Viktoriia Kobernyk - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Ekip

Viktoriia Kobernyk

Viktoriia Kobernyk
 • Danışman, muhasebe hesapları danışmanı
 • Muhasebe ve vergi hesapları uygulaması eş yöneticisi
 • Transfer fiyatlandırması okulu başdanışmanı

Viktoriia Kobernyk’ın iş kuruluşunun mahsup politikasının oluşturulması, evrak dolaşım sisteminin yönetimi, mahsup ve vergi tescili, iş ve mali faaliyetlerinin, mali kaynakların tüketim kontrolü çözümlenmesi, mahsup işlerinin organizasyonu, mahsup işlerinde görevlilerin görev, yetki ve sorumluluk dağılımı konuları üzerinde uzmanlaşmıştır.

Yerel ve yabancı şirketlere farklı sektörlerde ve çeşitli mali kuruluşlarda mahsup, vergi ve yönetim sicillerinin işletilmesi hususlarında danışmanlık hizmetlerini sunar, mali, istatistik, vergi ihtisas raporlarının oluşturulmasında, mali ve ticari faaliyetlerin çözümlenmesinde, vergi planlamasında, mali kaynak yönetiminde destek sağlar.

Vergi makamlarının, diğer denetleme makamlarının ve kanun uygulayıcı makamların gerçekleştirdikleri teftişlerin takibi Viktoriia’nın kontrolü altında bulunan ayrı bir sektördür.

son müşteri deneyimi:

 • Sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyetlerini ifa eden kuruluşlarda muhasebe ve vergi tescil sisteminin kurulması;
 • Faaliyet özellikleri gözeterek muhtelif kuruluş şekli bulunan işletmelerde mahsup politikasının oluşturulmasının sağlanması;
 • Şirketin mali durumunun değerlendirilmesi;
 • Yönetim, mali ve vergi raporlarının hazırlanması;
 • Vergi teftişlerinin takibi;
 • Önceki dönemlere ait mahsup ve vergi raporlarının yenilenmesi;
 • Özel şahısların vergilendirilmesi hususlarında danışmanlık hizmetleri ve ülkede mukim olan ve olmayan özel şahısların mal ve vergi beyanlarının hazırlıkları.

Eğitim:

 • Ekonomist, ihtisas alanı: muhasebecilik ve hesap denetimi. Belediye Yönetimi Ulusal Akademisi;
 • İhtisaslı eğitim kursu: Mali yönetim. Kiev-Mohyla İş Okulu.

Diller:

 • Ukraynaca
 • Rusça
 • Polonyaca
Bizimle iletişime geç

İstek gönder