Muhasebe ve vergi tescili ve vergilendirme konularında danışmanlık - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

Muhasebe ve vergi tescili ve vergilendirme konularında danışmanlık

Normatif-hukuki düzenlemenin yeterince değiştirilebilir olduğu günümüzün ekonomik şartlarında, muhasebe ve vergi hesapları, giderek daha fazla şekilde, risklerle ve zorluklarla özdeşleştiriliyor.

Ukrayna’nın, Polonya’nın ve diğer AB ülkelerinin mevzuatlarının her gün profesyonel olarak incelenmesi, hesap alanında yılların getirdiği deneyim ve nitelikli uzmanların varlığı, EUCON ekibine, kendi müşterilerine gerek komple hizmet verilmesini, gerekse muhasebe ve vergi hesaplarının ayrı şekilde fonksiyonunun dış kaynakla etkin şekilde kullanımını teklif etmeye, dolayısıyla, sadece rapor konularını çözmeye değil, hesap politikalarının ve stratejilerinin de hazırlanmasına imkan vermektedir.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • İşletmelerin hesap politikasının oluşturulması;
 • Ekonomik operasyonların birincil belgelerle oluşturulması;
 • Maaşların hesaplanması;
 • Vergilerin ve zorunlu ödemelerin hesaplanması ve ödenmesi;
 • Finansal ve vergisel raporların hazırlanması ve sunulması;
 • Yönetimsel raporların hazırlanması;
 • Vergi denetimlerinde yardımcı olunması.
 • Bir önceki döneme ilişkin muhasebe ve vergi hesaplarının yenilenmesi;
 • Kaybedilen belgelerin yenilenmesi;
 • Muhasebe ve vergi hesaplarıyla ilgili olarak ve ayrıca, mevzuatın yorumlanmasıyla ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermek;
 • İşletmede muhasebe hesabı sistemini organize etmek, faaliyet özellikleri hesaba katılarak, vergi politikasını oluşturmak;
 • Herhangi bir döneme ilişkin ekonomik faaliyetlerin komple veya konu eksenli denetiminin yapılması;
 • Vergi hesaplarının düzenli, operatif denetimi;
 • İşletmenin finansal durumunun değerlendirilmesi;
 • İş süreçlerinin analizi zemininde vergi stratejisinin, vergi planlama sisteminin geliştirilmesi;
 • Şirketin çıkarlarını kurum içi veya kurum dışı denetimler esnasında temsil etmek;
 • Şirkete, muhasebe ve vergi hesapları bölümüne personel alımında yardımcı olmak.
 • Danışman, denetçi
 • Muhasebe ve Vergi Tescili ile Vergilendirme Konularında Danışmanlık Bölüm Başkanı (Kiev)
 • Ortak, muhasebe hesapları danışmanı
 • Muhasebe ve Vergi Tescili ile Vergilendirme Konularında Danışmanlık Bölüm Başkanı (Varşova)
 • Danışman, muhasebe hesapları danışmanı
 • Muhasebe ve vergi hesapları uygulaması eş yöneticisi
 • Transfer fiyatlandırması okulu başdanışmanı
 • Ortak, denetçi
 • Transfer fiyatlandırması uygulaması yöneticisi
 • Muhasebe ve vergi hesapları uygulamaları eş yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder