Оглядовий аналіз індивідуальних податкових консультацій (26–30 липня) - Юридична група Eucon

Ми використовуємо файли cookie для нашого веб-сайту. Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з використанням нами файлів cookie.

Публікації

Оглядовий аналіз індивідуальних податкових консультацій (26–30 липня)

Організаційно-правова форма нерезидента Сполучених Штатів Америки LLC включена до Переліку № 480.

Таким чином, у разі якщо господарські операції платника податку з таким нерезидентом відповідають вартісним критеріям, встановленим п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, то такі операції підпадають під визначення контрольованих, і фінансовий результат до оподаткування не підлягає коригуванню відповідно до п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.

При цьому, у разі недосягнення вартісних критеріїв контрольованості господарські операції платника податку з резидентом США, організаційно-правова форма якого включена до Переліку № 480, не підпадають під визначення контрольованих, і платник податку-резидент повинен здійснити коригування фінансового результату відповідно до п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу або підтвердити суму витрат за такими операціями за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту. (ІПК від 26.07.2021 р. № 2891/ІПК/99-00-21-02-02-06). 

Якщо доставка товару, за умови післяплати здійснюється посередником («Новою Поштою» або «Укрпоштою») згідно з умовами укладеного між вами договору, а покупець, в момент отримання товару у відділенні поштового оператора вносить кошти (готівкою або із застосуванням платіжних карток) для перерахування на банківський рахунок посередника, чек РРО, як відповідний розрахунковий документ, що підтверджує факт оплати товару, у цьому випадку зобов’язаний видавати посередник (в контексті звернення служба доставки),
а ФОП, як продавець, зобов’язаний вкласти у посилку видаткову накладну, яка буде свідчить про отримання того або іншого товару. (ІПК від 26.07.2021 р. № 2900/ІПК/13-01-07-09-10). 

Оскільки у розглянутій у зверненні ситуації Товариство самостійно не здійснюватиме будівництво житла, а залучатиме для такого будівництва підрядника, то першим постачанням житла у розумінні норм підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ буде операція підрядника (платника ПДВ) з постачання послуг із спорудження такого житла (житлової нерухомості) Товариству, яка оподатковуватиметься ПДВ з нарахуванням податкових зобов’язань з ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Надалі операція Товариства з постачання майнових прав на новозбудоване житло покупцям підлягатиме звільненню від оподаткування ПДВ. Одночасно з цим, у Товариства виникне обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ, оскільки придбані Товариством послуги із спорудження житла у підрядника (платника ПДВ) призначаються для використання в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ. (ІПК від 26.07.2021 р. № 2904/ІПК/99-00-21-03-02-06). 

Підпунктом 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу визначено, що юридичні особи – резиденти України при виплаті на користь нерезидента-юридичної особи доходів з джерелом походження з України від операцій з продажу інвестиційних активів зобов’язані утримувати податок з таких доходів та за їх рахунок, якщо інше не передбачено положеннями міжнародного договору України з країною резиденцією особи, на користь якої здійснюється виплата.

У разі якщо доходи, отримані нерезидентом від продажу акцій, перевищують документально підтверджені витрати такого нерезидента на їх придбання, то виникає об’єкт оподаткування податком на прибуток відповідно до  п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу. (ІПК від 26.07.2021 р. № 2907/ІПК/99-00-21-02-02-06). 

У разі якщо юридична особа – платник податку на прибуток підприємств отримує дохід у вигляді роялті з іноземних джерел, то підставою для зарахування сум сплаченого податку на території Республіки Казахстан при виплаті роялті є довідка про суми сплаченого податку та базу або об’єкт оподаткування (у даному випадку – роялті), легалізована у встановленому порядку.

При цьому сума податку, сплаченого платником за кордоном протягом звітного періоду, визначається шляхом перерахунку  іноземної валюти до гривні, виходячи з офіційного курсу Національного банку України на дату сплати такого податку за кордоном за умови дотримання вимог ст. 13 та п.п. 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Крім того, сума податку з прибутку, отриманого з іноземних джерел та сплаченого протягом року за кордоном таким платником, не може перевищувати суму податкового зобов’язання з податку на прибуток, що підлягає сплаті в Україні за такий звітний рік.

Сума перевищення податку, сплаченого за кордоном, над сумою податкового зобов’язання за такий звітний період не враховується у зменшення податкових зобов’язань з цього податку у наступних звітних періодах.

Зменшення нарахованої суми податку на прибуток на суму податку, сплаченого платником за кордоном, відображається у додатку ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), а саме у рядку 16.1 «Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду». Зазначений показник враховується у рядку 16 «Зменшення нарахованої суми податку» додатка ЗП до Декларації та з відповідним перенесенням до Декларації. (ІПК від 26.07.2021 р. № 2908/ІПК/99-00-21-02-02-06). 

Товариством помилково перераховано грошові кошти за товар на рахунок контрагента в СЕА ПДВ замість перерахування на поточний рахунок. Враховуючи зазначене, заявник просить надати роз’яснення щодо можливості використання помилково перерахованих коштів для зарахування в якості оплати за товар, або щодо порядку їх повернення відправнику.

У разі прийняття рішення платником податку про перерахування на поточний рахунок наявної на електронному рахунку суми коштів, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої податкової декларації з ПДВ за наслідками звітного (податкового) періоду та суму податкового боргу з ПДВ, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової декларації з ПДВ заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві.

Зазначимо, що для повернення помилково сплачених коштів додаток до податкової звітності з ПДВ (Д4) подає розпорядник та власник електронного рахунку, на якому знаходяться надміру сплачені кошти.

При цьому звертаємо увагу, що Кодексом не передбачено перерахування коштів з рахунку в СЕА ПДВ одного платника на поточний або рахунок в СЕА ПДВ іншого платника. (ІПК від 28.07.2021 р. № 2913/ІПК/26-15-07-05-07-13).

Платником податку було отримано попередню оплату за товар та складено і зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) відповідну податкову накладу. Фактично було поставлено товар іншої номенклатури та більшого обсягу. На дату поставки товару платником було складено розрахунок коригування до податкової накладної на збільшення суми компенсації з урахуванням зміненої номенклатури та усього обсягу поставленого товару.

У ситуації, описаній у зверненні, платнику податку з метою виправлення помилки, допущеної при складанні розрахунку коригування (далі – РК № 1), необхідно скласти другий розрахунок коригування до податкової накладної, до якої було складено РК № 1, у якому показники рядка такої податкової накладної який містить помилкові показники (з урахуванням коригування, проведеного у РК № 1),  вивести в нуль, та додати другий рядок з правильними показниками. Крім того, платнику податку на дату поставки товару необхідно скласти податкову накладну на різницю між обсягом фактично поставленого товару та сумою отриманої попередньої оплати. (ІПК від 28.07.2021 р. № 2918/ІПК/99-00-21-03-02-06). 

Для цілей бухгалтерського обліку збільшення додаткового капіталу за рахунок внесків засновниками є операцією, що приводить до збільшення власного капіталу та при цьому не приводить до збільшення доходу підприємства.

Таким чином, внесення додаткових вкладів у негрошовій формі засновниками як додатковий капітал, без зміни розміру статутного капіталу, не включаються до складу доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), за умови що вони мають грошову оцінку.

У разі реалізації кінцевим споживачам готових виробів, внесених засновником як додатковий капітал, до складу доходу Товариства включається сума перевищення вартості реалізованої готової продукції над грошової оцінкою готової продукції, яка внесена засновником як додатковий капітал.

У разі виготовлення готової продукції з комплектуючих, внесених засновником як додатковий капітал, для виробництва товарів та подальшої реалізації готової продукції споживачу до об’єкту оподаткування єдиним податком Товариства включається сума отриманого доходу за мінусом вартості цих комплектуючих відповідно до грошової оцінки при внесенні засновником. (ІПК від 30.07.2021 р. № 2930/ІПК/99-00-18-04-03-06). 

Зв’язатися з нами

Надіслати запит