Proje ve altyapı projelerinin yapılandırılması konularında danışmanlık hizmeti sunmak;
 • Gayrimenkul alanındaki projelerin gerçekleştirilmesinde devlet alımlarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermek;
 • Gayrimenkul geliştirme projelerine dair sözleşmelerin hazırlanması;
 • İnşaat esnasında ortaya çıkan güncel meselelerle ilgili danışmanlık sunmak;
 • Gayrimenkul denetimi yapmak ve farklı unsurlar üzerinde hak elde edilmesiyle bağlantılı riskleri en aza indirmek.
 • Ortak, avukat
 • Cezxa hukuku ve ceza davaları uygulaması yöneticisi
 • Tekelleşme karşıtı/rekabetçi hukuk uygulaması yöneticisi
 • İhtilafların halli uygulaması eşbaşkanı
 • Yardımcı ortak, avukat
 • Ceza hukuku ve ceza davaları uygulaması eş yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder